PL EN
PRACA ORYGINALNA
Problem ortoreksji w grupie studentów kierunku dietetyka
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Psychologii Lekarskiej Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(1):95-100
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel:
Ortoreksja jest definiowana jako nadmierne zaabsorbowanie tematyką jedzenia, przygotowywanie posiłków według ściśle określonych zasad, podporządkowanie swojego życia restrykcyjnej diecie. Celem badania była ocena zagrożenia ortoreksją wśród studentów kierunku dietetyka, ocena związku pomiędzy realizowanymi studiami a tendencjami do prezentowania zachowań ortorektycznych. Kolejnym celem była próba znalezienia czynników predysponujących do występowania tego zaburzenia w grupie przyszłych dietetyków.

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono wśród 155 studentów kierunku dietetyka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Do badania zastosowano ankietę personalną oraz dwa kwestionariusze, które posłużyły do diagnozy ortoreksji: test autorstwa Stevena Bratmana (BOT) oraz test ORTO-15.

Wyniki:
Co trzecia osoba badana spełniała kryteria diagnostyczne ortoreksji. 39% znalazło się w grupie podwyższonego ryzyka, a 28% badanych nie zgłaszało żadnych symptomów charakterystycznych dla ortoreksji. Analiza danych uzyskanych kwestionariuszem BOT wskazuje na najsilniejszy spadek tendencji to zachowań ortorektycznych między I a II rokiem studiów licencjackich. Test ORTO-15 natomiast wskazuje na podobny spadek, ale między I a II rokiem studiów uzupełniających magisterskich.

Wnioski:
Problem występowania ortoreksji w grupie studentów kierunku dietetyka należy uznać za znaczny w porównaniu z podobnymi grupami z innych krajów. Studenci dietetyki płci męskiej charakteryzują się mniejszymi tendencjami ortorektycznymi niż kobiety. Duże zróżnicowanie wyników uzyskanych dwoma różnymi kwestionariuszami sugeruje konieczność przeprowadzenia dokładniejszych badań nad ich trafnością i rzetelnością


Introduction:
Ortorexia is defined as an excessive preoccupation with healthy food, preparation of meals according to strict rules, and subordination of life to the restrictive diet.

Material and Methods:
The aim of this study was evaluation of the threat of ortorexia in a group of students in the specialty of dietetics, evaluation of the relationship between university study, and tendencies towards the presentation of orthorexia behaviour. The subsequent goal of the study was an attempt to find factors predisposing for the occurrence of this disorder in a group of future dieteticians. Material and methods. The study involved 155 students of dietetics at the Medical University in Łódź, and was conducted using 2 questionnaires for diagnosing ortorexia: ORTO-15 and Bratman Orthorexia Test (BOT).

Results:
Every third respondent fulfilled the diagnostic criteria of orthorexia, 39% of the students were in a group at elevated risk, while 28% of them did not report any orthorectic symptoms. Analysis of data using the BOT questionnaire indicated the strongest downward tendency in orthorectic behaviours between the first and second year of Bachelor’s study, whereas the ORTO-15 confirmed a similar situation during complementary Master study.

Conclusions:
The existence of ortorectic behaviours in a group of students in the specialty of dietetics seems to be a notable problem. In the examined group, ortorectic tendencies were more pronounced in female than in male students. The significant diversity of results obtained using two various questionnaires – ORTO-15 and BOT – imply that it is necessary to conduct more comprehensive research on the validity and reliability of the two methods.

 
REFERENCJE (18)
1.
Bratman S, Knight D. Health Food Junkies: orthorexia nervosa: over coming the obsession with healthful eating. New York: Broadway Books; 2000.
 
2.
Bartrina J. Orthorexia or when a healthy diet becomes an obsession. Arch Latinoam Nutr. 2007; 57(4): 313–315.
 
3.
Kędra E. Zaburzenia odżywiania – znak naszych czasów. Piel. Zdr. Publ. 2011; 1, 2: 169–175.
 
4.
Catalina Zamora ML, Bote Bonaechea B, García Sánchez F, Ríos Rial B. Orthorexia nervosa. A new eating behavior disorder? Actas Esp Psiquiatr. 2005; 33(1): 66–68.
 
5.
Brytek-Matera A. Orthorexia nervosa – an eating disorder, obsessive¬-compulsive disorder or disturbed eating habit? Arch Psych Psych. 2012; 1: 55–60.
 
6.
Janas-Kozik M, Zejda J. i wsp. (2012). Ortoreksja – nowe rozpoznanie? Psychiatria Polska. 46(3): 441–450.
 
7.
Fidan T, Ertekin V, Işikay S, Kirpinar I. Prevalence of orthorexia among medical students in Erzum, Turkey. Compr Psychiatry. 2010; 51(1): 49–54.
 
8.
Bagci Bosi TA, Camur D, Guler C. Prevalence of orthorexia nervosa in resident medical doctor in the faculty of medicine (Ankara, Turkey). Appetite. 2007; 49(3): 661–666.
 
9.
Donini LM, Marsili D, Graziani MP, Imbriale M, Cannella C. Orthorexia nervosa: Validation of a diagnosis questionnaire. Eat Weight Disord. 2005; 10(2): 28–32.
 
10.
Donini LM, Marsili D, Graziani MP, Imbriale M, Cannella C. Orthorexia nervosa: a preliminary study with a proposal for diagnosis and an attempt to measure the dimension of the phenomenon. Eat Weight Disord. 2004; 9(2): 151–157.
 
11.
Varga M, Dukay-Szabo S, Túry F. Orthorexia nervosa and it’s background factors. Ideggyogy Sz. 2013; 66(7–8): 220–227.
 
12.
Segura-García C, Papaianni MC, Caglioti F, Procopio L, Nisticò CG, Bombardiere L, Ammendolia A, Rizza P, De Fazio P, Capranica L. Orthorexia nervosa: a frequent eating disordered behavior in athletes. Eat Weight Disord. 2012; 17(4): e226–233.
 
13.
Aksoydan E, Camci N. Prevalence of orthorexia nervosa among Turkish performance artists. Eat Weight Disord. 2009; 14(1): 33–37.
 
14.
Bustamante M. The other end of the continuum of healthy eating: Orthorexia. Brunei Darussalam Journal of Health 2012; 5: 20–24.
 
15.
Worobey J, Schoenfeld D. Eating disordered behavior in dietetics students and students in other majors. J Am Diet Assoc. 1999; 99: 1100–1102.
 
16.
Korinth A, Schiess S, Westenhoefer J. Eating behaviour and eating disorders in students of nutrition sciences. Public Health Nutr. 2010; 13(1): 32–37.DOI: 10.1017/S1368980009005709.
 
17.
Kinzl JF, Hauer K, Traweger C, Kiefer I. Orthorexia Nervosa in Dieticians. Psychother Psychosom. 2006; 75: 395–396.
 
18.
Brytek-Matera A1, Krupa M, Poggiogalle E, Donini LM. Adaptation of the ORTHO-15 test to Polish women and men. Eat Weight Disord. 2014; 19(1): 69–76. doi: 10.1007/s40519-014-0100-0.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top