PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Otyłość jako interdyscyplinarny problem medyczny, (Część I)
 
Więcej
Ukryj
1
ZKliniki Endokrynologii UM w Lublinie
 
2
ZKatedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej UM w Lublinie
 
3
Z Oddziału Nefrologii, Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych ze stacją dializ SPSW im PapieŜa Jana Pawła II w Zamościu
 
 
Med Og. 2010;16(1):25-32
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy omówiono następstwa zdrowotne otyłości związane z ryzykiem rozwoju zaburzeń i chorób, między innymi: cukrzycy typu 2, chorób sercowonaczyniowych, stłuszczenia wątroby czy zmian zwyrodnieniowych układu kostno-stawowego, a także pogorszeniem jakości życia. Przedstawiono również kontrowersyjne doniesienia o korzyściach zdrowotnych powiązanych z otyłością oraz o zaskakujących efektach związanych z powstawaniem czy zwalczaniem otyłości.

Obesity is becoming a general social problem, irrespectigvely of age and gender. During the last decade the number of obese people in the developed and developing countries has increased over twice. Unfavourable metabolic effects are associated not only with the amount of fatty tissue in the body, but also with the way of its distribution. The content of abdominal fat correlates with an increased cardiovascular risk and the occurrence of insulin resistnance, type-2 diabetes and concentration of proinflammatory cytokines, such as CRP, Il-6, TNF-α, PAI-1. Overweight and obesity unfavourably affect human life span. Apart from an increased mortality risk associated with the excess of fatty tissue, obesity brings about a serous risk of the development of numeropus chroinic disorders and diseases. It also exerts an unfavourable effect on the quality of life of patients irrespectively of race, gender and age. There are reports in literature concerning health benefits connected with obesity and surprising effects associated with its development or control. These benefits, with pathomechanism which is sometimes difficult to explain, are called the obesity paradox. The obesity paradox concerns, among other things, prolonged life span among obese people belonging to some ethnic group, or a lower or higher mortality among patients who had undergone coronoplasty.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top