PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Zasady kwalifikacji chorych do zabiegów operacyjnych z zakresu chirurgii naczyniowej
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
2
Oddział Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2012;18(1):49-53
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Operacje z zakresu chirurgii naczyniowej należą do zabiegów obarczonych najwyższym ryzykiem okołooperacyjnych powikłań kardiologicznych, takich jak zawał serca, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca oraz zgon z przyczyn sercowych. Poza zabiegami wykonywanymi w trybie pilnym lub nagłym, istotne znaczenie w redukcji ryzyka okołooperacyjnego ma właściwe przygotowanie chorego do zabiegu. Istotną rolę w przedoperacyjnych procedurach przygotowawczych winni sprawować lekarze rodzinni. Ich rola polega na ocenie ryzyka operacyjnego, modyfikacji leczenia farmakologicznego oraz, w wybranych przypadkach, na skierowaniu chorego na konsultacje specjalistyczne. Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie podstawowych informacji dotyczących współczesnych zasad oceny ryzyka okołooperacyjnego. W pracy omówione są zasady stratyfikacji ryzyka okołooperacyjnego w oparciu o skalę Goldmana, ocenę wskaźnika ryzyka kardiologicznego wg Detsky’ego oraz ocenę zmodyfikowanego wskaźnika ryzyka kardiologicznego wg Lee. W pracy prezentujemy ponadto listę stanów kardiologicznych wymagających rozszerzonej diagnostyki przedoperacyjnej oraz tabelę stratyfikacji ryzyka operacyjnego w zależności od planowanej procedury operacyjnej. Odpowiednie przygotowanie chorych na etapie przedszpitalnym do planowych zabiegów chirurgicznych skutkuje skróceniem czasu hospitalizacji, poprawą rokowania chorych oraz istotnym zmniejszeniem kosztów hospitalizacji.


Introduction:
Vascular surgery procedures are associated with the highest risk of perioperative complications, such as myocardial infarction, heart failure, arrhythmias, or sudden cardiac death. Proper preoperative assessment of patients scheduled for vascular surgery procedures results in decreased perioperative cardiac complications. General practitioners play an important, substantial role in preoperative identification of clinical risk factors, cardiac risk stratification, and optimization of medical therapy. The aim of the article was to give an overview of current strategies in preoperative cardiac risk assessment. In this study, the Goldman index, cardiac risk index by Detsky, and modified cardiac risk index by Lee are presented, which are very helpful in preoperative cardiac risk stratification. The list of active cardiac conditions is also presented, for which the patients should undergo evaluation and treatment before surgical procedures. Key words vascular surgery, perioperative cardiac risk, cardiac risk index

 
REFERENCJE (17)
1.
Boersma E, Kertai MD, Schouten O, et al. Perioperative cardiovascular mortality in noncardiac surgery: validation of the Lee cardiac risk index. Am J Med. 2005; 118: 1134-1141.
 
2.
Eagle KA, Berger PB, Calkins H, et al. ACC/AHA guideline update for perioperative cardiovascular evaluation for noncardiac surgery-executive summary: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2002; 39(3): 542-553.
 
3.
Fleisher LA, Beckman JA, Brown KA, et al. ACC/AHA guidelines on perioperative cardiovascular evaluation and care for noncardiac surgery-executive summary: a report of the American College of Cardiology/ American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2007; 50(17): 1707-173.
 
4.
Fleisher LA, Beckman JA, Brown KA, et al. ACC/AHA guidelines on perioperative cardiovascular evaluation and care for noncardiac surgery-executive summary: a report of the American College of Cardiology/ American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2007; 50(17): e159-e242. http://content.onlinejacc. org/cgi/content/full/j.jacc (dostęp: 2007.09.03).
 
5.
Fleisher LA, Beckman JA, Brown KA, et al. ACC/AHA guidelines on perioperative cardiovascular evaluation and care for noncardiac surgery-executive summary: a report of the American College of Cardiology/ American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation 2007; 116: e418-e500. http://circ.ahajournals.org/cg... reprint/CIRCULATIONAHA.107.185699 (dostęp: 2007.09.03).
 
6.
Goldman L, Caldera DL, Nussbaum SR, et al. Multifactorial index of cardiac risk in noncardiac surgical procedures. N Engl J Med. 1977; 297: 845-850.
 
7.
Ridley S. Cardiac scoring systems-what is their value? Anaesthesia. 2003; 58: 985-991.
 
8.
Detsky AS, Abrams HB, McLaughlin JR, et al. Predicting cardiaC omplications in patients undergoing non-cardiac surgery. J Gen Intern Med. 1986; 1: 211-219.
 
9.
Lee TH, Marcantonio ER, Mangione CM, et al. Derivation and prospective alidation of a simple index for prediction of cardiac risk of major noncardiac surgery. Circulation. 1999; 100: 1043-1049.
 
10.
Boersma E, Kertai MD, Bax JJ. A risk-model to assess perioperative cardiovascular mortality, developed in 108, 593 patients undergoing non-cardiac surgery. Circulation. 2003; 108: 652.
 
11.
Auerbach AD, Goldman L. β-blockers and reduction of cardiac events in noncardiac surgery: scientific review. JAMA. 2002; 287: 1435-1444.
 
12.
Mangano DT, Layug EL, Wallace A, et al. Effect of atenolol on mortality and cardiovascular morbidity after noncardiac surgery. Multicenter Study of Perioperative Ischemia Research Group. N Engl J Med. 1996; 335: 1713-1720.
 
13.
Stevens RD, Burri H, Tramer MR. Pharmacologic myocardial protection in patients undergoing noncardiac surgery: a quantitative systematic review. Anesth Analg. 2003; 97: 623-633.
 
14.
Lindenauer PK, Pekow P, Wang K, et al. Perioperative β-blocker therapy and mortality after major noncardiac surgery. N Engl J Med. 2005; 353: 349-361.
 
15.
Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące przedoperacyjnej oceny ryzyka sercowego oraz okołooperacyjnego postępowania kardiologicznego u pacjentow poddawanych zabiegom postępowania kardiologicznego u pacjentow poddawanych zabiegom niekardiologicznym. Kardiol Pol. 2010; 68: 3 (Supl.2).
 
16.
Rabbits JA, Nuttall GA, Brown MJ, et al. Cardiac risk of noncardiac surgery after percutaneous coronary intervention with drug-eluting stents. Anesthesiology. 2008; 109: 596-604.
 
17.
Schouten O, Bax J, Poldermans D. Preoperative cardiac risk assessment in vascular surgery patients: seeing beyond the perioperative period. Eur Heart J. 2008; 29: 283-284.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top