PL EN
RESEARCH PAPER
Diagnosis of lymphadenopathy based on a case report
 
More details
Hide details
1
Z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
2
Z Katedry i Klinki Chirurgii Urazowej, ObraŜeń Wielonarządowych i Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
3
Z Zakładu Radiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
4
Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii z Pracownią Cytologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
 
Med Og. 2010;16(1):54-62
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A women aged 80 was admitted to the Department of Internal Medicine in order to perform the diagnostics of enlarged lymph nodes. Diagnostic examinations covered chest X-ray, cervical and abdominal ultrasonography, spiral computed tomography of the abdomen and chest, which showed generalized lymphadenopathy. After histologic examination of the resected supraclavicular lymph nodes a diagnosis of Mantle cell lymphoma was made. Based on this case, possible diagnostic measures in lymphadenopathy are discussed.
 
REFERENCES (6)
1.
Janicki K.: Hematologia. Wydawnictwo Lekarskie, PZWL 2001.
 
2.
Jurczak W., Rudzki Z., Gałązka K. i wsp.: High prevalence of non-Hodgkin’s lymphomas in Polish population- 1106 new cases diagnosed according to WHO classification in only one district. Pol J Pathol 2006, 57, 45-52.
 
3.
Jurczak W., Walewski J.: Chłoniak z komórek płaszcza-optymalne podejście do leczenia w świetle wyników badań klinicznych. Onkologia w Praktyce Klinicznej, 2007, 5, 254-258.
 
4.
Kremer H., Dobrinski W.: Diagnostyka ultrasonograficzna. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 1996.
 
5.
Kuratowska Z., Dwilewicz-Trojaczek J.: Podstawy hematologii klinicznej. Wydawnictwo Medyczne, Warszawa 1994.
 
6.
Szczeklik A.: Choroby Wewnętrzne. Medycyna Praktyczna, Kraków 2006.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top