PL EN
RESEARCH PAPER
NAŁÓG PALENIA PAPIEROSÓW I PICIA ALKOHOLU W GRUPIE OSÓB Z RÓŻNYCH ŚRODOWISK Z ROZPOZNANĄ CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ
 
More details
Hide details
1
Z Katedry i Zakładu Higieny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
2
Z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Toksykologii
 
 
Med Og. 2008;14(2)
 
The studies were conducted among patients in the Laryngology Ward at the Independent Regional Hospital in Zamość, and covered a total number of 85 patients of both genders aged 40-93, with the diagnosis of laryngeal cancer, who had undergone laryngetomy. The research tool was the analysis of medical records and history taking. The majority of patients were rural inhabitants, while 24.7% lived in urban areas. In the group of patients examined dominated smokers (91.8%). While history taking a high percentage of patients admitted that they consumed alcohol - 68% of the total number of patients - 3 females and 55 males (67.9%). In 68.2% of the patients in the study a simultaneous exposure to alcohol and tobacco smoke could have been the cause of laryngeal cancer. Cancer was mot frequently observed in people working on farms (51.8%), followed by 34.1% of manual workers. No genetic predisoposal for the development of laryngeal cancer was noted.
 
REFERENCES (17)
1.
Janczewski G.: Otorynolaryngologia praktyczna, t II, Wyd. Medyczne Via Medica, Gdańsk 2002.
 
2.
Janczewski G., Osuch - Wójcikiewicz E.: Rak krtani, Wyd. Medika Press, 2002.
 
3.
Jeziorski A.: Onkologia, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.
 
4.
Jurkiewicz D., Szaman K., Rapejko P.: Czynniki ryzyka raka krtani, Polski Merkuriusz Lekarski, 2006, (XXI), 121.
 
5.
Klich D., Golusiński W., Pawlaczyk B.: Wpływ palenia tytoniu i spożywania alkoholu na występowanie nowotworów głowy i szyi, Nowiny Lekarskie, 2005; 74 (2),131- 136.
 
6.
Klonowski S., Semczuk B., Sekrecki R.: Badania epidemiologiczne i kliniczne chorujących na raka krtani w makroregionie lubelskim w latach 1991-1994, Otolaryngologia Polska, 1995, (XLIX), (Supl). 20, 29.
 
7.
Krzakowski M.: Onkologia Kliniczna, (II), Wyd. Medyczne BORGIS, Warszawa, 2001.
 
8.
Kulik T. B., Latalski M. : Zdrowie Publiczne, Wyd. Czelej, Lublin 2002.
 
9.
Latalski J. B.: Otorynolaryngologia, wyd. III, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa, 2004.
 
10.
Malaria P., Dragacz J., Wituła A.: Palenie papierosów wśród pacjentów z nowotworami jamy ustnej i szczęk, Przegląd Lekarski 2004,61, 1040.
 
11.
Malinowski J.: Palenie tytoniu-wpływ na zdrowie i program walki z nałogiem, Wyd. Biforium, Lublin 2002.
 
12.
Pawlęga J.: Zarys onkologii, Wyd. U.J., Kraków 2002.
 
13.
Rzewnicki J., Jackiewicz M., Biszewska J., Burakiewicz A., Wierzba W., Rzeźnicka M. Jakość Życia chorych na raka krtani, Polski Merkuriusz Lekarski, 2005, 19 (11), 353.
 
14.
Semanycz – Lemańczyk J., Ziętek E.: Występowanie raka krtani i dynamika wzrostu zachorowalności na terenie Pomorza Zachodniego w latach 1978-1987, Otolaryngologia Polska, 1995; (XLIX), (Suplement) 20, 34.
 
15.
Sowiński H., Barełkowski M.: Wyniki leczenia raka krtani na Oddziale Laryngologicznym Okręgowego Szpitala Kolejowego w latach 1978-1974, Otolaryngologia Polska, 1995; (XLIX), 20.
 
16.
Szyfter K., Gousiński W.: Biologia molekularna nowotworu głowy i szyi w dobie genomiki, Współczesna Onkologia, 2006; (Vol) 10, 8, (75).
 
17.
Zaleska – Kręcicka M., Kręcicki T.: Zarys otolaryngologii, Wyd. Akademia Medyczna, Wrocław 2006.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top