PL EN
PRACA ORYGINALNA
ZNACZENIE SZKOLENIA ONKOLOGICZNEGO LEKARZY RODZINNYCH W PROFILAKTYCE NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W PODSTAWOWE J OPIECE ZDROWOTNEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Z Katedry Zdrowia Publicznego i Zakładu Medycyny Katastrof Akademii Medycznej im. Prof. F. Skubiszewskiego w Lublinie
 
 
Med Og. 2007;13(4)
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (8)
1.
Jeka S., Rożnowski J., Bożiłow W. i in.: Rola niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w profilaktyce zdrowotnej – szanse i zagrożenia. Nowiny Lek. 2003, 72, 6, 483–487.
 
2.
Latkowski B., Lukas W.: W: Medycyna rodzinna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Red. B. Latkowski, W. Lukas, Warszawa 2005.
 
3.
Jokiel M., Wronkowski Z.: Postępowanie lekarskie przy pojawieniu się objawów nasuwających podejrzenie choroby nowotworowej. Pol. Tyg. Lek. 1991, 46, 27–29, 517–519.
 
4.
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”. Dz.U.05.143.1200.
 
5.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych, oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane. Dz. U. Nr 276, poz. 2740.
 
6.
Kulczycka K., Stychno E., Wójcik M.: The promotion of healthy life style in institutions of basic medical care in the patients’ opinion. Annales UMCS Sectio D 2003, 58, 13, 142, 201–206.
 
7.
Błaszczuk J., Strutyńska-Karpińska M.: Program badań przesiewowych w profilaktyce raka jelita grubego – zadania lekarza rodzinnego. Pol. Med. Rodz. 2002, 4, 2, 231–234.
 
8.
Ciok J.: Możliwości prewencji chorób zależnych od nieprawidłowego żywienia i alkoholu w podstawowej opiece zdrowotnej. Żywność, żywienie, prawo a zdrowie 2001; 1, 108-114.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top