PL EN
PRACA ORYGINALNA
CHARAKTERYSTYKA PACJENTÓW HOSPICJUM DOMOWEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Z Zakładu Epidemiologii i Biostatystyki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 
2
Z Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku
 
3
Z Zakładu Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 
 
Med Og. 2008;14(4)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono dane empiryczne zaczerpnięte z historii chorób pacjentów Hospicjum Domowego w Łasku w okresie od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2007 roku. Dokonano analizy według następujących zmiennych: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, rozpoznanie lekarskie, objawy somatyczne oraz psychiczne

The objective of the presented study was to characterize patients of a home hospice with the use of the following variables: gender, age, place of residence, medical diagnosis according to ICD-10, somatic and psychological symptoms. The study was based on secondary sources of information concerning the health situation of the population – medical records of patients benefitting from home hospice care in Łask in the period from 1 January 2004 - 31 December 2007. The study covered 150 patients (88 males and 62 females), aged 36-96; mean age 68.1; 65.8 - among males and 70.3 - among females. 42.7% of the patients in the study lived in urban areas, whereas 57.3% were rural inhabitants. All the patients covered by home hospice care suffered from cancer. The most frequent diagnosis was carcinoma of the bronchial tube and lungs (12.6%), followed by gastric cancer (8.6%), breast cancer (8.0%) and cancer of the prostate gland (6.6%). The quality of life of patients during the terminal stage was determined by somatic symptoms, especially pain, and self-reported psychological feelings. Home hospice care has a positive impact on the quality of life in the terminal phase due to the provision of specialized medical and nursing care and controlling the symptoms of the disease
 
REFERENCJE (13)
1.
Bryła M.: Sytuacja epidemiologiczna w zakresie nowotworów. [w:] Epidemiologia z elementami biostatystyki. Pr. zb.pod red. I. Maniecka-Bryła, J. Martini- Fiwek. Wyd. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź 2005, 183-225.
 
2.
Boyle P., Ferlay J.: Cancer incidence and mortality in Europe, 2004. Annals of Oncology, 2005, 16 (3), 481-488.
 
3.
Dobrogowski J., Wordliczek J.: Skojarzona farmakoterapia bólu. Ból, 2007, 8, 71.
 
4.
Jakość Życia w chorobie nowotworowej. Pr. zb. pod red. K. de Walden-Gałuszko, M. Mankowicza. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994.
 
5.
Jarosz J.: Opieka paliatywna w onkologii. Onkologia w Praktyce Klinicznej 2005, 1 (2), 109-115.
 
6.
Kowalska A., Maniecka - BryłaI., Rzeźnicki A., Stelmach W., Drygas W.: Changes in behaviour connected with smoking tobacco among people at post-productive age 10 years after joining the „Quit & Win” competition. Polish Journal of Environmental Studies, 2007, 16 (5A), 279-282.
 
7.
Leczenie bólu. Pr. zb. pod red. J. Wordliczka, J. Dobrogowskiego. PZWL, Warszawa, 2007.
 
8.
Levi F., Lucchini F., Negri E., Zatonski W., Boyle P., La Vecchia C.: Trends in cancer mortality in the European Union and accession countries, 1980-2000. Annals of Oncology, 2004, 15 (9), 1425-1431.
 
9.
Maniecka - Bryła I .: Zmiany w stanie zdrowia mieszkańców Łodzi w okresie transformacji społeczno-ekonomicznej na przykładzie ludności w wieku 65-74 lat. Wyd. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź, 2006.
 
10.
Maniecka - BryłaI., Bryła M., Kropka I., Kowalska A., Stelmach W., Drygas W.: Impact of cancer on mortality of the elderly. Polish Journal of Environmental Studies, 2007, 16 (5A), 330-334.
 
11.
Maniecka - BryłaI., Bryla M., Szymańska I.: Ocena sytuacji epidemiologicznej w zakresie nowotworów złośliwych w populacji województwa łódzkiego. Wiadomości Lekarskie, 2002, LV (supl. 1), 2, 773-779.
 
12.
Model oceny jakości opieki paliatywnej realizowanej w warunkach ambulatoryjnych. Pr. zb. pod red. K. de Walden Gałuszko, M. Majkowicza. Wydawnictwo AM Gdańsk. Gdańsk, 2000.
 
13.
Nyklewicz W.: Tak chcę umrzeć – refleksje nauczyciela pielęgniarstwa. Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego. Akademia Medyczna w Białymstoku. Białystok, 2005.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top