PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Listerioza – mało znana, niebezpieczna choroba zakaźna
 
Więcej
Ukryj
1
Z Zakładu Higieny i Parazytologii Środowiska Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
 
 
Med Og. 2010;16(4):517-527
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono zarys historyczny występowania listeriozy w Polsce i na świecie. Opisano czynniki determinujące chorobotwórczość Listeria monocytogenes, główne objawy oraz postacie kliniczne choroby u ludzi i zwierząt.

Listeriosis is an acute or latent contagious disease in humans and over 50 animal species. The etiologic factor is Listeria monocytogenes – aerobic (facultatively anaerobic) a Gram-positive, catalase-positive and oxidase-negative rod-shaped bacterium. Within the genus Listeria 8 species are distinguished: L. monocytogenes, L. ivanovii,. L. innocua, L. welshimeri, L. seeligeri, L. murrayi, L. grayii and L. denitrificans. Among these species, in principle, only L. monocytogenes is of epizootic and epidemiological importance. The gateways of infection are: the alimentary tract, damaged skin, mucous membranes (especially the conjunctiva), and placenta. At the highest risk of infection are pregnant women and newborn infants, people with decreased immunity due to chronic diseases, including cancer and AIDS, and adults receiving immunosuppresive drugs (after organ transplantations). Listeriosis in humans may take a course under various clinical forms. This may be primary or secondary listeriosis. Both in humans and animals this disease still remains among current epidemiological and epizootiological problems, and is on the list of contagious diseases under the obligation to report in the European Community countries, including Italy, Switzerland, Germany, Lithuania and Poland.
 
REFERENCJE (21)
1.
Anusz Z.: Zapobieganie i zwalczanie zawodowych chorób odzwierzęcych, Wyd. ART Olsztyn, 1995, 72-78.
 
2.
Baraniak A.: Znaczenie kliniczne zakażeń wywołanych przez Listeria monocytogenes. Nowa Medycyna –Medycyna Zakażeń 1999, 9, 37-40.
 
3.
Borowski J. (red.): Listerioza. PZWL. Warszawa 1974, 119-201.
 
4.
Furowicz A.J.: Zatrucia pokarmowe wywołane przez Listeria monocytogenes i jej toksyny. w: Boroń-Kaczmarska A., Furowicz A.J. (red.): Choroby odzwierzęce przenoszone drogą pokarmową. PZWL. Warszawa 1999, 132-153.
 
5.
Kacperczyk-Baran T., Zieliński A.: Zakres nadzoru epidemiologicznego w wybranych krajach Wspólnoty Europejskiej, Przegl. Epid. 2007,61, 123-134.
 
6.
Kempski W., Anusz Z.: Listerioza jako problem epizootiologiczny w Wielkopolsce na tle sytuacji epidemiologicznej w Polsce w latach 1970-1987. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst. Veterinaria. 1990, 19, 3-11.
 
7.
Kuklińska D.: Listerioza. W: Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D., Zielińska A. (red.): Choroby zakaźne i pasożytnicze. Zapobieganie i zwalczanie. Alfa-medica Press. Wyd. VI. Bielsko-Biała 2007, 188-193.
 
8.
Kwiatek K., Rola J., Różańska H.: Listeria monocytogenes – znaczenie epidemiologiczne i epizootiologiczne. Med. Wet. 1989, 45, 4, 200-204.
 
9.
Lipowski D.: Listerioza. W: Cianciara J., Juszczyk J. (red.) Choroby zakaźne i pasożytnicze wyd. Czelej. Lublin 2007, 640-647.
 
10.
Lorber B.: Listeriosis. Clin. Infect. Dis. 1997, 24, 1-11.
 
11.
Łobacz A., Kowalik J., Ziajka S., Kopeć M.: Porównanie i walidacja prognozowanego i obserwowanego tempa wzrostu Listeria monocytogenes w mleku pasteryzowanym i UHT, Medycyna Wet. 2008, 64 (1), 80-84.
 
12.
Muszyński Z.: Listerioza- diagnostyka mikrobiologiczna. Przewodnik Lekarza. 2009, 4, 112, 27-28.
 
13.
Nadaj A., Rzymkowska J.: Zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych u noworodków wywołane przez Listeria monocytogenes i jego konsekwencje po latach obserwacji- prezentacja czworga dzieci. Nowa Pediatria 2002, 2, 88-91.
 
14.
Narolska E.: Ognisko zatruć pokarmowych związane ze spożyciem pokarmu skażonego Listeria monocytogenes na terenie woj. kujawsko-pomorskiego w 2005 r. I Ogólnopolska Konferencja Państwowej Inspekcji Sanitarnej „W trosce o zdrowie publiczne w Polsce”. Warszawa 2007. Materiały Konferencji.
 
15.
Osek J.: Występowanie chorób odzwierzęcych i ich czynników etiologicznych w 2006 r. w świetle raportu Europejskiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Żywności, Życie Weter. 2008, 83 (3), 192 - 201.
 
16.
Różalska B.: Szybka i skuteczna metoda identyfikacji bakterii Listeria monocytogenes, Komitet Badań Naukowych, 2009.
 
17.
Rywotycki R.: Zagrożenia mikrobiologiczne żywności pochodzenia zwierzęcego, Aura 2001, 2, 24-25.
 
18.
Salwa A., Kopczewski A., Borkowska–Opacka B., Przewoski W., Strzałkowski L., Sroka A., Arent Z., Malinowski E., Lachowski A.: Enzootia listeriozy u bydła na Kaszubach, Medycyna Wet. 2007, 63 (12), 1579-1582.
 
19.
Stańczak B.J., Szczawiński J.: Ciepłooporność Listeria monocytogenes w mleku i śmietance o różnej zawartości tłuszczu, Medycyna Wet. 1996, 52 (6), 389-391.
 
20.
Szkaradkiewicz A.: Molekularne aspekty chorobotwórczości Listeria monocytogenes oraz chlamydii. Przewodnik Lekarza. 2009, 4, 112, 26-27.
 
21.
Walczycka M.: Metody inaktywacji i hamowania wzrostu Listeria monocytogenes w przetworach mięsnych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2005, 2 (43), 61-72.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top