PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
CHEMICZNE CZYNNIKI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO A CHOROBY ALERGICZNE
 
Więcej
Ukryj
1
Z Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych Wydziału Nauki o Zdrowiu Akademii Medyczna w Warszawie
 
2
Zakładu Alergologii i Immunologii Klinicznej Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie
 
 
Med Og. 2007;13(4)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł omawia problem oddziaływania czynników środowiskowych na zdrowie człowieka ze szczególnym uwzględnieniem czynników chemicznych oraz ich wpływ na występowanie chorób alergicznych.

In recent years, an increase has been noted in the number of scientific reports dealing with the scope of issues concerning the effect of environmental co0nditioning on the state of human health. Numerous views and conclusions included in these publications increasingly more often confirm that, in the majority of cases, environmental conditioning decides about the state of health. The experimental studies, as well as epidemiological observations, indicate that the presence in the environment of additional factors (adjuvants) may exert a significant influence on the development and dynamics of many diseases, including allergy. This is probably associated with the appearance of new elements in the human environment (in-cluding chemical substances), which are the effect of civilisation development, or the lifestyle associated with it. Usually, the human body is exposed to many factors of various concentration or intensity. The effects of such exposure depend not only on the qualitative and qualitative composition of the chemical compounds in effect, but also on the possibilities of the occurrence of interactions between various substances. Many chemical substances are known which exert an effect on the development of allergic diseases; however, evaluation of this effect is a difficult and complex process. This is connected with the abundance of sources of the origin of those substances, simultaneous exposure to the same substances from many sources, difficulties in the verification of all hazardous factors, and individual susceptibility of the body. The article presents chemical compounds, present mainly in the ambient and indoor air, which are important from the aspect of environmental risk associated with an adequate functioning of the immune system with respect to allergic diseases
 
REFERENCJE (11)
1.
Wolański N.: Ekologia człowieka. Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany przystosowawcze. PWN, Warszawa 2007.
 
2.
Siemiński M.: Środowiskowe zagrożenia zdrowia. PWN, Warszawa 2007 (copyright 2001).
 
3.
Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W.: Immunologia.PWN, Warszawa 2005.
 
4.
Rogala B.: Choroby alergiczne a genetyka i środowisko. Alergologia współczesna 2000, 2 (05), 6 – 8.
 
5.
Kowalski M. L.: Alergia atopowa – epidemia XX wieku?. Służba zdrowia 17 – 28 sierpnia 2000, 65 – 68, 2958 – 2961.
 
6.
Górski P.: Warunki środowiska a rozwój alergii. W: Ekologia. Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy medycznej. PWN 2001, 57 – 65.
 
7.
Jinot J., Bayard S.: Respiratory health effects of exposure to environmental tobacco smoke. Rev. Environ. Health, 1996, 11, 89–100.
 
8.
Braun-Fahrlander C., Ackermann-Liebrich U., Schwartz J., Gnehm H. P., Rutishauser M., Wanner H. U.: Air pollution and respiratory symptoms in preschool children. Am. Rev. Respir. Dis., 1992, 145, 42–47.
 
9.
Jethon Z., Grzybowski A.: Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa. PZWL, Warszawa 2000.
 
10.
Pope C., Dockery D. W., Spengler J. D., Raizenne M. E.: Respiratory health and PM10 pollution. A daily time series analysis. Am. Rev. Respir. Dis., 1991, 144, 668–674.
 
11.
ECAP 2006 – Epidemiologia chorób alergicznych w Polsce, Akademia Medyczna w Warszawie – badanie w trakcie.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543