PL EN
OPIS PRZYPADKU
Aspiracja ciała obcego jako przyczyna nawracających zapaleń płuc – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Lung Diseases and Paediatric Rheumatology, II Department of Paediatrics, Medical University, Lublin, Poland
 
2
Student Research Group at the Clinic of Lung Diseases and Paediatric Rheumatology, Medical University, Lublin, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Kamil Piotr Janeczek   

Department of Lung Diseases and Paediatric Rheumatology, II Department of Paediatrics, Medical University, Lublin, Poland
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2020;26(2):186-189
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Aspiracja ciała obcego (ang. foreign body aspiration, FBA) to zagrażający życiu stan kliniczny, wymagający zazwyczaj natychmiastowej interwencji, polegającej na usunięciu ciała obcego z dróg oddechowych podczas bronchoskopii. Bardzo ważnym elementem w diagnostyce FBA jest prawidłowo zebrany wywiad z pacjentem oraz jego rodzicami, na podstawie którego można wysunąć podejrzenie aspiracji. Brak informacji na temat epizodu krztuszenia się dziecka w wywiadzie może wpływać na opóźnienie postawienia prawidłowej diagnozy i tym samym zwiększać ryzyko powikłań długotrwałego zalegania ciała obcego w drogach oddechowych, takich jak nawracające zapalenia płuc. Prezentujemy przypadek 13-letniego chłopca, u którego w ciągu czterech miesięcy trzykrotnie rozpoznawano zapalenie płuc. Po wykonaniu dodatkowych badań laboratoryjnych, obrazowych oraz ponownym zebraniu wywiadu z chłopcem rozpoznano FBA. Przedstawiony opis przypadku podkreśla potrzebę podejrzewania FBA jeśli objawy zapalenia płuc nawracają lub utrzymują się pomimo stosowania prawidłowego leczenia, nawet jeśli brak wystarczających dowodów na FBA we wstępnym badaniu podmiotowym.

Foreign body aspiration (FBA) is a life-threatening clinical condition, usually requiring immediate intervention involving the removal of a foreign body from the airways during bronchoscopy. Relevant history taking is a very important element in the diagnosis of FBA. Lack of information about the child’s choking episode may delay making the correct diagnosis, and increase the risk of long-term complications of foreign body retention in the airways, including recurrent pneumonia. The case is presented of a 13-year-old boy diagnosed with pneumonia three times in four months. FBA was diagnosed after performing additional laboratory tests, imaging tests, and repeated history taking from the boy. The case report highlights the need for FBA suspicion if symptoms of pneumonia recur or persist despite proper treatment, even if insufficient evidence of FBA is provided in the initial interview.
 
REFERENCJE (18)
1.
Dorterler ME, Kocaman OH, Gunendi T, Boleken ME. A single-center experience of pediatric foreign-body aspiration: A retrospective 4-year case series. Lung India. 2019; 36(3): 202–206. https://doi.org/10.4103/lungin....
 
2.
Dhungana A, Thapa A. Flexible Bronchoscopic Removal of a Forgotten Intrabronchial Foreign Body. J Nepal Health Res Counc. 2019; 16(41): 470–472. https://doi.org/10.33314/jnhrc....
 
3.
Owayed AF, Campbell DM, Wang EE. Underlying causes of recurrent pneumonia in children. Arch Pediatr Adolesc Med. 2000; 154(2): 190–194. https://doi.org/10.1001/archpe....
 
4.
Cui Y, Cui X, Yu T, Zhu Z, Wang X. Importance of patient history in diagnosis of foreign body aspiration in children: Two case reports. Medicine (Baltimore). 2019; 98(17): e15326. https://doi.org/10.1097/MD.000....
 
5.
Paksu S, Paksu MS, Kilic M, Guner SN, Baysal K, Sancak R, et al. Foreign body aspiration in childhood: evaluation of diagnostic parameters. Pediatr Emerg Care. 2012; 28(3): 259–264. https://doi.org/10.1097/PEC.0b....
 
6.
Zhong B, Sun SL, Du JT, Deng D, Liu F, Liu YF, et al. Risk factors for lower respiratory tract infection in children with tracheobronchial foreign body aspiration. Medicine (Baltimore). 2019; 98(10): e14655. https://doi.org/10.1097/MD.000....
 
7.
Sultan TA, van As AB. Review of tracheobronchial foreign body aspiration in the South African paediatric age group. J Thorac Dis. 2016; 8(12): 3787–3796. https://doi.org/10.21037/jtd.2....
 
8.
Acharya K. Rigid Bronchoscopy in Airway Foreign Bodies: Value of the Clinical and Radiological Signs. Int Arch Otorhinolaryngol. 2016; 20(3): 196–201. https://doi.org/10.1055/s-0036....
 
9.
Álvarez-Buylla BM, Morán AM, Paredes IA, Vidal MJ. Bronchoscopy in Children With Foreign Body Aspiration. Acta Otorrinolaringol Esp. 2008; 59: 183–189. https://doi.org/10.1016/S2173-....
 
10.
Pitiot V, Grall M, Ploin D, Truy E, Ayari Khalfallah S. The use of CT-scan in foreign body aspiration in children: A 6 years’ experience. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2017; 102: 169–173. https://doi.org/10.1016/j.ijpo....
 
11.
Xu Y, Feng RL, Jiang L, Ren HB, Li Q. Correlative factors for the location of tracheobronchial foreign bodies in infants and children. J Thorac Dis. 2018; 10(2): 1037–1042. https://doi.org/10.21037/jtd.2....
 
12.
Lin L, Lv L, Wang Y, Zha X, Tang F, Liu X. The clinical features of foreign body aspiration into the lower airway in geriatric patients. Clin Interv Aging. 2014; 9: 1613–1618. https://doi.org/10.2147/CIA.S7....
 
13.
Martin A, van der Meer G, Blair D, Mahadevan M, Neeff M, Barber C, et al. Long-standing inhaled foreign bodies in children: Characteristics and outcome. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2016; 90: 49–53. https://doi.org/10.1016/j.ijpo....
 
14.
Girardi G, Contador AM, Castro-Rodríguez JA. Two new radiological findings to improve the diagnosis of bronchial foreign-body aspiration in children. Pediatr Pulmonol. 2004; 38: 261–264. https://doi.org/10.1002/ppul.2....
 
15.
Hajnal D, Kovács T. Foreign body aspiration of the lower airways in children – diagnosis in clinical practice. Orv Hetil. 2018; 159(51): 2162–2166. https://doi.org/10.1556/650.20....
 
16.
Mallick MS. Tracheobronchial foreign body aspiration in children: a continuing diagnostic challenge. Afr J Paediatr Surg. 2014; 11(3): 225–228. https://doi.org/10.4103/0189-6....
 
17.
Tatsanakanjanakorn W, Suetrong S. Do Times until Treatment for Foreign Body Aspiration Relate to Complications? Int J Otolaryngol. 2016; 2016: 2831614. https://doi.org/10.1155/2016/2....
 
18.
Chen X, Zhang C. Foreign body aspiration in children: Focus on the impact of delayed treatment. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2017; 96: 111–115. https://doi.org/10.1016/j.ijpo....
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top