PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Prozdrowotne właściwości młodego jęczmienia
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Biologii Medycznej Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Kawka   

Zakład Biologii Medycznej Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie E-mail: katarzynakawka007@gmail.com Marta Kinga Lemieszek, Zakład Biologii Medycznej Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2017;23(1):7-12
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Terminem „młody jęczmień” określane są sadzonki jęczmienia do 200 godzin od wykiełkowania. Swą olbrzymią popularność młody jęczmień zawdzięcza przede wszystkim zdolności do przyśpieszania przemiany materii i spalania tkanki tłuszczowej. Niemniej jednak dzięki bogactwie składników odżywczych oraz innych substancji o uznanym korzystnym wpływie na organizm człowieka, możliwości jego wykorzystania są znacznie większe. To z jednej strony, z drugiej – brakuje wiarygodnych informacji o wpływie młodego jęczmienia i substancji z niego pozyskiwanych na organizm człowieka. Prezentowana publikacja stanowi podsumowanie istniejącego stanu wiedzy o prozdrowotnych właściwościach młodego jęczmienia. Młody jęczmień jest doskonałym źródłem antyoksydantów, dzięki czemu może zapobiegać chorobom związanym ze stresem oksydacyjnym, w tym m.in. nowotworom czy chorobom neurodegeneracyjnym. Przeciwnowotworowe działanie młodego jęczmienia wiąże się również z jego zdolnością do indukcji apoptozy w komórkach nowotworowych, usprawnianiem mechanizmów naprawy uszkodzeń DNA czy też przeciwdziałaniem aktywacji szlaków sygnałowych odpowiedzialnych za nowotworzenie. Preparaty otrzymywane z młodego jęczmienia wskazywane są także jako panaceum na nadciśnienie, miażdżycę, cukrzycę, reumatoidalne zapalenie stawów, wrzody żołądka czy hipercholesterolemię. Wśród zalet młodego jęczmienia wymienia się również działanie antydepresyjne oraz poprawę zdolności organizmu do radzenia sobie ze stresem. Przyjmowanie młodego jęczmienia jest również zalecane w leczeniu mniej poważnych dolegliwości, takich jak problemy skórne, oparzenia czy nieświeży oddech. Przedstawiony w niniejszym artykule przegląd danych naukowych wskazuje na szerokie spektrum prozdrowotnych właściwości młodego jęczmienia. Niemniej jednak molekularne mechanizmy jego działania wciąż pozostają tajemnicą. W konsekwencji, wskazane jest przeprowadzenie dodatkowych badań celem zgłębienia tego zagadnienia.


Introduction:
The term ‘young barley’ refers to the seedlings of barley up to 200 hours after germination. The immense popularity of young barley is due mainly to its ability to accelerate metabolism and the burning of fat. Nevertheless, considering the abundance of nutrients and other substances with acknowledged beneficial effects for the human body, the possibilities of its use are much greater. On the other hand, there is no reliable information about the influence of young barley and derivative substances on the human body. This study summarizes the current state of knowledge about the health-beneficial properties of young barley. Young barley is an excellent source of antioxidants, and consequently can prevent diseases associated with oxidative stress, including cancer or neurodegenerative diseases. The anticancer effect of young barley is also associated with its ability to induce apoptosis in cancer cells, improvement in the mechanisms of DNA repair, and prevention of activation of the signaling pathways responsible for carcinogenesis. The preparations obtained from young barley are also indicated as a panacea for hypertension, atherosclerosis, diabetes, rheumatoid arthritis, stomach ulcers or hypercholesterolaemia. Among the advantages of young barley are also mentioned: the antidepressant effect and improvement the body’s ability to cope with stress. The consumption of young barley is also recommended for the treatment of less serious ailments, such as skin problems, burns or bad breath. The presented review of scientific data revealed a broad spectrum of health-beneficial properties of young barley. Nevertheless, the molecular mechanisms of its action still remain a mystery. Therefore, it is advisable to conduct additional studies to explore this issue.

 
REFERENCJE (62)
1.
Grando S, Macpherson HG. Food Barley: importance, uses and local knowledge. ICARDA, Aleppo, Syria; 2005. p. v, ix.
 
2.
Dubas A, Gładysiak S. Szczegółowa uprawa roślin rolniczych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Wyd III. 1997.
 
3.
Prasad R, Prasad LC, Bornare SS. Barley crops (Model species), its use as food, feed, medicines and performed better when climatic conditions are unfavorable. Indian Journal of Crop Ecology. 2014; 2(2): 47–52.
 
4.
Bengtsson BO. Barley genetics – not only here for the beer. Elsevier Science. 1992; 8(1): 3–5.
 
5.
Ceglarek F. Szczegółowa uprawa roślin rolniczych: morfologia i biologia roślin. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2002. p. 56–60.
 
6.
Blake T, Blake V, Bowman J, Abdel-Haleem H. Barley feed uses and quality improvement. W: Ullrich SE. Barley: Production, Improvement and Uses. Wiley-Blackwell, 2011. p. 522–531.
 
7.
Nevo E, Fu YB, Pavlicek T, Khalifa S, Tavasi M, Beiles A. Evolution of wild cereals during 28 years of global warming in Israel. Proc Natl Acad Sci USA. 2012; 109(9): 3412–3415.
 
8.
Paulickova I, Ehrenbergerová J, Fiedlerova V, Gabrovská D, Havlová P, Holasová M i wsp. Evaluation of barley grass as a potential source of some nutritional substances. Czech J Food Sci. 2007; 25(2): 65–72.
 
9.
Yang J, Zeng Y, Yang X, Pu X, Du J. Utilization of barley functional foods for preventing chronic diseases in China. J. Agric. Sci. Technol. 2016; 17(9): 2195–2204.
 
10.
Brezinová Belcredi N, Ehrenbergerová J, Fiedlerová V, Bĕláková S, Va¬culová K. Antioxidant vitamins in barley green biomass. J Agric Food Chem. 2010; 58(22): 11755–11761.
 
11.
Hagiwara Y, Cichoke A. Barley Leaves Extract for Everlasting Health. Green Food Corporation (USA 1998) and Japan Pharmaceutical De-velopment (Osaka 1998).
 
12.
Finocchiaro F, Cavallero A, Ferrari B, Gianinetti A, Stanca AM. Barley for development of functional foods to improve human health in the third millennium. W: Grando S, Macpherson HG. Food Barley: importance, uses and local knowledge. ICARDA, Aleppo, Syria; 2005. p. 145–156.
 
13.
Droushiotis D. The effect of variety and harvesting stage on forage production of barley in low rainfall environments. J Agr Sci. 1984; 102(2): 287–289.
 
14.
Kubota K, Sunagane N. Studies on the effects of green barley juice on the endurance and motor activity in mice. Paper presented at The 104th Annual Congress of The Pharmaceutical Society of Japan in Sendai City, Japan 1984.
 
15.
Kubota K, Matsuoka Y, Seki H. Isolation of potent anti-inflammatory protein from barley leaves. The Japanese Journal of Inflammation. 1983; 3(4).
 
16.
Osawa T, Katsuzaki H, Hagiwara Y, Hagiwara H, Shibamoto T. A novel antioxidant isolated from young green barley leaves. J Agric Food Chem. 1992; 40(7): 1135–1138.
 
17.
Gille G, Singler K. Oxidative stress in living cells. Folia Microbiol. 1995; 40(2): 131–152.
 
18.
Scandalios JG. Oxygen stress and superoxide dismutases. Plant Physiol. 1993; 101(1): 7–12.
 
19.
Monk LS, Fagerstedt KV, Crawford RMM. Oxygen toxicity and su¬peroxide dismutase as an antioxidant in physiological stress. Physiol Plant. 1989; 76(3): 456–459.
 
20.
Morry J, Ngamcherdtrakul W, Yantasee W. Oxidative stress in cancer and fibrosis: Opportunity for therapeutic intervention with antioxidant compounds, enzymes, and nanoparticles. Redox Biol. 2016; 11: 240–253.
 
21.
Hayashi M, Miyata R, Tanuma N. Oxidative stress in developmental brain disorders. Adv Exp Med Biol. 2012; 724: 278–290.
 
22.
Mariani E, Polidori MC, Cherubini A, Mecocci P. Oxidative stress in brain aging, neurodegenerative and vascular diseases: an overview. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2005; 827: 65–75.
 
23.
Shibamoto T. A Strong Antioxidant Found in Young Green Barley Leaves. W: Ohigashi H, Osawa T, Terao J, Watanabe S, Yoshikawa T. Food Factors for Cancer Prevention. Springer, Tokyo; 1997. p. 304–308.
 
24.
Kitta K, Hagiwara Y, Shibamoto T: Antioxidative activity of an isoflavonoid, 2”-O-glycosyl isovitexin isolated from green barley leaves. J Agric Food Chem. 1992, 40(10): 1843–1845.
 
25.
Ehrenbergerova J, Brezinova Belcredi N, Kopacek J, Melisova L, Hrstko¬va P, Macuchova S i wsp. Antioxidant enzymes in barley green biomass. Plant Foods Hum Nutr. 2009; 64(2): 122–128.
 
26.
Lee SH, Jew SS, Chang PS, Hong IJ, Hwang ES, Kim KS i wsp. Free radical scavenging effect and antioxidant activities of barley leaves. Food Sci Biotechnol. 2003; 12(3): 268–273.
 
27.
Acar O, Turkan I, Ozdemir F. Superoxide dismutase and peroxidase activities in drought sensitive and resistant barley (Hordeum vulgare L.) varieties. Acta Physiol Plant. 2001; 23(3): 351–356.
 
28.
Bamforth CW. Superoxide dismutase in barley. J I Brewing. 1983; 89(6): 420–423.
 
29.
Ferreres F, Krsková Z, Gonçalves RF, Valentão P, Pereira JA, Dusek J i wsp. Free water-soluble phenolics profiling in barley (Hordeum vulgare L.). J Agric Food Chem. 2009; 57(6): 2405–2409.
 
30.
Yu J, Vasanthan T, Temelli F. Analysis of phenolic acids in barley by high-performance liquid chromatography. J Agric Food Chem. 2001; 49(9): 4352–4358.
 
31.
Lachman J, Hosnedl V, Pivec V, Orsák M. Polyphenols in cereals and their positive and negative role in human and animal nutrition. Pro-ceedings of the international conference: Cereals for human health and preventive nutrition; 1998 July 7–11; Brno, Czech Republic. 1998: p.118–125.
 
32.
Etoh H, Murakami K, Yogoh T, Ishikawa H, Fukuyama Y, Tanaka H. Anti-oxidative compounds in barley tea. Biosci Biotechnol Biochem. 2004; 68(12): 2616–2618.
 
33.
Markham KR, Mitchell KA. The mis-identification of the major antio¬xidant flavonoids in young barley (Hordeum vulgare) leaves. Zeitschrift fur Naturforschung C. 2003; 58(1–2): 53–56.
 
34.
Chen T, Li HM, Zou DL, Du YZ, Shen YH, Li Y. Preparation of two flavonoid glycosides with unique structures from barley seedlings by membrane separation technology and preparative high-performance liquid chromatography. J Sep Sci. 2014; 37(24): 3760–3766.
 
35.
Kamiyama M, Shibamoto T. Flavonoids with potent antioxidant activity found in young green barley leaves. J Agric Food Chem. 2012; 60(25): 6260−6267.
 
36.
Benedet JA, Umeda H, Shibamoto T. Antioxidant activity of flavonoids isolated from young green barley leaves toward biological lipid samples. J Agric Food Chem. 2007; 55(14): 5499–504.
 
37.
Ohkawa M, Kinjo J, Hagiwara Y, Hagiwara H, Ueyama H, Nakamura K i wsp. Three new anti-oxidative saponarin analogs from young green barley leaves. Chem Pharm Bull. 1998; 46(12): 1887–1890.
 
38.
Yulug B, Ozan E, Gönül AS, Kilic E. Brain-derived neurotrophic factor, stress and depression: a minireview. Brain Res Bull. 2009; 78(6): 267–269.
 
39.
Moussavi S, Chatterji S, Verdes E, Tandon A, Patel V, Ustun B. Depression, chronic diseases and decrements in health: results from the World Health Surveys. Lancet. 2007; 370(9590): 851–858.
 
40.
Yamaura K, Tanaka R, Yuanyuan Bi, Fukata H, Oishi N, Sato H i wsp. Protective effect of young green barley leaf (Hordeum vulgare L.) on restraint stress-induced decrease in hippocampal brain-derived neuro¬trophic factor in mice. Pharmacogn Mag. 2015; 11(1): S86–S92.
 
41.
Yamaura K, Nakayama N, Shimada M, Yuanyuan Bi, Fukata H, Ueno K. Antidepressant-like effects of young green barley leaf (Hordeum vulgare L.) in the mouse forced swimming test. Pharmacogn Res. 2012; 4(1): 22–26.
 
42.
Darwish IE, Maklad HM, Diab IH. Behavioral and neuronal biochemical possible effects in experimental induced chronic mild stress in male albino rats under the effect of oral barley administration in comparison to venlaflaxine. Int J Physiol Pathophysiol Pharmacol. 2013; 5(2):1 28–136.
 
43.
Ozyurt VH, Ötles S. Effect of food processing on the physicochemical properties of dietary fibre. Acta Sci Pol Technol Aliment. 2016; 15(3): 233–245.
 
44.
Takano A, Kamiya T, Tomozawa H, Ueno S, Tsubata M, Ikeguchi M i wsp. Insoluble fiber in young barley leaf suppresses the increment of postprandial blood glucose level by increasing the digesta viscosity. Evid Based Complement Alternat Med. 2013; 2013: 137871, 10 pages.
 
45.
Venugopal S, Iyer UM. Management of diabetic dyslipidemia with subatmospheric dehydrated barley grass powder. International Journal of Green Pharmacy. 2010; 4(4): 251–256.
 
46.
Ferlay J, Soerjomataram I, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M i wsp. Cancer incidence and mortality worldwide: Sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012. Int J Cancer. 2014; 136(5): 359–386.
 
47.
Robles-Escajeda E, Lerma D, Nyakeriga AM, Ross JA, Kirken RA, Aguilera RJ i wsp. Searching in mother nature for anti-cancer activity: antiproliferate and pro-apoptic effect elicited by green barley on leu¬kemia/lymphoma cells. PLoS 2013; 8(9): 1–18.
 
48.
Jeong HJ, Lam Y, Lumen BO. Barley lunasin supresses ras-induced colony formation and inhibits core histone acetylation in mammalian cells. J Agric Food Chem. 2002; 50(21): 5903–5908.
 
49.
Meng TX, Irino N, Kondo R. Melanin biosynthesis inhibitory activity of a compound isolated from young green barley (Hordeum vulgare L.) in B16 melanoma cells. J Nat Med. 2015; 69(3): 427–431.
 
50.
Kanauchi O, Mitsuyama K, Andoh A, Iwanaga T. Modulation of intestinal environment by prebiotic germinated barley foodstuff prevents chemo-induced colonic carcinogenesis in rats. Oncol Rep. 2008; 20(4): 793–801.
 
51.
Göran K, Hansson GK. Inflammation, atherosclerosis and coronary artery disease. N Engl J Med. 2005; 352(16): 1685–1695.
 
52.
Witztum JL, Steinberg D. Role of oxidized low density lipoprotein in atherogenesis. J Clin Invest. 1991; 88(6): 1785–1792.
 
53.
Yu YM, Chang WC, Chang CT, Hsieh CL, Tsai CE. Effects of young barley leaf extract and antioxidative vitamins on LDL oxidation and free radical scavenging activities in type 2 diabetes. Diabetes Metab. 2002; 28(2): 107–114.
 
54.
Yu YM, Chang WC, Liu CS, Tsai CM. Effect of young barley leaf extract and adlay on plasma lipids and LDL oxidation in hyperlipidemic smokers. Biol Pharm Bull. 2004; 27(6): 802–805.
 
55.
Ohtake H, Nonaka S, Sawada Y, Hagiwara Y, Hagiwara H, Kubota K. Studies on the constituents of green juice from young barley leaves. Effect on dietarily induced hypercholesterolemia in rats. Yakugaku Zasshi. 1985; 105(11): 1052–1057.
 
56.
Yu YM, Wu CH, Tseng YH, Tsai CE, Chang WC. Antioxidative and hypolipidemic effects of barley leaf essence in a rabbit model of athe¬rosclerosis. Jpn J Pharmacol. 2002; 89(2): 142–148.
 
57.
Cremer L, Herold A, Avram D, Szegli G. A purified green barley extract with modulatory properties upon TNF alpha and ROS released by human specialised cells isolated from RA patients. Roum Arch Microbiol Immunol. 1998; 57(3–4): 231–42.
 
58.
Ikeguchi M, Tsubata M, Takano A, Kamiya T, Takagaki K, Ito H i wsp. Effects of young barley leaf powder on gastrointestinal functions in rats and its efficacy-related physicochemical properties. Evid Based Complement Alternat Med. 2014; 2014: 974840, 7 pages.
 
59.
Ikeguchi M, Ariura Y, Takagaki K, Ihibashi Y, Inagawa A, Sugawa-Katayama Y. Effects of young barley leaf powder on fecal weight and fecal microflora in healthy women. J Jpn Assoc Dietary Fiber Res. 2004; 8(2): 93–103.
 
60.
Ikeguchi M, Kobayashi M, Ariura Y, Mori S, Takagaki K, Ihibashi Y, Sugawa i wsp. Effects of young barley leaf powder on defecation frequency and fecal characteristics of healthy volunteer. J Jpn Assoc Dietary Fiber Res. 2005; 9(1): 12–21.
 
61.
Ohtake H, Yuasa H, Komura C, Miyauchi T, Hagiwara Y, Kubota K. Studies on the constituents of green juice from young barley leaves. Antiulcer activity of fractions from barley juice. Yakugaku Zasshi. 1985; 105(11): 1046–51.
 
62.
Badamchian M, Spangelo B, Bao Y, Hagiwara Y, Hagiwara H, Ueyama H i wsp. Isolation of a vitamin E analog from a green barley leaf extract that stimulates release of prolactin and growth hormone from rat anterior pituitary cells in vitro. J Nutr Biochem. 1994; 5(3): 145–150.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top