PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Możliwości wykorzystania różnych gatunków zwierząt w celach terapeutycznych na przykładzie konia, psa oraz kawii domowej
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Polska
 
 
Autor do korespondencji
Angelika Marzena Magiera   

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Aleja Mickiewicza 21, 31-120, Kraków, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2020;26(2):124-128
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Coraz częściej wybieraną metodą wspierania terapii konwencjonalnych stają się zajęcia terapeutyczne z udziałem zwierząt. Istnieje wiele badań naukowych potwierdzających skuteczność tego typu działania. Celem niniejszej pracy jest przybliżenie możliwości wykorzystania różnych gatunków zwierząt (na zasadzie kontrastu) w terapii oraz poszerzenie wiedzy na temat tego, jakie cele terapeutyczne można z ich pomocą osiągać.

Opis stanu wiedzy:
Do najczęściej wymienianych zwierząt uczestniczących w zajęciach terapeutycznych w terapii służącej ludziom należą konie oraz psy. Jednak w zależności od potrzeb pacjenta możliwy jest dobór innego gatunku, np. kawii domowej. Obecność zwierząt terapeutycznych na zajęciach nie tylko wspiera poprawę sprawności i motoryki ciała (jak uważa wiele osób), lecz może działać także na inne sfery zdrowia. Rozwój kompetencji społecznych, poprawa samopoczucia, pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne i polepszenie funkcjonowania organizmu czy wsparcie w procesie edukacji – to tylko niektóre z licznych korzyści, jakie terapia z udziałem zwierząt przynosi jej uczestnikom.

Podsumowanie:
Przegląd badań i literatury pozwala na przybliżenie możliwości, jakie niesie wprowadzenie zwierząt w proces leczenia, jako czynnika wspomagającego. Wymienione gatunki zwierząt obrazują zróżnicowane możliwości, jakie niesie terapia z udziałem zwierząt. Holistyczne oddziaływanie takich zajęć na pacjenta sprawia, iż może być ono pomocne w różnych przypadkach. Wspomaganie terapii konwencjonalnych poprzez użycie animaloterapii daje szansę na jej lepsze wyniki i szybsze rezultaty.


Introduction and objectives:
Animal assisted intervention (AAI) is becoming an increasingly more popular method for supporting conventional therapies. There are many studies confirming the effectiveness of this type of activity. The aim of the study is presentation of the possibilities of using different species of animals in therapy (in comparison), and expanding knowledge of the problem.

Description of the state of knowledge:
Among the animals most frequently involved in therapeutic interventions with humans are horses and dogs. However, depending on the patient’s needs, it is possible to select other species, e.g. guinea pig. Therapeutic animals not only support the patient’s body functions and motor skills (as it is considered by many people), but they may also exert an effect on other domains of health. The development of social competences, improvement of general well-being, an impact on psychological health and improvement of body functioning, as well as support in the education process, are only a few of the many positive influences that animal therapy can bring about for participants.

Conclusions:
A review of research and literature provided an insight into the possibilities for the introduction of animals into the treatment process as a supportive factor. The above- mentioned animal species illustrate the diverse possibilities of animal therapy. Due to the holistic impact of such interventions on the patient, it can be used in various cases. The use of animal therapy provides an opportunity for more effective and faster results of conventional therapies.

 
REFERENCJE (26)
1.
Kamioka H, Okada S, Tsutani K, Park H, Okuizumi H, Handa S, Mutoh Y. Effectiveness of animal-assisted therapy: A systematic review of randomized controlled trials. Complement Ther Med. 2014; 22(2): 371–390.
 
2.
Buettner LL, Fitzsimmons S, Barba B. Animal-Assisted Therapy for Clients with Dementia. J Gerontol Nurs. 2011; 37(5): 10–14.
 
3.
O’Haire M. Animal-Assisted Intervention for Autism Spectrum Disorder: A Systematic Literature Review. J Autism Dev Disord. 2013; 43: 1606–1622.
 
4.
Morrison ML. Health Benefits of Animal-Assisted Interventions. Complement Health Pract Rev. 2007; 12(1): 51–62.
 
5.
Kruger KA, Serpell JA. Animal-assisted interventions in mental health. Handbook on Animal-Assisted Therapy. 2010: 33–48.
 
6.
Lane HB, Zavada SDW. When Reading Gets Ruff: Canine-Assisted Reading Programs. Read Teach. 2013; 67(2): 87–95.
 
7.
Chandler CK. Animal Assisted Therapy in Counseling. Routledge. 2011; 5–11.
 
8.
Sobuś M, Łagan S. Hipoterapia jako naturalna forma rehabilitacji. Aktual Probl Biomech. 2010; 4: 173–178.
 
9.
Bednarczyk M. Hipoterapia jako forma rehabilitacji i wsparcia włączania społecznego osób niepełnosprawnych. Student Niepełnosprawy. 2015; 15(8): 207–217.
 
10.
Benda W, McGibbon NH, Grant KL. Improvements in Muscle Symmetry in Children with Cerebral Palsy After Equine-Assisted Therapy (Hippotherapy). J Altern Complement Med. 2003; 9(6): 817–825.
 
11.
Shurtleff TL, Standeven JW, Engsberg JR. Changes in Dynamic Trunk/Head Stability and Functional Reach After Hippotherapy. Arch Phys Med Rehabil. 2009; 90(7): 1185–1195.
 
12.
Macauley BL, Gutierrez KM. The Effectiveness of Hippotherapy for Children With Language-Learning Disabilities. Commun Disord Q. 2004; 25(4): 205–217.
 
13.
Kern-Godal A, Arnevik AE, Walderhaug E, Ravnal E. Substance use disorder treatment retention and completion: a prospective study of horse-assisted therapy (HAT) for young adults. Addict Sci Clin Pract. 2015; 10(1): 37–46.
 
14.
Hart LA. Methods, Standards, Guidelines, and Considerations in Selecting Animals for Animal-Assisted Therapy. Handbook on Animal-Assisted Therapy. 2006: 81–97.
 
15.
Steed HN, Smith BS. Animal Assisted Activities for Geriatric Patients. Activities Adaptation Aging. 2003; 27(1): 49–61.
 
16.
Berry A, Borgi M, Terranova L, Chiarotti F, Alleva E, Cirullu F. Developing effective animal-assisted intervention programs involving visiting dogs for institutionalized geriatric patients: a pilot study. Psychogeriatrics. 2012; 12(3): 143–150.
 
17.
Vrbanac Z, Zecevi I, Ljubic M, Belic M, Stanin D, Brkljaca-Bottegaro N, Jurkic G, Ckrlin B, Sedrica L, Žubcid. Animal Assisted Therapy and Perception of Loneliness in Geriatric Nursing Home Residents. Coll Antropol. 2013; 37(3): 973–976.
 
18.
Hoffmann AOM, Lee AH, Wertenauer F, Ricken R, Jansen JJ, Gallinat J, Lang UE. Dog-assisted intervention significantly reduces anxiety in hospitalized patients with major depression. Eur J Integr Med. 2009; 1(3): 145–148.
 
19.
Marr CA, French L, Thompson D, Drum L, Greening G, Mormon J, Hughes CW. Animal-Assisted Therapy in Psychiatric Rehabilitation. Anthrozoös. 2000; 3(1): 43–47.
 
20.
Rud AG, Beck AM. Companion animals in Indiana elementary schools. Anthrozoös. 2003; 16(3): 241–251.
 
21.
O’Haire ME, McKenzie SJ, McCune S, Slaughter V. Effects of Classroom Animal-Assisted Activities on Social Functioning in Children with Autism Spectrum Disorder. J Altern Complement Med. 2014; 20(3): 162–168.
 
22.
Reynolds JA, Rabschutz L. Studying for Exams Just Got More Relaxing-Animal-Assisted Activities at the University of Connecticut Library. Coll Undergraduate Libr. 2011; 18(4): 359–367.
 
23.
Nathans-Barel I, Feldman P, Berger B, Modai I, Silver H. Animal-Assisted Therapy Ameliorates Anhedonia in Schizophrenia Patients. Psychother Psychosom. 2004; 74(1): 31–3.
 
24.
Munoz LS, Ferriero G, Brigatti E, Valero R, Franchignoni F. Animal-assisted interventions in internal and rehabilitation medicine: a review of the recent literature. Panminerva Med. 2011; 53(2): 129–136.
 
25.
Richeson NE. Effects of animal-assisted therapy on agitated behaviors and social interactions of older adults with dementia. Am J Alzheimer Dis Other Dement. 2003; 18(6): 353–358.
 
26.
Motomura N, Yagi T, Ohyama H. Animal assisted therapy for people with dementia. Psychogeriatrics. 2004; 4(2): 40–42.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top