PL EN
RESEARCH PAPER
Causes and incidence of deaths among rural children dur9ing the period 1999-2006 – compared to urban children
 
More details
Hide details
1
Z Zakładu Zdrowia Publicznego Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
 
2
Z Zakładu Zdrowia Publicznego Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka; Z Kliniki Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka
 
3
Z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
4
Z Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
 
5
Z Pracowni Antropologii Kliniki Pediatrii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
 
 
Med Og. 2010;16(1):63-76
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Health inequalities related to socio-economic variables may include place of residence. Based on deaths records (delivered by the Central Statistical Office) main causes of death were identified, differences in mortality between rural and urban children and adolescents (aged 1-19) were investigated, and changes in mortality by causes were assessed over the period 1999 and 2006. Considering the cases of transport accidents, drowning, and congenital defects the death risk was significantly higher among rural than urban children and adolescents. During the period under consideration, among rural children, a significant decrease was observed in mortality rates due to transport accidents, congenital defects and unknown causes of death. An increase in mortality due to suicides was noted among rural adolescent boys.
 
REFERENCES (15)
1.
Borzęcki A., Łukawski K., Robak L., Borzęcka H., Sieklucka-Dziuba M.: Causes and circumstances of injuries in children. Ann Univ Mariae Curie Sklodowska [Med.], 2002, LVII, 1, 421-425.
 
2.
Bujak F.: Lęki i obawy życiowe młodzieży kończącej szkoły rolnicze. Medycyna Ogólna, 2001, 7 (XXXVI), 2, 145-157.
 
3.
Bujak F.: Maszyny rolnicze jako źródło wypadków wśród dzieci. Medycyna Ogólna, 1999, 5 (XXXIV), 2, 173-185.
 
4.
Bujak F., Florek M.: Zapobieganie wypadkom u dzieci w gospodarstwach rolnych. Medycyna Środowiskowa, 2006, (9) 2, 16-22.
 
5.
Bujak F., Lachowski S., Florek M., Latuszyńska J.: Wypadki dzieci podczas prac w rolnictwie. Cz. II. Przyczyny wypadków, czynniki powodujące obrażenia, kategorie wypadków. Medycyna Ogólna, 1998, 4 (XXXIII), 2, 177-182.
 
6.
Dz. U. z 1997r. Nr 78 poz. 483.
 
7.
Goodman E.: The role of socioeconomic status gradients in explaining differences in US adolescents’ health. Am J Public Health, 1999, 89 (10), 1522–1528.
 
8.
Goryński P., Roszkowska H.: Urazy i zatrucia u dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1980-1985 w świetle danych o hospitalizacji. Przegl Epidemiol, 1989, XLIII (4), 433-437.
 
9.
Krawczyński M., Materna-Kiryluk A.: Umieralność dzieci i młodzieży w wieku 1-17 lat w latach 1976-1988 na terenie województwa poznańskiego. Pediat. Pol., 1992, LXVII (5-6), 264-271.
 
10.
Lachowski S., Florek M.: Nierówności w rozwoju dzieci wiejskich jako czynnik generujący wykluczenie społeczne. Medycyna Ogólna, 2007, 13(XLII), 4, 286-292.
 
11.
Mazur J.: Umieralność dzieci i młodzieży w Polsce: wypadki a pozostałe przyczyny. Nowa Med., 1995, 2 (12), 5-7.
 
12.
Nurzyńska-Flak J, Kowalczyk JR.: Występowanie białaczek u dzieci i młodzieży na Lubelszczyźnie w latach 1988-2000. Wiad. Lek., 2005,58 (5-6), 284-286.
 
13.
Polewka A., Kroch S., Chrostek Maj J.: Zachowania i próby samobójcze młodzieży i młodych dorosłych – epidemiologia, czynniki ryzyka, prewencja i leczenie. Przegl. Lek., 2004, 61 (4), 261-264.
 
14.
Rocznik Demograficzny 2008. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008.
 
15.
Stan zdrowia ludności Polski w 2004r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2006.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top