PL EN
OPIS PRZYPADKU
Zespół Ramsaya – Hunta – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
2
Indywidualna praktyka lekarska
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Majka Kulińska - Michalska   

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Ołowiana, 44, 91-614 Łódź, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2018;24(1):1-3
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Zespół Ramsaya Hunta określany jest jako postać uszna półpaśca. To jednostka chorobowa zaliczana do chorób zakaźnych wywoływanych przez wirus Varicella Zoster. Schorzenie występuje u pacjentów, którzy przebyli w przeszłości ospę wietrzną i u których doszło do reaktywacji utajonego zakażenia w zwojach czuciowych. Cechą charakterystyczną dla zakażeń wywoływanych przez wirus Varicella Zoster jest powinowactwo do układu nerwowego. Czynnikami sprzyjającymi reaktywacji wirusa są m.in.: wiek > 65. roku życia, choroba nowotworowa, spadek odporności, chemioterapia, radioterapia, immunosupresja oraz zakażenie wirusem HIV.

Skrócony opis stanu wiedzy:
Pacjentka w wieku 55 lat, zdrowa, bez obciążeń, zgłosiła się z dolegliwościami bólowymi prawej małżowiny usznej. Bóle utrzymywały się od kilku dni, były określane przez pacjentkę jako ostre, przeszywające i kłujące. W wywiadzie ponadto kobieta podała, iż doświadczyła jednofazowego krótkotrwałego epizodu zawrotów głowy. Badanie kliniczne wykazało tkliwość i obrzęk prawej małżowiny usznej, przewód słuchowy zewnętrzy wraz z błoną bębenkową pozostawały niezmienione. Stwierdzono obwodowe prawostronne porażenie nerwu twarzowego. U pacjentki zdiagnozowano zespół Ramsaya Hunta.

Cel pracy:
Przedstawienie przypadku 55-letniej kobiety z zespołem Ramsaya Hunta.

Podsumowanie:
Zespół Ramsaya Hunta to rzadko występująca jednostka chorobowa. Z uwagi na możliwość występowania powikłań zagrażających życiu, takich jak zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, ważne jest wczesne rozpoznanie tej choroby i wdrożenie właściwej terapii.


Introduction:
The Ramsay-Hunt syndrome is referred to as form of ear zoster. The disease is classified as one of the infectious diseases caused by the Varicella Zoster virus. Patients who have had chickenpox are at risk of shingles in later life, which occurs when the Varicella zoster virus is reactivated. What is characteristic of infection caused by the Varicella Zoster virus is its affinity for the nervous system. Factors conducive to reactivation of the virus include age> 65 years, cancer, immune deficiency, chemotherapy, radiation therapy, immunosuppression, and HIV infection.

Brief description of state of knowledge:
A 55-year-old female patient presented with a painful right ear. The pain persisted for a few days, and was described by the patient as sharp, shooting and stabbing. In addition, she reported a single-phase, short-term episode of dizziness. Patient was healthy, with no systemic diseases. Clinical examination showed tenderness and oedema of the right ear; the auditory canal with the tympanic membrane remained unchanged. Peripheral facial nerve paralysis was also observed. The patient was diagnosed with Ramsay-Hunt syndrome.

Objective:
Presentation of a case of a 55-year-old female with Ramsay-Hunt syndrome.

Summary:
Ramsay-Hunt›s syndrome is a rare disease. Due to the possibility of life-threatening complications, such as meningitis, early diagnosis and proper therapy are important

 
REFERENCJE (16)
1.
Jankowska-Folusiak J. Powikłania ospy wietrznej u dzieci – prezentacja wybranych przypadków. Przegląd Pediatryczny 2011; Vol. 41, No 2.
 
2.
Adamski M, Baniewski D. Półpasiec – częsta choroba zakaźna u pacjentów leczonych onkologicznie i wymagających opieki paliatywnej Shingles is a frequent infectious disease in patients treated oncologically and requiring palliative care. Medycyna Paliatywna 2015; 7(4): 284–286.
 
3.
Thomas SL, Hall AJ. What does epidemiology tells us about risk factors for herpes zoster? Lancet Infect. Dis. 2004; 4, 26–33.
 
4.
Baran A, Chodynicka B. Półpasiec uszny i jego powikłania. Zespół Ramsaya Hunta. Opis trzech przypadków, Zoster oticus and its com-plications. Ramsay Hunt syndrome. Report of three cases, Przegląd Dermatologiczny 2011; 98: 416–421.
 
5.
Szczeklik A, Interna Szczeklika, Kraków 2015, ISBN 978–83–7430, 2314–2315.
 
6.
Dziubek Z, Choroby zakaźne i pasożytnicze. PZWL, Warszawa 2010.
 
7.
Michalska-Bańkowska A, Lis-Święty A, Bańkowski M, Zielonka-Kucharzewska A. Profilaktyka oraz leczenie ostrej i przewlekłej neuralgii związanej z półpaścem, Przegląd Dermatologiczny 2014; 101: 205–210.
 
8.
Langlais RP, Miller GS, Nield-Gehrig JS, Choroby Błony śluzowej jamy ustnej.
 
9.
Hunt JR. On herpetic inflammations of the geniculate ganglion, a new syndrome and its complication. J Nerve Ment Dis, 1907; 34: 73–96.
 
10.
Valerio E, Cutrone M, Gentilomo C, Baraldi E, Ravagnan E. Ramsay Hunt Syndrome, Pediatric Neurology 52 (2015) 554e555 c.
 
11.
Zainine R, Sellami M, Charfeddine A, Beltaief N, Sahtout S, Besbes G, Ramsay Hunt syndrome European Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck diseases 2012; 129: 22–25.
 
12.
Gupta J, Hulchins T, Palacios E. Ramsay Hunt syndrome, type I, ENT¬-Ear, Nose & Throat Journal, March 2007.
 
13.
Grabowska J, Ankudowicz A, Ankudowicz GK. Półpasiec uszny u dzie¬cka w postaci zespołu Ramsaya Hunta – opis przypadku, Przegl Der-matol 2016; 103: 469–474.
 
14.
Sweeney CJ, Gilden DH, Ramsay Hunt syndrome, J Neurol Neurosurg Psychiatry 2001; 71: 149–154.
 
15.
Salomon J, Szepietowski J. Walacyklowir w leczeniu infekcji wirusowych skóry i błon śluzowych spowodowanych wirusami opryszczki i ospy wietrznej, Przegl Dermatol 2012; 99: 707–715.
 
16.
Walowska J. Propozycja rehabilitacji porażonego nerwu twarzowego, Rehabilitacjia Neurologiczna 2014; 6: 27–28.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top