PL EN
RESEARCH PAPER
MICROELEMENTS IN SERUM TYPE 2 DIABETES PATIENTS
 
More details
Hide details
1
Z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych UM w Lublinie
 
2
Katedry Chemii i Zakładu Chemii Analitycznej UM w Lublinie
 
3
Katedry Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Lubelskiej
 
 
Med Og. 2009;15(1):63-69
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Diabetes as a metabolic disease, is associated with disorders of microelements homeostasis. The aim of the study was determination of the level the ions of iron, copper, nickel, zinc, cobalt, cadmium and manganese in blood serum of the patients with type 2 diabetes and in the control group. Methodology: 56 persons with type 2 diabetes and 10 persons in the control group were qualified for the study. Blood samples were taken from all patients in order to determine ions of iron, copper, nickel, zinc, cobalt, the cadmium and the manganese. The concentration of selected ions was determined by the method of highly efficient atomic absorption spectrophotometry. Results: The mean concentration of copper ions concentration was significantly lower in the group of patients with diabetes, compared to the concentration of this ion in the control group. However, the cobalt ions concentration was higher in the group with type 2 diabetes than in the control group. Conclusions: In patients with type 2 diabetes, disorders may occur in the concentrations of microelements. Copper and cobalt ions may participate in the pathogenesis of diabetes.
 
REFERENCES (12)
1.
Cohen AM, Teitelbaum A, Miller E, Ben - Tor V, Hirt R, Fields M.: The effects of copper on carbohydrate metabolism. Isr J Med Sci 1982, 18, 840-844.
 
2.
Baly DL, Curry DL, Keen CL, Hurley LS.: Dynamice of glucagon and insulin release in rats: influence of dietary manganese. Endocrinology 1985, 116, 1734-1740.
 
3.
Bolewski A, Gruszczyk H, Pawlikowki S: Zastosowanie kobaltu. Red. Bolewski A, Surowce mineralne świata. Nikiel – Ni, Kobalt – Co. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1984, 268-269.
 
4.
Floriańczyk B.: Pierwiastki śladowe w cukrzycy. Post Med. Klin Dośw 1996, 5, 473-479.
 
5.
Malkiewicz B: Biochemia żelaza i pierwiastków śladowych oraz ich rola w ustroju. Red. Sznajd J, Biochemia kliniczna w praktyce lekarskiej. PZWL, Warszawa 1983, 176-88.
 
6.
Merali Z , Singhal R L.: Diatetogenic effects of chronic oral cadmium administration to neonatal rats. Br J Pharmacol 1980, 69, 151-157.
 
7.
Przysławski J, Duda G.: Pierwiastki subśladowe: chrom, nikiel i kobalt w żywności. Red. Karaś Z, Chrom, nikiel i kobalt w ekosystemie żywieniowym – sojusznicy czy wrogowie? PTTś, Poznań 2000, 83-97.
 
8.
Saker F, Ybarra J, Leahy P, Hanson RW, Kalhan SC, Ismail-Beigi F.: Glycemia-lowering effect of cobalt chloride in the diabetic rat: role of decreased gluconeogenesis. Am J Physiol. 1998, 274, E 984-91.
 
9.
Schneider Z, Karaś Z.: Metale w środowisku biologicznym. Red. Karaś Z, Chrom, nikiel i kobalt w ekosystemie żywieniowym – sojusznicy czy wrogowie? PTTś, Poznań 2000, 13-34.
 
10.
Szczeklik A.: Choroby Wewnętrzne. Wydanie I, tom I, Medycyna Praktyczna, Kraków 2005.
 
11.
Walter RM Jr , Uriu - Hare JY , Olin K L, Oster M H, Anawalt BD , Critchfield J W, Keen CL.: Copper, zinc, manganese and magnesium status and complications of diabetes mellitus, Diabetes Care 1991, 14, 1050-1050.
 
12.
Zając J, Boznański A.: Rola cynku w gospodarce węglowodanowej. Pol Tyg Lek 1991, 24, 474-475.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top