PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Prozdrowotne właściwości cynamonu
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Wirusologii i Immunologii, UMCS, Lublin
 
2
Zakład Biologii Medycznej, Instytut Medycyny Wsi, Lublin
 
 
Autor do korespondencji
Marta Kinga Lemieszek   

Zakład Biologii Medycznej, Instytut Medycyny Wsi, ul. Jaczewskiego 2, 20‑090 Lublin
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(3):328–331
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cynamon to nie tylko powszechnie znana przyprawa, ale również stosowany od wieków w różnych zakątkach świata środek leczniczy. W niniejszej pracy przedstawiono krótki przegląd informacji na temat prozdrowotnych właściwości cynamonu. W medycynie ludowej cynamon stosowany był głównie jako lekarstwo na dolegliwości układu pokarmowego, antyseptyk, środek przeciwbólowy i wzmacniający organizm, jak również jako lek na przeziębienia. Współcześnie lista prozdrowotnych właściwości cynamonu znacznie się rozszerzyła. Obecnie najwięcej badań prowadzonych jest nad możliwością wykorzystania samego cynamonu lub jego ekstraktów bądź też izolowanych z nich związków w leczeniu cukrzycy, nowotworów i chorób sercowo-naczyniowych. Rozważa się również możliwość wykorzystania cynamonu w terapii Alzheimera.

Cinnamon is not only a commonly known spice, but also a medicinal agent which has been used for ages in various parts of the world. A brief overview of information concerning the health promoting properties of cinnamon is presented. In traditional medicine, cinnamon was mostly used as a remedy for digestive ailments as well as an antiseptic, analgesic, agent reinforcing the body and a remedy for colds. Nowadays, the list of cinnamon pro-health properties has significantly expanded. Currently, most studies concern the possibility of using cinnamon or its extracts or compounds isolated from them in the treatment of diabetes, cancer and cardiovascular diseases. The possibility of using cinnamon in Alzheimer disease therapy is also considered. key words: cinnamon, cinnamon oil, cinnamon extracts, compounds isolated from cinnamon and its extracts
 
REFERENCJE (47)
1.
Kędzia A. Aktywność olejku cynamonowego (Oleum Cinnamomi) wobec bakterii beztlenowych. Postępy Fitoterapii 1/2011: 3–8.
 
2.
Podbielkowski Z. Rośliny użytkowe. Wyd. I. Warszawa: WSiP; 1992: 286–287.
 
3.
Senderski ME. Zioła. Praktyczny poradnik o ziołach i ziołolecznictwie. Wyd. III. Warszawa: Wydawnictwo K.E. Liber; 2009: 248–250.
 
4.
Strzelecka H, Kowalski J, (red.). Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa. Wyd. I. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2000: 99–100.
 
5.
Jadczak D, Grzeszczuk M. Cynamon. Panacea 2005; 1(10): 34–36.
 
6.
Góra J, Lis A. Najcenniejsze olejki eteryczne. Wyd. I. Toruń: WUMK; 2005: 19–28.
 
7.
Fujisawa S, Atsumi T, Kadoma Y, Sakagami H. Antioxidant and prooxidant action of eugenol-related compounds and their cytotoxicity. Toxicology. 2002; 177 (1): 39–54.
 
8.
Thompson DC, Barhoumi R, Burghardt RC. Comparative toxicity of eugenol and its quinone methide metabolite in cultured liver cells using kinetic fluorescence bioassays. Toxicol Appl Pharmacol. 1998; 149 (1): 55–63.
 
9.
Jaroniewski W. Wiad Ziel. 1993; 1: 4–5.
 
10.
Sztaba D. Barwa szafranu, aromat cynamonu, smak kaparów – właściwości lecznicze biblijnych przypraw. Rozmaitości 2009; 65(1): 29–32.
 
11.
Typek J. Więcej niż przyprawa. Aptekarz Polski 2011 grudzień; 64(42e): 34–38.
 
12.
Jadhav BK, Khandelwal KR, Ketkar AR, Pisal SS. Formulation and evaluation of mucoadhesive tablets containing eugenol for the treatment of periodontal diseases. Drug Dev Ind Pharm. 2004; 30 (2): 195–203.
 
13.
Bolin Q, Panickar KS, Anderson RA. Cinnamon: Potential role in the prevention of insulin resistance, metabolic syndrome, and type 2 diabetes. J Diabetes Sci Technol. 2010; 4(3): 685–693.
 
14.
Khan A, Safdar M, Khan MMA, Khattak KN, Anderson RA. Cinnamon improves glucose and lipids of people with type 2 diabetes. Diabetes Care. 2003; 26(12): 3215–3218.
 
15.
Koppikar SJ, Choudhari AS, Suryavanshi SA, Kumari S, Chattopadhyay S, Kaul-Ghanekar R. Aqueous Cinnamon Extract (ACE-c) from the bark of Cinnamomum cassia causes apoptosis in human cervical cancer cell line (SiHa) through loss of mitochondrial membrane epotential. BMC Cancer 2010; 10: 210.
 
16.
Shen Y, Fukushima M, Ito Y, Muraki E, Hosono T, Seki T i wsp. Verification of antidiabetic effects of cinnamon (Cinnamomum zeylanicum) using insulin-uncontrolled type 1 diabetic rats and cultured adipocytes. Biosci Biotechnol Biochem. 2010; 74(12): 2418–2425.
 
17.
Kreydiyyeh SI, Usta J, Copti R. Effect of cinnamon, clove and some of their constituents on the Na+ -K+ -ATPase activity and alanine absorption in the rat jejunum. Food and Chemical Toxicology 2000; 38(9): 755–762.
 
18.
Lee SC, Xu WX, Lin LY, Yang JJ, Liu CT. Chemical composition and hypoglycemic and pancreas-protective effect of leaf essential oil from indigenous cinnamon (Cinnamomum osmophloeum Kanehira). J Agric Food Chem. 2013; 61(20): 4905–4913.
 
19.
Jarvill-Taylor KJ, Anderson RA, Graves DJ. A hydroxychalcone derived from cinnamon functions as a mimetic for insulin in 3T3-L1 adipocytes. J Am Coll Nutr. 2001; 20(4): 327–336.
 
20.
Rudkowska E, Smutkiewicz A, Han-Marek M. Zioła w terapii wspoma¬gającej leczenie cukrzycy. Postępy Fitoterapii 3/2006: 155–162.
 
21.
Safdar M, Khan A, Khan-Khattak MMA, Siddique M. Effect of Various Doses of Cinnamon on Blood Glucose in Diabetic Individuals. Pak J Nutr. 2004; 3(5): 268–272.
 
22.
Anderson RA, Broadhurst CL, Polansky MM, Schmidt WF, Khan A, Flanagan VP i wsp. Isolation and characterization of polyphenol type-A polymers from cinnamon with insulin-like biological activity. J Agric Food Chem. 2004; 52(1): 65–70.
 
23.
Jeong HW, Han DC, Son KH, Han MY, Lim JS, Ha JH i wsp. Antitumor effect of the cinnamaldehyde derivative CB403 through the arrest of cell cycle progression in the G2/M phase. Biochem Pharmacol. 2003; 65(8): 1343–1350.
 
24.
Kwon HK, Hwang JS, So JS, Lee CG, Sahoo A, Ryu JH i wsp. Cinnamon extract induces tumor cell death through inhibition of NFκB and AP1. BMC Cancer 2010; 10: 392.
 
25.
Schoene NW, Kelly MA, Polansky MM, Anderson RA. Water-soluble polymeric polyphenols from cinnamon inhibit proliferation and alter cell cycle distribution patterns of hematologic tumor cell lines. Cancer Lett. 2005; 230(1): 134–140.
 
26.
Cabello CM, Bair WB III, Lamore SD, Ley S, Bause AS, Azimian S i wsp. The cinnamon-derived Michael acceptor cinnamicaldehyde impairs melanoma cell proliferation, invasiveness, and tumor growth. Free Radic Biol Med. 2009; 46(2): 220–231.
 
27.
Ka H, Park HJ, Jung HJ, Choi JW, Cho KS, Ha J, Lee KT. Cinnamaldehyde induces apoptosis by ROS-mediated mitochondrial permeability transition in human promyelocytic leukemia HL-60 cells. Cancer Lett. 2003; 196(2): 143–152.
 
28.
Lu J, Zhang K, Nam S, Anderson RA, Jove R, Wen W. Novel angiogenesis inhibitory activity in cinnamon extract blocks VEGFR2 kinase and downstream signaling. Carcinogenesis. 2010; 31(3): 481–488.
 
29.
Lee CW, Hing DH, Han SB. Inhibition of human tumor growth by 2’- hydroxyl- and 2’- benzoloxycinnamaldehyde. Planta Med. 1999; 65: 263–266.
 
30.
Dhuley JN. Anti-oxidant effects of cinnamon (Cinnamomum verum) bark and greater cardamon (Amomum subulatum) seeds in rats fed high fat diet. Indian J Exp Biol. 1999; 37(3): 238–242.
 
31.
Mancini-Filho J, van-Koiij A, Mancini DAP, Cozzolino FF, Torres RP. Antioxidant activity of cinnamon (Cinnamomum zeylanicum, breyne) extracts. Bollettino Chimico Farmaceutico 1998; 137(11): 443–447.
 
32.
Mathew S, Abraham TE. Studies on the antioxidant activities of cinnamon (cinnamomum verum) bark extracts, through various in vitro models. Food Chem. 2004, 94: 520–528.
 
33.
Aravind R, Aneesh T, Bindu A, Bindu K. Estimation of phenolics and evaluation of antioxidant activity of Cinnamomumm alabatrum (Burm. F). Blume. Asian J Research Chem. 2012; 5(5): 628–632.
 
34.
Lee HS, Kim BS, Kim MK. Suppression effect of Cinnamomum cassia bark-derived component on nitric oxide synthase. J Agric Food Chem. 2002; 50(26): 7700–7703.
 
35.
Czaikow P, Łaptiew J. Rośliny lecznicze i bogate w witaminy. Wyd. III. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne; 1987: 97–99.
 
36.
Lewkowicz-Mosiej T. Leksykon roślin leczniczych. Warszawa: Świat Książki; 2003: 59–61.
 
37.
Song F, Li H, Sun J, Wang S. Protective effects of cinnamic acid and cinnamic aldehyde on isoproterenol-induced acute myocardial ischemia in rats. J Ethnopharmacol. 2013; 150(1): 125–130.
 
38.
Xue YL, Shi HX, Murad F, Bian K. Vasodilatory effects of cinnamaldehyde and its mechanism of action in the rat aorta. Vasc Health Risk Manag. 2011; 7: 273–280.
 
39.
El-Bassossy HM, Fahmy A, Badawy D. Cinnamaldehyde protects from the hypertension associated with diabetes. Food Chem Toxicol. 2011; 49(11): 3007–3012.
 
40.
Ko FN, Yu SM, Kang YF, Teng CM. Characterization of the thromboxane (TP-) receptor subtype involved in proliferation in cultured vascular smooth muscle cells of rat. Br J Pharmacol. 1995; 116(2): 1801–1808.
 
41.
Yu SM, Wu TS, Teng CM. Pharmacological characterization of cinnamophilin, a novel dual inhibitor of thromboxane synthase and throm boxane A2 receptor. Br J Pharmacol. 1994; 111(3): 906–912.
 
42.
Hwang SH, Choi YG, Jeong MY, Hong YM, Lee JH, Lim S. Microarray analysis of gene expression profile by treatment of Cinnamomi ramulus in lipopolysaccharide stimulated BV-2 cells. Gene 2009; 443(1–2): 83–90.
 
43.
Lee SH, Lee SY, Son DJ, Lee H, Yoo HS, Song S i wsp. Inhibitory effect of 2’-hydroxycinnamaldehyde on nitric oxide production through in-hibition of NF-κB activation in RAW 264.7 cells. Biochem Pharmacol. 2005; 69(5): 791–799.
 
44.
Youn HS, Lee JK, Choi YJ, Saitoh SI, Miyake K, Hwang DH i wsp. Cinnamaldehyde suppresses toll-like receptor 4 activation mediated through the inhibition of receptor oligomerization. Biochem Pharmacol. 2008; 75(2): 494–502.
 
45.
Yu T, Lee S, Yang WS, Jang HJ, Lee YJ, Kim TW i wsp. The ability of an ethanol extract of Cinnamomum cassia to inhibit Src and spleen tyrosine kinase activity contributes to its anti-inflammatory action. J Ethnopharmacol. 2012; 139(2): 566–573.
 
46.
Frydman-Marom A, Levin A, Farfara D, Benromano T, Scherzer-Attali R, Peled S i wsp. Orally administrated cinnamon extract re¬duces β-amyloid oligomerization and corrects cognitive impairment in Alzheimer’s disease animal models. PLoS One 2011; 6(1): e16564.
 
47.
Peterson DW, George RC, Scaramozzino F, Lapointe NE, Anderson RA, Graves DJ i wsp. Cinnamon extract inhibits tau aggregation associated with alzheimer’s disease in vitro. J Alzheimer’s Dis. 2009; 17(3): 585–597.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543