PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ WŁOŚNICY W ASPEKCIE ZAGROŻENIA ZDROWIA LUDZI W POLSCE
 
Więcej
Ukryj
1
Z Zakładu Higieny i Parazytologii Środowiska Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
2
Z Zakładu Higieny i Parazytologii Środowiska Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
 
Med Og. 2009;15(3):405–413
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono problematykę włośnicy, groźnej choroby pasożytniczej wywoływanej przez nicienie z rodzaju Trichinella. Omówiono sytację epidemiologiczną w Polsce na tle kształtowania się enzoocji włośniem u szeregu gatunków zwierząt hodowlanych i dzikich.

In Poland, several hundred cases of Trichinella were annually registered in humans. From the epidemiological aspect it is important that despite numerous cases observed among humans during the period 1994-2008 (708) no deaths were registered. This is associated with a considerable progress in the diagnostics and therapy among humans, and the obligation to examine pork and boar meat, as the main sources of infection. Human trichinellosis still remains a threatening disease in the whole territory of Poland.
 
REFERENCJE (22)
1.
Anusz Z.: Zapobieganie i zwalczanie zawodowych chorób odzwierzęcych. Wydawnictwo ART Olsztyn 1995; 199-202.
 
2.
Bień J., Moskwa B., Pastusiak., Cabaj W.: Próba oceny ekstensywności zarażenia świń i dzików włośniem Trichinella spiralis na podstawie obecności specyficznych przeciwciał klasy IgG metodą Elisa. Wiad. Parazytol. 2004, 50 (Suplement), 8.
 
3.
Cabaj W.: Zwierzeta wolnożyjące i domowe jako stale utrzymujący się rezerwuar włośnicy w Polsce. Wiad. Parazytol. 2006, 52, 3, 175-179.
 
4.
Dzbeński T.H.: Odzwierzęce choroby pasożytnicze szerzące się poprzez żywność w Polsce. Metody wykrywania pasożytów. Przeg. Epid. (Suplement) 2001, 2, 27-36.
 
5.
Dziubek Z.: Choroby zakaźne i pasożytnicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2000.
 
6.
Gerwel C.: Parazytologia lekarska w okresie powojennym. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 2008, 1-182.
 
7.
Gołąb E., Sadkowska-Todys M.: Epidemiologia włośnicy w Polsce dawniej i dziś. Wiad. Parazytol. 2006, 52, 3, 181-187.
 
8.
Gołąb E.: Włośnica. Trichinellosis. W: Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A.: Choroby zakaźne i pasożytnicze-epidemiologia i profilaktyka. Wydawnictwo α-medica press. Bielsko-Biała 2007, 346-349.
 
9.
Gołąb E., Szulc M., Wnukowska N., Rozej W., Fell G., Sadkowska-Todys M.: Outbreak of trichinellosis in north-western Poland-Update and exported cases, 2007. Euro Surveillance. 2007, 12, 29.
 
10.
Jędrychowski W., Tobiasz-Adamczyk B.: O potrzebach kształcenia w zakresie epidemiologii środowiskowej. Przeg. Epid. XLVII, 1993, 4, 352-359.
 
11.
Kicińska H., Gancan Z.: Włośnica Trichinellosis choroby zakaźne w Polsce i ich zwalczanie w latach 1919-1962; Wydawnictwo PZWL Warszawa 1964, 328-340.
 
12.
Kita J.: Zagrożenia zdrowotne chorobami odzwierzęcymi przeniesionymi przez zwierzęta lub materiał pochodzenia zwierzęcego. Przeg. Epid. Suplement 2001, 2, 213-216.
 
13.
Knap J.P.: Rola lekarzy chorób zakaźnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Zdr. Publiczne 2008, 118, 1, 76-84.
 
14.
Kocięcka W.: Włosień kręty i włośnica Volumed Wrocław 1996.
 
15.
Kozar Z.: Występowanie włośnicy w Polsce i jej zwalczanie. Wydawnictwo PWRiL Warszawa 1969.
 
16.
Maciołek H., Łukomska D.: Włośnica a bezpieczeństwo żywnościowe społeczeństwa. Medycyna Ogólna 2008, 14, XLIII, 2, 160-172.
 
17.
Moskwa B.: Biologia, zróżnicowanie gatunkowe i rozprzestrzenianie nicieni z rodzaju Trichinella. Wiad. Parazytol. 2006, 51, 93, 157-164.
 
18.
Osek J., Wieczorek K.: Choroby odzwierzęce i ich czynniki etiologiczne w Raporcie Europejskiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa żywności za 2007 r. 2009. życie Weterynaryjne, 84, 5, 376-385.
 
19.
Pawłowski Z.: Sytuacja zdrowotna w świecie z uwzględnieniem wybranych inwazji pasożytniczych w Polsce. Wiad. Parazytol. 2008, 54, 1, 17-22.
 
20.
Ramisz A., Balicka-Ramisz A.,: Ocena tusz mięsa przeznaczonego do konsumpcji w kierunku obecności larw włośni metodą kompresową i wytrawiania., Wiad. Parazytol. 2006, 52, 3, 199-204.
 
21.
Seroka D., Przybylska A.: Włośnica. W: Kostrzewski J., Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D.: Choroby zakaźne i ich zwalczanie na ziemiach polskich w XX wieku. Wydawnictwo PZWL, Warszawa, 2001, 399-407.
 
22.
Svobodova V., Dubinsky P., Cabaj W., Sreter i wsp.: „Ryzyko chorób wywoływanych przez pasożyty występujące w przyrodzie i w produktach żywnościowych. NOVIKO Brno 2006.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543