PL EN
REVIEW PAPER
EVALUATION OF EPIDEMIOLOGICAL SITUATION CONCERNING TOXOCARIASIS FROM THE ASPECT OF RISK FOR HUMAN HEALTH
 
More details
Hide details
1
Z Zakładu Higieny i Parazytologii Środowiska Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
 
2
Z Zakładu Higieny i Parazytologii Środowiska Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
 
 
Med Og. 2009;15(1):45-53
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The epidemiological situation concerning toxocariasis in Poland has been poorly recognized, while the disease itself still remains underestimated. Society is unaware of the risk for the environment, and secondly – for humans, caused by the eggs of Toxocara spp. present in the faeces of dogs and cats. These animals are still too rarely and insufficiently disinfested. In Poland, contamination of the soil with the eggs of geohelmints is within the range 0.9% - 40.5%, with no clear difference between rural and urban areas. The diagnosing of toxocariasis is constantly increasing, especially among children. There remains the question whether the morbidity rates are also increasing. Cooperation is necessary between medical professionals, veterinarians, epidemiologists and ecologists in order to improve the diagnostics and control of this disease.
 
REFERENCES (26)
1.
Anusz Z.: Zapobieganie i zwalczanie zawodowych chorób odzwierzęcych. Wydawnictwo ART Olsztyn. 1995.
 
2.
Borecka A.: Ekstensywność zarażenia kotów Toxocara cati. Nowa Weterynaria 1999, 13, 2-3.
 
3.
Borecka A.: Helmintofauna psów oraz stopień zanieczyszczenia gleby geohelmintami na terenie Warszawy i okolic. Wiad. Parazytol. 2003, 49 (3), 307-309.
 
4.
Fogt R.: Techniki molekularne stosowane w identyfikacji gatunków Toxocara. Wiad. Parazytol. 2006, 52(1), 31-35.
 
5.
Gawor J. , Borecka A.: Skażenie środowiska przydomowego jajami Toxocara spp. a przypadki toksokarozy u dzieci na terenie Centralnej Polski. Materiały II Konferencji, Toksokaroza niebezpieczna zoonoza XXI wieku, Warszawa 2004.
 
6.
Gawor J., Borecka A., Dobosz S., Marczyńska M., Żarnowska - Prymek H., Trzebicka A., Juszko J.: Toksokaroza u dzieci – trudny problem kliniczny. Przegl. Epidem. 2008; 62, 407-413.
 
7.
Grygierczyk D., Kwiatkowski H., Sadowska H.: Zanieczyszczenie gleby jajami Toxocara spp. na terenie miasta Katowice. Wiad. Parazytol. 2003, 49 (1), 57-60.
 
8.
Gundłach J. L., Sadzikowski A. B., Tomczuk K.: Zanieczyszczenie jajami Toxocara spp. wybranych środowisk miejskich i wiejskich. Med. Wet. 1996, 52 (6), 395-396.
 
9.
Gundłach J. L., Sadzikowski A. B., Tomczuk K.: Występowanie przeciwciał anty Toxocara canis w surowicach ludzi. Med. Wet. 1996, 52 (8), 516-517.
 
10.
Karta Europejska na temat środowisko a zdrowie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Kopenhaga 1989, 7-12.
 
11.
Kłapeć T., Stroczyńska - Sikorska M . , Galińska E.: Helmintologiczne skażenia środowiska – zagrożeniem zdrowia. Medycyna Ogólna. 2003, 9 (38), 4, 347-354.
 
12.
Kłapeć T., Stroczyńska - Sikorska M., Galińska E.: Badania sanitarne środowiska w kierunku Toxocara spp.. Materiały II Konferencji, Toksokaroza – niebezpieczna zoonoza XXI wieku, Warszawa 2004.
 
13.
Kłapeć T., Stroczyńska - Sikorska M., Galińska E.: Ocena skażenia parazytologicznego gleby w gospodarstwach ekologicznych o profilu warzywniczym na Lubelszczyźnie. Materiały IV Konferencji, Niebezpieczne zoonozy XXI wieku - toksokaroza, toksoplazmoza, echinokokoza, Warszawa 2008, 12.
 
14.
Knap J. P.: Narastające zagrożenie (emerging diseases) ze strony niektórych inwazji pasożytniczych w Polsce. Materiały Konferencji, Niebezpieczne zoonozy XXI wieku – toksokaroza, toksoplazmoza, echinokokoza, Warszawa 2008, 5-7.
 
15.
Kornaś S., Pietraszak B., Nowosad B., Skalska M.: Inwazja Toxocara canis u psów ze schroniska w Krakowie. Materiały II Konferencji, Toksokaroza – niebezpieczna zoonoza XXI wieku, Warszawa 2004.
 
16.
Kozar Z., Kozar M.: Diagnostyka chorób pasożytniczych człowieka. PZWL, Warszawa 1972.
 
17.
Mizgajska H.: Zanieczyszczenie gleby jajami Toxocara spp. na terenie Krakowa i pobliskich wsi. Wiad. Parazytol. 2000, 46, 105-110.
 
18.
Mizgajska H., Jarosz W., Remejciak A.: Rozmieszczenie źródeł inwazji Toxocara spp. w środowisku miejskim i wiejskim w Polsce. Wiad. Parazytol. 2001, 47, 399-404.
 
19.
Mizgajska H., Luty T.: Toksokaroza u psów i zanieczyszczenie gleby jajami Toxocara spp. w aglomeracji poznańskiej. Przegl. Epidemiol. 1998, 54, 441-446.
 
20.
Pawłowski Z. S.: Wprowadzenie do toksokarozy klinicznej. Materiały II Konferencji, Toksokaroza – niebezpieczna zoonoza XXI wieku, Warszawa 2004.
 
21.
Pawłowski Z. S., Mizgajska H.: Toksokaroza w Wielkopolsce w latach 1990-2000. Pezegl. Epidemiol. 2002, 56, 559-565.
 
22.
Pawłowski Z. S., Stefaniak J.: Toksokaroza (toxocarosis). W: Pawłowski Z.S., Stefaniak J. (red.): Parazytologia kliniczna w ujęciu interdyscyplinarnym. PZWL. Warszawa2004, 319-323.
 
23.
Perec - Matysiak A., Hildebrand J. , Zaleśny G. , Okulewicz A., Fatuła A.: Ocena stanu zanieczyszczenia gleby jajami geohelmintów na terenie Wrocławia. Materiały IV Konferencji „Niebezpieczne zoonozy XXI wieku –toskokaroza, toksoplazmoza, echinokokoza”.Warszawa 2008, 11. Pojmańska T.: Pasożyty jako naturalny składnik ekosystemu. Wiad. Parazytol. 2002, 48 (1), 139-154.
 
24.
Rokicki J., Kucharska A. P., Dzido J., Karczewska D.: Skażenie placów zabaw Gdańska jajami pasożytów. Wiad. Parazytol. 2007, 53 (3), 227-230.
 
25.
Zajkowska J., Kondrasiuk M., Świerzbińska R., Pancewicz S., Grygorczuk S., Szpakowicz T.: Częstość wykrywania przeciwciał przeciwko Toxocara canis wśród mieszkańców regionu Podlasia. Materiały II Konferencji, Toksokaroza – niebezpieczna zoonoza XXI wieku, Warszawa 2004.
 
26.
Zwoliński J.: Czynniki ryzyka zakażenia się Toxocara canis w populacji pacjentów z Makroregionu lubelskiego. Wiad. Parazytol. 2000: 46 (4), 463-473.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top