PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
LEKI SFAŁSZOWANE – NOWE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA PUBLICZNEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Z Narodowego Instytutu Leków w Warszawie
 
2
Z Instytutu Pielęgniarstwa i PołoŜnictwa Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
 
 
Med Og. 2008;14(4)
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (10)
1.
Cockburn R., Newton P. N., Agyarko E. K., et all.:The global threat of counterfeit drugs: why industry and goverments must communicate the dangers. PloS Medicine 2005, 2 (4), e100.
 
2.
Deisingh A . K .: Pharmaceutical counterfeiting Analyst 2005, 130, 271-279.
 
3.
Gibson L.: Drug regulatory study global treaty to tackle counterfeit drugs BMJ 2004, 328, 486.
 
4.
Khabir A . :WHO fights fake pharmaceuticals, The Lancet 2006, 6,195.
 
5.
Reidenberg M .M., Conner B . A.: Counterfeit and substandard drugs, Clinical Pharmacology & Therapeutics., 2001, 69, 4, 189-193.
 
6.
Rudolf P .M, Ilisa B. G. BernsteinI. B. G.: Counterfeit drugs. N Engl J Med 2004, 350, 14, 1384-1386.
 
7.
Wertheimer A . I , Santella T.M.: Counterfeit drugs: defining the problem and finding solutions. Expert Opin. Drug Saf. 2005, 4 (4), 619-622.
 
8.
Zaracostas J .: WHO to set up international task force on counterfeit drugs., BMJ 2006, 332, 444.
 
9.
Editorial „Combating counterfeit drugs“ The Lancet 2008, 371, 1551.
 
10.
TNS OBOP “Zwyczaje zakupowe Polaków dotyczące nabywania leków” , 17 marca 2004 r. oraz 10 maja 2007.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top