PL EN
RESEARCH PAPER
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction and objective:
Nurseries become the main place where children eat throughout the day. For this reason, within the framework of mass nutrition nurseries should implement the principles of rational nutrition, which are set forth in the Regulation by the Minister of Health of 26 July, 2016.

Objective:
Qualitative assessment of menus in nurseries based on the Regulation by the Minister of Health of 26 July, 2016 and the introduction of health-promoting products and products of low nutritional value.

Material and methods:
The research tool was the collected weekly menus of the nurseries, which were qualitatively assessed based on the criterion included in the Regulation by the Ministry of Health of 26 July, 2016. Preschool facilities were assigned random letters of the alphabet which ensured anonymity

Results:
As many as 99% of menus showed the presence of vegetables or fruits at each meal, while the supply of 5 servings was observed among 83% of menus. An adequate supply of milk and dairy products and grain products was implemented in less than 10% of menus. Excessive use of sugar was noted in more than 30% of menus, and an inadequate supply of fish was noted in 48% of menus.

Conclusions:
The evaluated menus were characterized by a higher incidence of products with reduced health value, compared to health-promoting products. Numerous deviations from the recommendations by the Minister of Health were found in the composition of menus by preschool facilities.

 
REFERENCES (22)
1.
Wojtyła-Buciora P, Żukiewicz-Sobczak W, Wojtyła K, Marcinkowski JT. Sposób żywienia uczniów szkół podstawowych w powiecie kaliskim – w opinii dzieci i ich rodziców. Probl Hig Epidemiol. 2015;96(1): 245–253.
 
2.
Roszko-Kirpsza I, Olejnik BJ, Kulesza M, Jabłoński R, Czerech E, Maciorkowska E. Żywienie dzieci wiejskich w 2 i 3 roku życia. Probl Hig Epidemiol. 2012;93(3):605–612.
 
3.
Kościej A, Skotnicka-Graca U, Bryś A. Nawyki żywieniowe dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Katowic. Piel Zdr Publ. 2018;8(3):163–170.
 
4.
Decyk-Chęcel A. Zwyczaje żywieniowe dzieci i młodzieży. Probl Hig Epidemiol. 2017;98(2):103–109.
 
5.
Dziwisz S. Wdrażanie zasad zdrowego żywienia w szkołach publicznych—walka z otyłością i niedożywieniem dzieci. Kontrola Państwowa. 2017;1:61–71.
 
6.
DzU 2016 poz. 1154. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. (access: 2021.01.10).
 
7.
Turek E, Kocot- Kasznia J, Kocur E. Białko w żywieniu dzieci w żłobkach a ryzyko chorób metabolicznych w przyszłości. Wybrane Problemy Kliniczne. 2017;8(1);18–27.
 
8.
Kos EA. Wsparcie i modelowanie rozwoju dziecka w obszarze zdrowego odżywiania w rodzinie i placówce edukacyjnej. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. 2020;4:(58);15:9–22.
 
9.
Paglia L. The sweet danger of added sugars. Eur J Paediatr Dent. 2019;20(2):89.
 
10.
Mis NF, et al. Sugar in Infants, Children and Adolescents: A Position Paper of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017;65(6):681–696.
 
11.
Rizzoli R. Dairy products and bone health. Aging Clin Exp Res. 2022;34(1):924.
 
12.
Bondyra B, Harton A. Wpływ preferencji smakowych matek na upodobania oraz spożycie mleka i produktów mlecznych przez dzieci – badanie pilotażowe. Probl Hig Epidemiol. 2017;98(4):355–360.
 
13.
Stankiewicz J, Lange M. Mleczne napoje fermentowane w żywieniu dzieci w wieku przedszkolnym. Bromat Chem Toksykol. 2012;45(2):191–195.
 
14.
Newerli-Guz J, Kulwikowska K. Zachowania żywieniowe i preferencje dzieci w wieku przedszkolnym. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. 2014;86:80–89.
 
15.
Gornicka M, Frąckiewicz J, Anyżeska A, Brzezińska A. Warzywa i owoce w przedszkolnych jadłospisach. Probl Hig Epidemiol. 2016;97(1): 76–80.
 
16.
Prasadi NVP, Joye I. Dietary Fibre from Whole Grains and Their Benefits on Metabolic Health Nutrients 2020;12(10):3045.
 
17.
Filipiak-Florkiewicz A, Dereń K. Zawartość składników bioaktywnych w wybranych przetworach zbożowych. Bromat Chem Toksykol. 2016;49(2):194–202.
 
18.
Øyen J, et al. Fatty fish intake and cognitive function: FINS-KIDS, a randomized controlled trial in preschool children. BMC Med. 2018;16(1):41.
 
19.
Solvik BS. Biomarkers and Fatty Fish Intake: A Randomized Controlled Trial in Norwegian Preschool Children J Nutr. 2021;151(8):2134–2141.
 
20.
Orlando MS, et al. Association of Audiometric Measures with plasma long chain polyunsaturated fatty acids in a high-fish eating population: The Seychelles Child Development Study. Neurotoxicology. 2020;77:137–144.
 
21.
Aflague F, et al. Improving Willingness to Try Fruits and Vegetables and Gross Motor Skills in Preschool Children in Guam. Nutrients. 2022;14(1):93.
 
22.
Locke A, Schneiderhan JM, Zick SM. Diets for Health: Goals and Guidelines Am Fam Physician. 2018;97(11):721–72.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top