PL EN

Editorial Office

 
Editor-in-Chief
Andrzej Szpak, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Deputy Editor
Magdalena Florek-Łuszczki, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Thematic sections
Biomedical aspects of health and disease
Public health
Prophylaxis of diseases and health promotion
Civilization diseases
Epidemiology
Environmental health
Psychology and sociology of health
Food and nutrition
Philosophy and bioethics
Medical technologies and telemedicine

Section editors
Agnieszka Buczaj, Zakład Ergonomii, Katedra Podstaw Techniki, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Zbigniew Gaś
Mirosław Jarosz
Jerzy Kopania, Akademia Teatralna w Warszawie - Filia w Białymstoku
Anna Koper, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie; Kuratorium Oświaty w Lublinie
Jolanta Kowalczyk-Bołtuć, Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
Hanna Krauss, Katedra Fizjologii Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Michalina Krzyżak, Zakład Higieny, Epidemiologii i Ergonomii
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Paweł Macek, Zakład Epidemiologii i Walki z Rakiem, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
Robert Porzak, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Anna Dudkowski-Sadowska, Instytut Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Marian Sygit, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia- Uniwersytet w Szczecinie
Jolanta Szempruch
Anna Włoszczak-Szubzda, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie


Editorial Secretary
Małgorzata Goździewska, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
Katarzyna Szpot, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Hanna Horitza, Michael Tregenza – native speaker

Technical Editors
Magdalena Rudnik

Statistics Editor
Jacek Jamiołkowski
Piotr Paprzycki, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top