PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
ZAGROŻENIA ZDROWIA MATKI ORAZ PŁODU WYSTĘPUJĄCE W ŚRODOWISKU WIEJSKIM
,
 
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Z Krajowego Obserwatorium Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracowników Rolnictwa Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
 
2
Z Zakładu Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
 
Med Og. 2008;14(4)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy omówiono najważniejsze zagrożenia zdrowia i życia kobiet ciężarnych oraz płodu oraz podkreślono konieczność wprowadzenia działań profilaktycznych w tym zakresie

The performance by pregnant women of a variety of routine activities accompanying the running of a farm may be associated with their frequent exposure to a number of dangerous or hazardous factors. Farming is characterised by the occurrence of many chemical, biological, physical, ergonomic, psycho-social occupational hazards, as well as injuries, which constitute environmental, occupational and social health risk factors affecting the abnormal course of pregnancy among women from the rural environment. Preventive activities carried out in the rural environment brings about an improvement of work safety of farmers; however, this safety still remains unsatisfactory, especially in the groups at elevated risk, such as pregnant women. It is necessary to undertake constant prophylactic activities in order to improve work conditions in this respec
 
REFERENCJE (17)
2.
Scharpe R.A.: Are environmental chemicals a threat to male fertility? Chem. Ind., 1992, 3, 88.-12.
 
3.
Jurewicz J., Hanke W.: Prenatal and childhood exposure to pesticides and neurobehavioral development: review of epidemiological studies. Int J Occup Med Environ Health, 2008, 21 (2), 121-32.
 
4.
Jurewicz J., Hanke W., Sobla W., Buczyńska A .: Current use of pesticides in Poland and the risk of mreproductive disorders. Med Pracy, 2004, 55(3), 275-81.
 
5.
Golec J., Hanke W., Dabrowski S .: Fertility and occupational exposure to pesticides. Med Pracy, 2003, 54 (5), 465-72.
 
6.
Hanke W., Hausman K .: Reproduction disorders in women occupationally exposed to pesticides. Med Pracy, 2000, 51 (3), 257-68.
 
7.
Whorton M. D., Krauss R. M., Marshall S., Milby T . H .: Infertility in male pesticide workers. Lancet, 1977, 2, 1259-61.
 
8.
Kołodziejczyk J .: Wpływ biernego palenia na stan zdrowia osób niepalących. Kosmos, 51 (1), 47-48.
 
9.
Nowakowska D .: Zakażenia i zarażenia podczas ciąży. [w] Ciąża wysokiego ryzyka. Bręborowicz G.H. Ośrodek Wydawnictw Naukowych
 
10.
Kaczmarowski M .: Przyczyny zamieralności zarodków i płodów u bydła. Życie Weterynaryjne, 2006, 81 (10), 657-661.
 
13.
Feinberg J.S., Kelley C . R.: Pregnant workers. A physician's guide to assessing safe employment. West J Med., 1998, 168 (2), 86-92.
 
14.
Bręborowicz G. H., Gadzinowski J .: Zasady opieki perinatalnej. [w] Ciąża wysokiego ryzyka. Bręborowicz G.H. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań, 2006, 13-28.
 
15.
Dole N., Savitz D. A ., He t z - PicciottoI. , Siea - Riz A. M., Mc Mahon M . J., Buekens P .: Maternal stress and preterm birth. Am J Epidemiol., 2003, 1, 157 (1), 14-24.
 
16.
BragonierI. R., CushnerI. M., Hobel C. J .: Social and personal factors in the etiology of preterm birth [w] Causes of preterm birth. Red. F. Fuchs, P. Stubblefield. New York.: Macmillan Publishing Co, 64-85.
 
17.
www.forumginekologiczne.pl.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top