PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
ZABURZENIA ODDAWANIA MOCZU U DZIECI Z ZAKAŻENIEM UKŁADU MOCZOWEGO
 
Więcej
Ukryj
1
z Kliniki Nefrologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Kierownik Kliniki : prof. dr hab.med. M. M. Zajączkowska
 
 
Med Og. 2008;14(3)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono częstość i rodzaj zaburzeń oddawania moczu u dzieci z zakażeniem układu moczowego, ze zwróceniem uwagi na diagnostyczne znaczenie dobrze zebranego wywiadu.
 
REFERENCJE (20)
1.
Abrams P., Cardozo L., Fall M., Griffits D., Rosier P., Ulmsten U., van Kerre broeck P, Victor A., Wein A : The standardisadion of terminology of lower urinary tract function, Report from the standardization sub-committee of the international continence society. Am J of Obs and Gynec. 2002, 187 (1), 116-126.
 
2.
Apoznański W., Chrzan R., Patkowski D., Siekanowicz P.: Czynność dolnych dróg moczowych u dzieci z zakażeniami układu moczowego. Pol. Merkuriusz Lek 2002 Apr;12(70):279-281.
 
3.
Austin P F., MD, Ritchey M L., MD.: Zaburzenia oddawania moczu. Pediatria. po Dyplomie. Czerwiec 2001, 5/3, 23-31.
 
4.
Chiozza M. L .: Dysfunctional voiding. Pediatr. Med. Chir. 2002 Mar-Apr, 24(2), 137- 140.
 
5.
Gidian D .: Trudności w interpretacji badań urodynamicznych u pacjentów z zakażeniem dróg moczowych. Wiad. Urodyn. 2000, 4, 12-13.
 
6.
Grabowska A., Czupryniak - Sławińska , Andrzejewska M.: Badanie urodynamiczne – istotny element diagnostyczny w ocenie czynności dolnych dróg moczowych w wybranych schorzeniach układu moczowego u dzieci. Przegląd pediatryczny, 2002, 32, 4, 280-284.
 
7.
Howe A C., Walker C E.: Behavioral management of toilet training, enuresis, and encopresis. Pediatr. Clin. North Am. 1992,39,413-432.
 
8.
Johnson C . E .: Postępy w leczeniu i rozpoznawaniu zakażeń układu moczowego u dzieci. Pediatr. po Dyplomie. 2000, 4/3, 68 – 81.
 
9.
Lawless M R . M D, Mc Elderry D H. MD.: Moczenie nocne ; współczesne poglądy. Pediatr. po Dyplomie, sierpień 2002,6,4, 35-43.
 
10.
Maizels M., Gandhi K., Keating B., Rosenbaum D.: Diagnosis and treatment for children who cannot control urination. Curr. Probl. Pediatr. 1993, 23, 402-450.
 
11.
O'Regan S., Yazbeck S., Schick E .: Constipation, bladder instability, urinary tract infection syndrome. Clin. Nephrol., 1985 Mar., 23 Issue 3, 152-154.
 
12.
Puruszkiewicz G .: Diagnostyka urodynamiczna u dzieci z nawracającymi zakażeniami układu moczowego. Wiadomości. Urodynamiczne. 2000,3,10-12.
 
13.
Puraruszkiewicz G .: Rola wywiadu chorobowego w diagnostyce zaburzeń oddawania moczu u dzieci. Wiadomości Urodynamiczne . 2001,5, 13-15. (P1-).
 
14.
Piechuta L., Zajączkowska M .: Mechanizm nawrotów zakaźeń układu moczowego u dzieci z zaburzeniami czynności dolnego odcinka dróg moczowych. Lek. Wojsk., Supl. II, 1999,108-116.
 
15.
Robson W. L., Leung A.K ., Bloom D . A.: Daytime wetting in childhood. Clin Pediatr (Phila), 1996 Feb.,35 Issue 2, 91-98.
 
16.
Rushton H G .: Wetting and functional voiding disorders. Urol. Clin. North Am. 1999,22,121-128.
 
17.
Schmitt B . D.: Moczenie nocne. Pediatrics in Review (Wyd. Polskie)1998, 4, 2/2, 4-13.
 
18.
Sieniawska M., Wyszyńska T . (red): Nefrologia dziecięca. Biblioteka Lekarza Specjalisty, 2003.
 
19.
Ślusarczyk M .: Wskazania do badań urodynamicznych u dzieci. Wiadomości Urodynamiczne. Warszawa 2001, 5, 9-12.
 
20.
Zajączkowska., Zinkiewicz Z., Duda B., Kołacz A., Szajner - MilartI.: Zaburzenia anatomiczne i czynnościowe dróg moczowych u dzieci z zakażeniem układu moczowego. Pol. Merk. Lek., 2001,XII, 67,291-293.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top