PL EN
RESEARCH PAPER
URINATION DISORDERS IN CHILDREN WIT VESICOURETIC REFLUX
 
More details
Hide details
1
Z Kliniki Nefrologii Dziecięcej UM w Lublinie
 
 
Med Og. 2009;15(1):55-62
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of the study was investigation of the frequency and type of urination disorders in children with or without vesicouretic reflux. Medical records were analysed concerning 282 children, mean age 8, with recurrent infections of the urinary system, 90% of them girls. Groups of children with and without reflux were selected (28.72% and 71.28% respectively). In 92.55% of the children examined various urination disorders were observed. No statistically significant differences were noted in the frequency of occurrence of noctural enuresis, urgent tenesmus and infrequent emptying of the bladder between the group of children with and without vesicouretic reflux. In children from the latter group, daytime wetting and urethral symptoms were noted significantly more often. Based on the results of the study it was presumed that the symptoms of urination disorders in children with the urinary system infection cannot unequivocally suggest the presence of vesicouretic reflux. It is necessary to expand the diagnostics by urodynamic tests, which allow determination of whether the infection is the cause or effect of disorders of the lower urinary tract function, these disorders being conducive to infection and the development of vesicourinary reflux.
 
REFERENCES (16)
1.
Bachelard M, Sillen U, Hansson S, Hermansson G, Jodal U, Jacobsson B.: Urodynamic pattern in asymptomatic infants: siblings of children with vesicoureteral reflux. J Urol. 1999;162 (5):1733-1737; discussion 1737-1738.
 
2.
Dzierżanowska D.: Zakażenia układu moczowego. Standardy Medyczne. Czerwiec, 2001, wydanie specjalne.
 
3.
Hryniewicz W. oraz grupa ekspertów z Polskiej Grupy Roboczej ds. profilaktyki i Racjonalnej Terapii Zakażeń: Zakażenia układu moczowego – etiologia, rozpoznawanie i leczenie według rekomendacji 1999/2000. Przegląd. Urologiczny, 2000, 1, 44-52.
 
4.
Jung A., Żuber J.: Zakażenia układu moczowego u dzieci. Medpress, Warszawa, 1999.
 
5.
Lama G., Russo M., De Rosa E. , Mansi L., Piscitelli A., Luongo I., Esposito Salsano M.: Primary vesicoureteric reflux and renal damage in the frist year of life. Pediatr. Nephrol. 2000, 15 (3-4), 205-210.
 
6.
Mahant S, To T, Friedman J.: Timing of voiding cystourethrogram in the investigation of urinary tract infections in children. J. Pediatr. 2001,139 (4), 568-571.
 
7.
Mahant S., Friedman J., MacArtur C.: Renal ultrasound findings and vesicoureteral reflux in children hospitalised with urinary tract infection.arch. Dis. Child.2002 Jun, 86 (6), 419-420.
 
8.
Nuutinen M., Uhari M.: Recurrence and follow-up after urinary tract infection under the age of 1 year. Pediatr. Nephrol. 2001,16 (1),69-72.
 
9.
Paruszkiewicz G.: Zakażenia układu moczowego u dzieci z dysfunkcją pęcherzowo-cewkową W: Zakażenie układu moczowego.Red. Jung A., Żuber J. Medpress, Warszawa 1999, 186.
 
10.
Piechuta L., Zajączkowska M.: Mechanizm nawrotów zakażeń układu moczowego u dzieci z zaburzeniami czynności dolnego odcinka dróg moczowych. Lek. Wojsk., Supl. II, 1999,108-116.
 
11.
Pogan A., Sancewicz - Pach., Krasowska - Kwiecień A., Stec Z.: Badania obrazowe w chorobach nerek u dzieci. Klin. Pediatr. 2001, 9, 1, 46-51. (Kl-11).
 
12.
Roberts J. A.: Mechanisms of renal damage in chronic pyelonephritis (reflux nephropathy). Curr Top Pathol. 1994, 88, 265-287.
 
13.
Sancewicz - Pach K., Stec Z.: Zakażenia układu moczowego o dzieci. Klin. Pediatr. 2001,9 ,1 , 4-9.
 
14.
Sieniawska M., Wyszyńska T Red.: Nefrologia dziecięca, Biblioteka lekarza specjalisty, Warszawa 2003.
 
15.
Wieteska - Klimczak A.: Zakażenie układu moczowego u dzieci, odpływy wsteczne i ich następstwa. Medipress Pediatria 1996, 2, 4, 2–9.
 
16.
Zajączkowska M., Najeeb M.S. M.: Zaburzenia oddawania moczu u dzieci z zakażeniem układu moczowego. Med. Ogólna 2008, 14 (XLIII, 3).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top