PL EN
REVIEW PAPER
PROPHYLAXCIS OF TOBACCO-RELATED DISDEASES IN THE LIGHT OF A REPORT BY THE WORLD HEALTH ORGANIZATION
 
More details
Hide details
1
Z Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii UM w Lublinie
 
2
Z Zakładu Biologicznych Szkodliwości Zawodowych Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
 
3
Z Oddziału Otolaryngologicznego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
 
4
Z Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego UM Lublinie
 
 
Med Og. 2009;15(1):35-44
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The World Health Organization (WHO) report, which has been recently issued, discusses the health effects of tobacco smoking, a package of anti-tobacco actions MPOWER, and the implementation of these actions in 179 countries, which ratified the Framework Convention on Tobacco Control of May 2003. It is estimated that 5.4 million people worldwide die annually due to diseases caused by the effect of tobacco, while a half of contemporarily living smokers (approximately 500 million) will die due to these diseases. In order to inhibit this unfavourable epidemiological trend the WHO recommends the implementation of the MPOWER package, covering the following six paths of tobacco control: M = Monitor: The monitoring of the use of tobacco and preventive policies; P = Protect: Protection of non-smokers against tobacco smoke by the introduction of prohibition of tobacco smoking in public places and places of work; O = Offer: Offering assistance with giving up smoking; W = Warn: Warning against risks associated with tobacco smoking; E – Enforce: Implementation of the prohibition of promotion, advertising and sponsoring of tobacco products by companies producing them; R = Raise: Increasing tax on tobacco products. The Report also provides comprehensive data concerning the prevalence of the tobacco smoking habit and the effectiveness of the implementation of the MPOWER package in individual countries of the world. Based on these data, the situation in Poland and the Ukraine was analysed, compared to seven other big countries from five continents.
 
REFERENCES (19)
2.
Fagerström K.: The epidemiology of smoking: health consequences and benefits of cessation. Drugs 2002, 62 (supp. 2), 1-9.
 
3.
Florek E.: Palenie tytoniu a płodność kobiet. Ginekol. Prakt. 1996, 3, 25-26.
 
4.
Kawecka - Jaszcz K., Jankowski P., Podolec P., Kopeć G., Naruszewicz M., Opala G., Godycki - Ćwirko M., Kozak E., Stańczyk J., Undas A., Pająk A., Czarnecka D., Zdrojewski T., Cedzyńska M., Sieradzki J., Zatoński W.: Wytyczne Rady Redakcyjnej Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia dotyczące palenia tytoniu. http://www.pfp.edu.pl/index.ph....
 
5.
Lifting the smoke screen, 10 reasons for a smoke free Europe 2006. http://www.ersnet.org/ers/show....
 
6.
Malara P., Drugacz J., Malara B., Wituła A.: Wpływ palenia tytoniu na występowanie zmian przednowotworowych i nowotworów jamy ustnej – przegląd piśmiennictwa i doświadczenia własne. Przeg. Lek. 2005, 62 (10), 1159-1162.
 
7.
Mocarska D., Golusiński W., Pawlaczyk B.: Tytoń a nowotwory głowy i szyi. Przeg. Lek. 2005, 62 (10), 982-985.
 
8.
Okoński P. K.: Terapia antytytoniowa w praktyce lekarza rodzinnego. Przew. Lek. 2001, 4 (7), 48-54.
 
9.
Palenie tytoniu a zdrowie, Red. J. Milanowski, J. Błędowski, Instytut Medycyny Wsi, Lublin, 1995.
 
10.
Palenie tytoniu. Wpływ na zdrowie i program walki z nałogiem, Red. J. Milanowski, Bifolium, Lublin, 2001 .
 
11.
Palenie tytoniu w Polsce: postawy, następstwa zdrowotne i profilaktyka, Red. W. Zatoński, K. Przewoźniak, Centrum Onkologii – Instytut, Warszawa, 1996.
 
12.
Program ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce. Cele i zadania na rok 2007. http://www.gis.gov.pl/pdf/aktu....
 
13.
Program ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce na lata 2008-2011. Główne założenia. http://www.sanepid.siedlce.pl/....
 
14.
Tønnesen P., Carrozzi L., Fagerström K. O., Gratziou C., Jimenez - Ruiz C., Nardini S., Viegi G., Lazzaro C., Campell I. A., Dagli E., West R.: Smoking cessation in patients with respiratory diseases: a high priority, integral component of therapy. Eur. Respir. J. 2007, 29, 390-417.
 
15.
WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2008: The MPOWER Package. World Health Organization, Geneva, 2008.
 
16.
Winn D. M.: Tobacco use and oral disease. J. Dent. Educ. 2001, 65 (4), 306-312.
 
17.
Wituła A., Drugacz J. , Malara P.: Wpływ palenia tytoniu na stan uzębienia i występowanie chorób przyzębia wśród pacjentów Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej ŚAM w Katowicach. Przeg. Lek. 2005, 62 (10), 1001-1003.
 
18.
Wright J. L, Hobson J.E., Wiggs B.R., Pare P. D., Hogg J. C.: Effect of cigarette smoking on structure of the small airways. Lung 1987, 165, 91-100.
 
19.
Zatoński W., Przewoźniak K, Kowalski M.: Szkodliwość palenia tytoniu. Medycyna Rodzinna 1997, 1, 35-40.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top