PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Terapeutyczne zastosowanie laserów w urologii
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Zakład Higieny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Polska
 
2
Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Polska
 
 
Autor do korespondencji
Fryderyk Menzel   

Katedra i Zakład Higieny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, J. Mikulicza-Radeckiego 7, 50-345, Wrocław, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2019;25(4):218-222
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Lasery pełnią ważną rolę w diagnostyce i terapii urologicznej. Ich znaczenie i możliwość zastosowania w leczeniu schorzeń układu moczowego rośnie wraz z rozwojem technik endoskopowych. Celem pracy jest przedstawienie aktualnych możliwości terapeutycznego zastosowania laserów w urologii.

Skrócony opis stanu wiedzy:
Obecnie w urologii najszersze praktyczne zastosowanie znajdują cztery rodzaje laserów: laser holmowy (Ho:YAG), laser tulowy (Tm:YAG), laser potasowo- -tytanowo-fosforanowy (KTP) oraz laser diodowy. Różnią się one przede wszystkim ośrodkiem czynnym, który determinuje długość fali, a także trybem pracy (ciągły lub pulsacyjny) i mocą. Przekłada się to na istotne różnice w oddziaływaniu na tkanki, głębokości penetracji wiązki lasera oraz możliwości zastosowania poszczególnych laserów w wybranych zabiegach. W leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego zastosowanie znajdują wszystkie wymienione lasery. W zależności od stosowanego lasera różna jest technika i zakres zabiegu – możliwa jest enukleacja, waporyzacja lub resekcja prostaty. Ponadto laser holmowy jest wykorzystywany w leczeniu kamicy moczowej i jest bardzo skuteczną alternatywą dla litotrypsji falą generowaną pozaustrojowo (ESWL). Zastosowanie laseroterapii w onkologii urologicznej jest obecnie przedmiotem licznych badań.

Podsumowanie:
Liczne zalety laserów w terapii schorzeń urologicznych są szczególnie widoczne w zabiegach endourologicznych. Często cechują je większe bezpieczeństwo i mniejsza liczba powikłań w porównaniu do klasycznych metod leczenia przy zachowaniu podobnej lub nawet wyższej skuteczności. Lasery w urologii stopniowo zastępują dotychczas stosowane techniki lub stanowią dla nich dobrą alternatywę.


Introduction and objective:
Lasers play an important role in urological diagnostics and therapy. The significance and applicability of lasers increase along with further development of endoscopic procedures. The aim of this study is to present the current therapeutic use of lasers in urology.

Brief description of the state of knowledge:
Currently in urology there are four types of lasers commonly used: holmium laser (Ho:YAG), thulium laser (Tm:YAG), PotassiumTitanyl-Phosphate laser (KTP) and diode laser. The differences between them are: gain medium, which determinates wavelength, mode of operation (continuous or pulsed) and power. This results in significant differences in effects on tissue, penetration depth, use of the laser in specific procedures. All four mentioned lasers are used in the treatment of benign prostatic hypertrophy. The technique and range of the procedure depend on the type of laser – enucleation, vaporization, or resection of the prostate might be performed. Furthermore, the holmium laser is used in the therapy of urolithiasis and is an effective alternative to extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL). The use of laser therapy in urological oncology is still the subject of studies.

Conclusions:
There are numerous advantages in using lasers in the therapy of urological conditions, especially in endoscopic procedures. They are often characterized by a higher safety profile and lower number of complications compared to classic treatment methods, with similar or higher efficacy. Lasers in urology are gradually replacing previously used methods or have become a good alternative.

 
REFERENCJE (38)
1.
Ansari MA, Erfanzadeh M, Mohajerani E. Mechanisms of Laser-Tissue Interaction: II. Tissue Thermal Properties. J. Lasers Med. Sci. 2013; 4(3): 99–106.
 
2.
Matlaga BR, Chew B, Eisner B et al. Ureteroscopic Laser Lithotripsy: A Review of Dusting vs Fragmentation with Extraction. J. Endourol. 2018; 32(1): 1–6.
 
3.
Dołowy Ł, Krajewski W, Dembowski J et al. The role of lasers in modern urology. Cent. Eur. J. Urol. 2015; 68(2): 175–82.
 
4.
Bai Y, Liu L, Yuan H et al. Safety and efficacy of transurethral laser therapy for bladder cancer: a systematic review and meta-analysis. World J. Surg. Oncol. 2014; 12: 301.
 
5.
D’souza N, Verma A. Holmium laser transurethral resection of bladder tumor: Our experience. Urol. Ann. 2016; 8(4): 439–443.
 
6.
Wang W, Liu H, Xia S. Thulium laser treatment for bladder cancer. Asian J. Urol. 2016; 3(3): 130–133.
 
7.
Lotan Y, Gettman MT, Ogan K et al. Clinical Use of the Holmium:YAG Laser in Laparoscopic Partial Nephrectomy. J. Endourol. 2002; 16(5): 289–292.
 
8.
Lotan Y, Gettman MT, Lindberg G et al. Laparoscopic partial nephrectomy using holmium laser in a porcine model. JSLS J. Soc. Laparoendosc. Surg. 2004; 8(1): 51–5.
 
9.
Knezevic N, Kulis T, Maric M et al. Laparoscopic partial nephrectomy with diode laser: a promising technique. Photomed. Laser Surg. 2014; 32(2): 101–5.
 
10.
Thurmond P, Bose S, Lerner LB. Holmium laser for the surgical treatment of benign prostatic hyperplasia. Can. J. Urol. 2016; 23(4): 8356–62.
 
11.
Ketan PV, Prashant HS. Thulium laser enucleation of the prostate is a safe and a highly effective modality for the treatment of benign prostatic hyperplasia – our experience of 236 patients. Urol. Ann. 2016; 8(1): 76–80.
 
12.
Barbalat Y, Velez MC, Sayegh CI, Chung DE. Evidence of the efficacy and safety of the thulium laser in the treatment of men with benign prostatic obstruction. Ther. Adv. Urol. 2016; 8(3): 181–91.
 
13.
Sountoulides P, Tsakiris P. The evolution of KTP laser vaporization of the prostate. Yonsei Med. J. 2008; 49(2): 189–99.
 
14.
Bachmann A, Ruszat R. The KTP‐(greenlight‐) laser – principles and experiences. Minim. Invasive Ther. Allied Technol. 2007; 16(1): 5–10.
 
15.
Razzaghi MR, Mazloomfard MM, Mokhtarpour H, Moeini A. Diode Laser (980 nm) Vaporization in Comparison With Transurethral Resection of the Prostate for Benign Prostatic Hyperplasia: Randomized Clinical Trial With 2-year Follow-up. Urology 2014; 84(3): 526–532.
 
16.
Zarrabi A, Gross AJ. The evolution of lasers in urology. Ther. Adv. Urol. 2011; 3(2): 81–9.
 
17.
Xu C, Song R, Jiang M et al. Flexible Ureteroscopy with Holmium Laser Lithotripsy: A New Choice for Intrarenal Stone Patients. Urol. Int. 2015; 94(1): 93–98.
 
18.
Cui Y, Cao W, Shen H et al. Comparison of ESWL and ureteroscopic holmium laser lithotripsy in management of ureteral stones. PLoS One 2014; 9(2): e87634.
 
19.
Aldoukhi AH, Roberts WW, Hall TL, Ghani KR. Holmium Laser Lithotripsy in the New Stone Age: Dust or Bust? Front. Surg. 2017; 4: 57.
 
20.
Leijte JAP, Oddens JR, Lock TMTW. Holmium Laser Lithotripsy for Ureteral Calculi: Predictive Factors for Complications and Success. J. Endourol. 2008; 22(2): 257–260.
 
21.
Hyams ES, Munver R, Bird VG et al. Flexible Ureterorenoscopy and Holmium Laser Lithotripsy for the Management of Renal Stone Burdens That Measure 2 to 3 cm: A Multi-Institutional Experience. J. Endourol. 2010; 24(10): 1583–1588.
 
22.
Papatsoris AG, Skolarikos A, Buchholz N. Intracorporeal laser lithotripsy. Arab J. Urol. 2012; 10(3): 301–6.
 
23.
Bai J, Li C, Wang S et al. Subcapsular renal haematoma after holmium:yttrium-aluminum-garnet laser ureterolithotripsy. BJU Int. 2012; 109(8): 1230–1234.
 
24.
Bader MJ, Gratzke C, Walther S et al. Efficacy of retrograde ureteropyeloscopic holmium laser lithotripsy for intrarenal calculi > 2 cm. Urol. Res. 2010; 38(5): 397–402.
 
25.
Redondo C, Ramón de Fata F, Gimbernat H et al. La cirugía retrógrada intrarrenal con litotricia láser holmium-YAG en el tratamiento primario de la litiasis renal. Actas Urológicas Españolas 2015; 39(5): 320–326.
 
26.
Patel ND, Parsons JK. Epidemiology and etiology of benign prostatic hyperplasia and bladder outlet obstruction. Indian J. Urol. 2014; 30(2): 170–6.
 
27.
Eltabey MA, Sherif H, Hussein AA. Holmium laser enucleation versus transurethral resection of the prostate. Can. J. Urol. 2010; 17(6): 5447–52.
 
28.
Minagawa S, Okada S, Morikawa H. Safety and Effectiveness of Holmium Laser Enucleation of the Prostate Using a Low-power Laser. Urology 2017; 110: 51–55.
 
29.
Michalak J, Tzou D, Funk J. HoLEP: the gold standard for the surgical management of BPH in the 21(st) Century. Am. J. Clin. Exp. Urol. 2015; 3(1): 36–42.
 
30.
Alkan I, Ozveri H, Akin Y et al. Holmium laser enucleation of the prostate: surgical, functional, and quality-of-life outcomes upon extended follow-up. Int. Braz J Urol 2016; 42(2): 293–301.
 
31.
Zhang F, Shao Q, Herrmann TRW et al. Thulium Laser Versus Holmium Laser Transurethral Enucleation of the Prostate: 18-Month Follow-up Data of a Single Center. Urology 2012; 79(4): 869–874.
 
32.
Carmignani L, Bozzini G, Macchi A et al. Sexual outcome of patients undergoing thulium laser enucleation (ThuLEP) for BPH. Asian J. Androl. 2014; 0(0): 0. od kor.: nr czasopisma i strony są do uzupełnienia?.
 
33.
Skriapas K, Hellwig W, Samarinas M et al. Green light laser (KTP, 80 W) for the treatment of benign prostatic hyperplasia. Minerva Urol. Nefrol. 2010; 62(2): 151–6.
 
34.
Chiang PH, Chen CH, Kang CH, Chuang YC. GreenLight HPS laser 120- W versus diode laser 200-W vaporization of the prostate: Comparative clinical experience. Lasers Surg. Med. 2010; 42(7): 624–629.
 
35.
Jin T, Li H, Jiang L et al. Safety and efficacy of laser and cold knife urethrotomy for urethral stricture. Chin. Med. J. (Engl). 2010; 123(12): 1589–95.
 
36.
Jain SK, Kaza RCM, Singh BK. Evaluation of holmium laser versus cold knife in optical internal urethrotomy for the management of short segment urethral stricture. Urol. Ann. 2014; 6(4): 328–33.
 
37.
Hussain M, Lal M, Askari SH et al. Holmium laser urethrotomy for treatment of traumatic stricture urethra: a review of 78 patients. J. Pak. Med. Assoc. 2010; 60(10): 829–32.
 
38.
Wang L, Wang Z, Yang B et al. Thulium laser urethrotomy for urethral stricture: A preliminary report. Lasers Surg. Med. 2010; 42(7): 620–623.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top