PL EN
REVIEW PAPER
URINATION DISORDERS IN CHILDREN WITH INFLAMMATIO OF THE URINARY SYSTEM
 
More details
Hide details
1
z Kliniki Nefrologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Kierownik Kliniki : prof. dr hab.med. M. M. Zajączkowska
 
 
Med Og. 2008;14(3)
 
 
REFERENCES (20)
1.
Abrams P., Cardozo L., Fall M., Griffits D., Rosier P., Ulmsten U., van Kerre broeck P, Victor A., Wein A : The standardisadion of terminology of lower urinary tract function, Report from the standardization sub-committee of the international continence society. Am J of Obs and Gynec. 2002, 187 (1), 116-126.
 
2.
Apoznański W., Chrzan R., Patkowski D., Siekanowicz P.: Czynność dolnych dróg moczowych u dzieci z zakażeniami układu moczowego. Pol. Merkuriusz Lek 2002 Apr;12(70):279-281.
 
3.
Austin P F., MD, Ritchey M L., MD.: Zaburzenia oddawania moczu. Pediatria. po Dyplomie. Czerwiec 2001, 5/3, 23-31.
 
4.
Chiozza M. L .: Dysfunctional voiding. Pediatr. Med. Chir. 2002 Mar-Apr, 24(2), 137- 140.
 
5.
Gidian D .: Trudności w interpretacji badań urodynamicznych u pacjentów z zakażeniem dróg moczowych. Wiad. Urodyn. 2000, 4, 12-13.
 
6.
Grabowska A., Czupryniak - Sławińska , Andrzejewska M.: Badanie urodynamiczne – istotny element diagnostyczny w ocenie czynności dolnych dróg moczowych w wybranych schorzeniach układu moczowego u dzieci. Przegląd pediatryczny, 2002, 32, 4, 280-284.
 
7.
Howe A C., Walker C E.: Behavioral management of toilet training, enuresis, and encopresis. Pediatr. Clin. North Am. 1992,39,413-432.
 
8.
Johnson C . E .: Postępy w leczeniu i rozpoznawaniu zakażeń układu moczowego u dzieci. Pediatr. po Dyplomie. 2000, 4/3, 68 – 81.
 
9.
Lawless M R . M D, Mc Elderry D H. MD.: Moczenie nocne ; współczesne poglądy. Pediatr. po Dyplomie, sierpień 2002,6,4, 35-43.
 
10.
Maizels M., Gandhi K., Keating B., Rosenbaum D.: Diagnosis and treatment for children who cannot control urination. Curr. Probl. Pediatr. 1993, 23, 402-450.
 
11.
O'Regan S., Yazbeck S., Schick E .: Constipation, bladder instability, urinary tract infection syndrome. Clin. Nephrol., 1985 Mar., 23 Issue 3, 152-154.
 
12.
Puruszkiewicz G .: Diagnostyka urodynamiczna u dzieci z nawracającymi zakażeniami układu moczowego. Wiadomości. Urodynamiczne. 2000,3,10-12.
 
13.
Puraruszkiewicz G .: Rola wywiadu chorobowego w diagnostyce zaburzeń oddawania moczu u dzieci. Wiadomości Urodynamiczne . 2001,5, 13-15. (P1-).
 
14.
Piechuta L., Zajączkowska M .: Mechanizm nawrotów zakaźeń układu moczowego u dzieci z zaburzeniami czynności dolnego odcinka dróg moczowych. Lek. Wojsk., Supl. II, 1999,108-116.
 
15.
Robson W. L., Leung A.K ., Bloom D . A.: Daytime wetting in childhood. Clin Pediatr (Phila), 1996 Feb.,35 Issue 2, 91-98.
 
16.
Rushton H G .: Wetting and functional voiding disorders. Urol. Clin. North Am. 1999,22,121-128.
 
17.
Schmitt B . D.: Moczenie nocne. Pediatrics in Review (Wyd. Polskie)1998, 4, 2/2, 4-13.
 
18.
Sieniawska M., Wyszyńska T . (red): Nefrologia dziecięca. Biblioteka Lekarza Specjalisty, 2003.
 
19.
Ślusarczyk M .: Wskazania do badań urodynamicznych u dzieci. Wiadomości Urodynamiczne. Warszawa 2001, 5, 9-12.
 
20.
Zajączkowska., Zinkiewicz Z., Duda B., Kołacz A., Szajner - MilartI.: Zaburzenia anatomiczne i czynnościowe dróg moczowych u dzieci z zakażeniem układu moczowego. Pol. Merk. Lek., 2001,XII, 67,291-293.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top