PL EN
REVIEW PAPER
EVALUATION OF EPIDENMIOLOGICAL SITUATION CONCERNING TRICHINELLOSIS FROM THE ASPECT OF HUMAN HEALTH RISK
 
More details
Hide details
1
Z Zakładu Higieny i Parazytologii Środowiska Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
 
2
Z Zakładu Higieny i Parazytologii Środowiska Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
 
 
Med Og. 2009;15(3):405-413
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In Poland, several hundred cases of Trichinella were annually registered in humans. From the epidemiological aspect it is important that despite numerous cases observed among humans during the period 1994-2008 (708) no deaths were registered. This is associated with a considerable progress in the diagnostics and therapy among humans, and the obligation to examine pork and boar meat, as the main sources of infection. Human trichinellosis still remains a threatening disease in the whole territory of Poland.
 
REFERENCES (22)
1.
Anusz Z.: Zapobieganie i zwalczanie zawodowych chorób odzwierzęcych. Wydawnictwo ART Olsztyn 1995; 199-202.
 
2.
Bień J., Moskwa B., Pastusiak., Cabaj W.: Próba oceny ekstensywności zarażenia świń i dzików włośniem Trichinella spiralis na podstawie obecności specyficznych przeciwciał klasy IgG metodą Elisa. Wiad. Parazytol. 2004, 50 (Suplement), 8.
 
3.
Cabaj W.: Zwierzeta wolnożyjące i domowe jako stale utrzymujący się rezerwuar włośnicy w Polsce. Wiad. Parazytol. 2006, 52, 3, 175-179.
 
4.
Dzbeński T.H.: Odzwierzęce choroby pasożytnicze szerzące się poprzez żywność w Polsce. Metody wykrywania pasożytów. Przeg. Epid. (Suplement) 2001, 2, 27-36.
 
5.
Dziubek Z.: Choroby zakaźne i pasożytnicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2000.
 
6.
Gerwel C.: Parazytologia lekarska w okresie powojennym. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 2008, 1-182.
 
7.
Gołąb E., Sadkowska-Todys M.: Epidemiologia włośnicy w Polsce dawniej i dziś. Wiad. Parazytol. 2006, 52, 3, 181-187.
 
8.
Gołąb E.: Włośnica. Trichinellosis. W: Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A.: Choroby zakaźne i pasożytnicze-epidemiologia i profilaktyka. Wydawnictwo α-medica press. Bielsko-Biała 2007, 346-349.
 
9.
Gołąb E., Szulc M., Wnukowska N., Rozej W., Fell G., Sadkowska-Todys M.: Outbreak of trichinellosis in north-western Poland-Update and exported cases, 2007. Euro Surveillance. 2007, 12, 29.
 
10.
Jędrychowski W., Tobiasz-Adamczyk B.: O potrzebach kształcenia w zakresie epidemiologii środowiskowej. Przeg. Epid. XLVII, 1993, 4, 352-359.
 
11.
Kicińska H., Gancan Z.: Włośnica Trichinellosis choroby zakaźne w Polsce i ich zwalczanie w latach 1919-1962; Wydawnictwo PZWL Warszawa 1964, 328-340.
 
12.
Kita J.: Zagrożenia zdrowotne chorobami odzwierzęcymi przeniesionymi przez zwierzęta lub materiał pochodzenia zwierzęcego. Przeg. Epid. Suplement 2001, 2, 213-216.
 
13.
Knap J.P.: Rola lekarzy chorób zakaźnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Zdr. Publiczne 2008, 118, 1, 76-84.
 
14.
Kocięcka W.: Włosień kręty i włośnica Volumed Wrocław 1996.
 
15.
Kozar Z.: Występowanie włośnicy w Polsce i jej zwalczanie. Wydawnictwo PWRiL Warszawa 1969.
 
16.
Maciołek H., Łukomska D.: Włośnica a bezpieczeństwo żywnościowe społeczeństwa. Medycyna Ogólna 2008, 14, XLIII, 2, 160-172.
 
17.
Moskwa B.: Biologia, zróżnicowanie gatunkowe i rozprzestrzenianie nicieni z rodzaju Trichinella. Wiad. Parazytol. 2006, 51, 93, 157-164.
 
18.
Osek J., Wieczorek K.: Choroby odzwierzęce i ich czynniki etiologiczne w Raporcie Europejskiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa żywności za 2007 r. 2009. życie Weterynaryjne, 84, 5, 376-385.
 
19.
Pawłowski Z.: Sytuacja zdrowotna w świecie z uwzględnieniem wybranych inwazji pasożytniczych w Polsce. Wiad. Parazytol. 2008, 54, 1, 17-22.
 
20.
Ramisz A., Balicka-Ramisz A.,: Ocena tusz mięsa przeznaczonego do konsumpcji w kierunku obecności larw włośni metodą kompresową i wytrawiania., Wiad. Parazytol. 2006, 52, 3, 199-204.
 
21.
Seroka D., Przybylska A.: Włośnica. W: Kostrzewski J., Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D.: Choroby zakaźne i ich zwalczanie na ziemiach polskich w XX wieku. Wydawnictwo PZWL, Warszawa, 2001, 399-407.
 
22.
Svobodova V., Dubinsky P., Cabaj W., Sreter i wsp.: „Ryzyko chorób wywoływanych przez pasożyty występujące w przyrodzie i w produktach żywnościowych. NOVIKO Brno 2006.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top