PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena jakości życia dzieci z moczeniem nocnym oraz ich rodzin
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny, Wrocław
 
2
Poradnia Nefrologiczna, Centrum „Promyk Słońca” , Wrocław
 
3
Zakład Karny, Oleśnica
 
 
Autor do korespondencji
Dorota Polak-Jonkisz
Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny, Wrocław, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(1):36-40
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Nocne nietrzymanie moczu określane również moczeniem nocnym (MN) jest bezwiednym oddawaniem moczu w nocy podczas snu, zdarzającym się u dziecka, które zakończyło już trening czystości lub ukończyło 5 lat. Częstość występowania moczenia nocnego maleje z wiekiem. Nocne nietrzymanie moczu jest problemem nie tylko moczącego się dziecka, ale całej jego rodziny.

Cel pracy:
Celem pracy była ocena jakości życia dzieci z problemem moczenia nocnego oraz ich rodzin w oparciu o przeprowadzoną ankietę obejmującą pogłębiony wywiad.

Materiał i metody:
Badaniem objęto 95 dzieci: 40 dziewczynek i 55 chłopców w wieku 5–17 r.ż.. Analizie poddano zależności między występującymi rodzajami moczenia nocnego a płcią i wiekiem dzieci, wpływem moczenia nocnego na kondycję psychiczną dziecka z uwzględnieniem wieku. Oceniano wpływ moczenia nocnego na zachowanie dzieci w środowiskach ich funkcjonowania oraz na funkcjonowanie rodziny w warunkach stwarzanych przez istniejącą dolegliwość.

Wyniki:
W analizowanym materiale moczenie nocne w większości dotyczyło dzieci od 5 r.ż. do 10 r.ż.. Częściej występowało trwające od urodzenia moczenie nocne (62,1%). 58,9% dzieci cechowała niestabilność emocjonalna, przy czym w 40% dotyczyła ona pacjentów poniżej 10 r.ż. Ponad połowa tych pacjentów nie wykazywała zaburzeń w środowiskach ich funkcjonowania. Zmiany funkcjonowania w rodzinach badanych dzieci występowały w 85,3%.

Wnioski:
1) MN, niezależnie od wieku, występuje znacznie częściej u dzieci płci męskiej. W wielu przypadkach narusza ono stabilność emocjonalną dzieci i młodzieży dotkniętych tą dolegliwością. 2) MN może wywierać niekorzystny wpływ na funkcjonowanie pacjentów w środowisku domowym, szkolnym bądź przedszkolnym oraz w gronie rówieśników. Analiza statystyczna obejmująca dzieci poniżej 10 r.ż. wykazała istotnie rzadsze występowanie zmian ich zachowania w środowisku rówieśników w porównaniu do środowiska szkolnego i domowego. 3) MN jest jednym z czynników naruszających istniejący rytm funkcjonowania rodziny; najczęściej jest źródłem rezygnacji, zmęczenia i niewyspania, zwłaszcza w rodzinach dzieci z nocnym nietrzymaniem moczu trwającym od urodzenia.


Introduction:
Introduction. Nocturnal enuresis (NE), commonly called bedwetting, is involuntary urination while asleep occurring in children who have completed toilet training or are over 5 years old. The prevalence of bedwetting decreases with age. Nocturnal enuresis gives rise to a major inconvenience for the whole family.

Aim:
The aim of study was to assess the life quality of children affected with nocturnal enuresis and their families. Extended anamnesis was performed. Specific data were collected via a survey. .

Material and Methods:
There were 95 children included: 40 girls and 55 boys, aged 5–17. Analysis of age, gender and mental condition was conducted in patients with different kinds of NE. The impact of the condition on children›s socialisation, their behaviour and family problems was estimated.

Results:
NE is the most common between the ages of 5–10. Monosymptomatic NE was the predominant condition. In 58.9%, emotional liability was diagnosed, 40% was under 10 years old. Despite the fact that in 85.3% cases disturbances in family functioning were observed, most of the children were properly socialized.

Conclusions:
1/ NE is more common in boys, regardless of age. 2/ NE impairs emotional stability of children. 3/ NE influences family functioning. It could help to strengthen family bonds, but more often NE is the reason for lack of sleep, chronic fatigue and resignation.

 
REFERENCJE (12)
1.
Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego z dzieckiem moczącym się w nocy. Opracowane przez Grupę Ekspertów Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej oraz Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej powołaną przez Ministra Zdrowia RP. Departament Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia. Warszawa 2012;1.
 
2.
Wyszyńska T. Moczenie nocne. W: Wybrane zagadnienia nefrologii dziecięcej. Standardy medyczne. 2001; 3(1): 17–20.
 
3.
Makosiej R, Czkwianianc E, Leśniak D, Sordyl B, Małecka-Panas E. Moczenie nocne i dzienne popuszczanie moczu u dzieci z zespołem rzekomej nadreaktywności wypieracza i zaparciami. Pediatr Współcz Gastroenterol Hepatol Żywienie Dziecka. 2007; 9(2): 111–114.
 
4.
Gadomska-Prokop K. Moczenie nocne u dzieci. http://www.przegladurologiczny. pl/artykul.php?1183 (dostęp 2013.01.02).
 
5.
Baka-Ostrowska M. Moczenie nocne – problem dzieci i dorosłych. Przegl Urol. 2011; 2(66): 45–47.
 
6.
Aleksińska A.M. Moczenie nocne: diagnostyka, przyczyny i leczenie. http://artelis.pl/artykuly/739... i leczenie (dostęp 2013.01.02).
 
7.
Lawless MR, McElderry DH. Moczenie nocne: współczesne poglądy. http://www.moczenienocne.net/p... (dostęp 2013.01.02).
 
8.
Paruszkiewicz G. Izolowane moczenie nocne. W: Diagnostyka i leczenie zaburzeń oddawania moczu u dzieci. W: Nietrzymanie moczu u dzieci i dorosłych. Borgis Wydawnictwo Medyczne, Warszawa 2003: 20–34.
 
9.
Zachwieja J. Psychologiczne aspekty chorób układu moczowego. http:// www.maluchy.pl/artykul/343 (dostęp 2012.01.02).
 
10.
Hajdas A. Psychologiczny portret dziecka moczącego się w nocy (na podstawie prowadzonych przypadków). http://www.awans.net/strony/ psychologia/hajdas/hajdas2.html (dostęp 2013.01.02).
 
11.
Janowska M. Psychologiczne aspekty moczenia nocnego u dzieci. http:// www.psychiatria.pl/txt/a,211,0,psychologiczne-aspekty-moczenia-nocnego- u-d (2013.01.02).
 
12.
Hajdas A. Psychologiczne aspekty moczenia nocnego. http://www. awans.net/strony/psychologia/hajdas/hajdas1.html (dostęp. 2013.01.02).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top