PL EN
PRACA ORYGINALNA
Seksualność kobiet w okresie klimakterium
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(4):400-404
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Seksualność to ogół doznań i przeżyć powiązanych z realizacją i odczuwaniem potrzeby seksualnej. Wpływa na całokształt życia oraz ewoluuje wraz z wiekiem i doświadczeniem jednostki.

Cel pracy:
Celem pracy jest przedstawienie istoty życia seksualnego kobiet w okresie klimakterium.

Materiał i metoda:
Badaniami zostało objętych 100 losowo wybranych kobiet w wieku od 45 do 55 lat o różnym statusie społecznym i zawodowym. Narzędziem badawczym był samodzielnie skonstruowany anonimowy kwestionariusz ankietowy, który zawierał 25 pytań zamkniętych

Wyniki:
W badanej grupie 83% kobiet odczuwa dolegliwości typowe dla etapu przekwitania – najczęściej wymieniane to: zaburzenia snu, uderzenia gorąca oraz obniżenie nastroju i drażliwość. Aż 91% badanych kobiet, pomimo dokuczliwych przypadłości, nie stosuje hormonalnej terapii zastępczej. Negatywny wpływ zmian na aktywność seksualną zgłasza 62%, dla których najbardziej uciążliwymi zaburzeniami są: suchość w obrębie pochwy – 30% i zaburzenia pożądania seksualnego – 22%. Ponad połowa kobiet czuje się atrakcyjnie – 54%. Większość kobiet twierdzi, że są akceptowane i uważane przez partnerów za atrakcyjne – 71%. Aktywność seksualną deklaruje 59% ankietowanych, a zadowolenie z życia seksualnego 49%. Dla większości kontakty seksualne są istotne i traktowane jako przyjemność, bądź niezbędny element więzi z partnerem, a 11% badanych traktuje je jako przykrą konieczność.

Wnioski:
Aktywność seksualna kobiet w okresie klimakterium obniża się i stosunki płciowe są rzadsze niż przed okresem przekwitania. Jednak, pomimo pojawienia się dolegliwości okresu okołomenopauzalnego, ankietowane prowadzą aktywne życie seksualne, a seksualność stanowi istotny element ich życia.


Introduction:
Sexuality is a general sensation and behaviour related to the feeling of sexual desire. It affects all aspects of life and evolves with the age and experience of the individual.

Aim:
The aim of the study is to present the essence of sexual life of perimenopausal women.

Material and Methods:
The research involved 100 randomly selected women aged 45–55 years of different social and professional status. The research tool was a self designed anonymous questionnaire which contained 25 closed questions.

Results:
Analysis showed that the majority of women – 83% experience some menopausal symptoms. The most frequent are: sleep disturbances, hot flushes, depressed mood and irritability; Despite the ailments, 91% do not use hormone replacement therapy. Negative impact of mid-life changes on sexual activity is experienced by 62% of respondents. The most burdensome symptoms are: vaginal dryness -30%, low sexual desire -22%. Most women see themselves as being attractive – 54%, and declare that partners also find them to be attractive and acceptable – 71%. Sexual activity is declared by 59%, satisfaction with sex life – 49% of women. For the majority, sexual contacts are important and treated as a pleasure and a necessary part of the relationship with their partner; however, 11% of respondents regard sexual contacts as an unpleasant duty.

Conclusions:
Sexual activity in perimenopausal women decreases and sexual relations are less frequent than before menopause. Despite the troubling menopausal symptoms, women remain sexually active and sexuality is an important part of their lives.

 
REFERENCJE (16)
1.
Feichtinger W, Kurt Ch. Sprawy kobiece, sprawy intymne. Warszawa: Diogenes; 2003.
 
2.
Pschyrembel W, Strauss G, Petri E. Ginek prakt. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2010.
 
3.
Czekanowski R. Choroby gruczołu piersiowego. Menopauza. Hormonalna terapia zastępcza. Warszawa: Wydawnictwo Medyczne BORGIS; 2003.
 
4.
Kulka K, Słowikowska-Hilczer J, Walczak-Jędrzejowska R, Oszukowska E, Marchlewska K, Gumińska A. Medycyna rozrodu z elementami seksuologii. Łódź: Dział Wydawnictw i Poligrafii Uniwersytetu Medycznego; 2006.
 
5.
Stachowiak G, Pertyński T. Kliniczne aspekty atrofii urogenitalnej u kobiet. Przegląd Menopauzalny. 2011; 1: 1–4.
 
6.
Tkaczuk-Włach J, Robak-Chołubek D, Sobstyl M, Syty K, Jakiel G. Psychiczne i seksualne problemy kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Przegląd Menopauzalny 2008; 5: 278–281.
 
7.
Jakowicki J. Klimakterium. Hormonalna terapia zastępcza. Poradnik terapeutyczny. Lublin: BiFolium; 2001.
 
8.
Lew-Starowicz Z. Seksualność w okresie menopauzy. Przewodnik Lekarza. Ginekologa 2000; 4(4): 2–8.
 
9.
Skrzypulec V, Drosdzol A, Ferensowicz J, Nowosielski K. Ocena wy¬branych aspektów życia psychicznego i seksualnego kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Ginek Prakt. 2003; 11, 26–34.
 
10.
Lew-Starowicz Z, Lew-Starowicz M. Raport „Seksualność Polaków 2002”. Przegląd Menopauzalny 2002; 4: 64–73.
 
11.
Łukasiewicz M, Lew-Starowicz Z. Orgazm a menopauza w życiu kobiety. Przegląd Menopauzalny 2008; 1: 49–53.
 
12.
Basaria S, Dobs A: Clinical Review: Controversies regarding transdermal androgen therapy in postmenopausal women. J Clin Endocrinol Metab. 2006; 91: 4743–4752.
 
13.
Pominiewicz A. Seksualność po menopauzie – problem czy wyzwanie? Nowa Klinika 2004; 11(9/10): 937–942.
 
14.
Bakalczuk G, Bakalczuk Sz. Wpływ terapii hormonalnej na życie seksualne kobiet w okresie menopauzy. Przegląd Menopauzalny 2009; 2: 108–111.
 
15.
Skrzypulec-Plinta V, Chełmicki A, Gojdź K. Czy spadek libido po menopauzie ma podłoże hormonalne? Przegląd Menopauzalny 2011; 4: 334–337.
 
16.
Izdebski Z, Ostrowska A. Seks po polsku. Zachowania seksualne jako element stylu życia Polaków. Muza S.A., Warszawa 2003.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top