PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Jersinioza – nowe wyzwanie współczesnej medycyny
 
Więcej
Ukryj
1
Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
2
Katedra i Zakład Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2012;18(3):257-260
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Yersinia enterocolitica jest stosunkowo niedawno poznanym patogenem. Pierwsze szczepy wyizolowano w latach 60. XX wieku (dla porównania bakterie Salmonella spp. wykryto już w latach 80. XIX wieku), natomiast 20 lat później dowiedziono jej zdolności chorobotwórczych. Nazwa Yersinia pochodzi od nazwiska odkrywcy patogenu, bakteriologa Aleksandra Yersina. Należy do Gram ujemnych ziarniniako-przecinkowców. Wyróżnia się 6 biotypów oraz 57 serotypów. Najczęściej spotykanym serotypem jest serotyp O:3. Celem pracy było zwrócenie uwagi lekarzy, a szczególnie lekarzy rodzinnych, na występowanie zakażenia Yersinia enterocolitica w populacji polskiej. Przeanalizowano 40 pozycji bibliograficznych. Okres inkubacji zakażenia waha się od 1 do 11 dni. Objawy choroby, takie jak bóle brzucha, wymioty czy biegunki, są mało swoiste i mogą imitować zatrucie pokarmowe wywołane E. coli, nietolerancję laktozy lub zapalenie wyrostka robaczkowego. Diagnostyka obejmuje wykonanie posiewu, badanie serologiczne oraz badanie endoskopowe z pobraniem wycinków. Badanie endoskopowe pozwoli na jednoznaczne odróżnienie jersiniozy od choroby Leśniowskiego-Crohna. Typowym dla nieswoistego zapalenia jelit jest zajęcie całej grubości ściany przewodu pokarmowego, podczas gdy przy infekcji Yersinia enterocolitica zmiany umiejscowione są wyłącznie w błonie śluzowej. W leczeniu infekcji stosuje się antybiotykoterapię dobraną do przebiegu klinicznego infekcji.


Introduction:
Yersinia enterocolitica is a common bacterial species which has been relatively recently recognized. The first strains of this bacterium were isolated in the 60s of the 20th century (in comparison, Salmonella spp was detected as long ago as the 80s of the 19th century) although its pathogenicity was discovered 20 years later. The name for the genus Yersinia was derived from the French bacteriologist Alexander Yersin. This pathogen is a gram-negative coccobacillus-shaped germ. 6 biotypes and 57 serotypes have been identified. The most common type is a serotype O:3. The aim of the study was to attract the attention of physicians, especially family practitioners, to the occurrence of Yersinia enterocolitica infections among the Polish population. A review of 40 literature reports was performed. The incubation time varies from 1-11 days. The symptoms of the disease are non-specific and include nausea, abdominal pain or diarrhoea, which may be mistaken for the symptoms of E. coli infection, lactose intolerance, or inflammation of the vermiform appendix. The signs suggesting appendicitis are very common among adolescents. The diagnostic methods for detecting the bacterium include a bacterial culture on a CIN agar, serological tests, or endoscopy, with the taking of specimens for histopathological tests. Endoscopic examination allows an unequivocal differentiation between yersiniosis and Crohn›s disease. Non-specific enteritis affects the total thickness of the gastrointestinal tract wall, whereas in Yersinia enterocolitica infection the lesions are located exclusively in the mucous membrane. The infection is treated by application of antibiotic therapy adjusted to the clinical course of infection.

 
REFERENCJE (40)
1.
Leo JC, Skurnik M. Adhesins of human pathogens from the genus Yersinia. Adv Exp Med Biol. 2011; 715: 1-15.
 
2.
Kapperud G. Yersinia enterocolitica in food hygiene. Int J Food Microbial. 1991; 12: 53.
 
3.
Abdela W, Graham M, Tsegaye H, Temesgen S, Yehualaeshet T. Effects of orange juice pH on survival, urease activity and DNA profiles of Yersinia enterocolitica and Yersinia pseudotuberculosis stored at 4 degree C. J Food Saf. 2011; 31(4): 487-496.
 
4.
Brzostek K. Mechanizmy regulacji czynników wirulencji Yersinia enterocolitica. Post Mikrobiol. 2004; 43(1): 8-10.
 
5.
Czerkies M, Raczkowska A, Brzostek K. Quo vadis Yersinia pestis? Ewolucja patogennych gatunków z rodzaju Yersinia. Post Mikrobiol. 2009; 48(3): 181-196.
 
6.
Bottone EJ. Yersinia enterocolitica: overview and epidemiologic correlates. Microbes Infect. 1999; 1: 323-333.
 
7.
European Food Safety Authority (EFSA): The Community Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses and Zoonotic Agents in the European Union in 2007;EFSA J 2009: 223.
 
8.
Mileczarek P, Bagłaj M. Jersinioza – rzadko rozpoznawana choroba układu pokarmowego. Gastroenterol Pol. 2004; 11(1): 69-74.
 
9.
Fabrega A, Vila J. Yersinia enterocolitica: Pathogenesis, virulence and antimicrobial resistance. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2012; 30(1): 24-32.
 
10.
Jagielski M, Racławicki W, Kałużewski S et al. Jersinioza – niedoceniana choroba zakaźna. Prz Epidemiol. 2000; 56: 57-64.
 
11.
Napiórkowska A, Bobel D, Sadkowska-Todys M. Jersinioza w Polsce w 2007 roku. Prz Epidemiol. 2009; 63: 221-224.
 
12.
Rosner BM, Stark K, Werber D. Epidemiology of reported Yersinia enterocolitica infections in Germany 2001-2008. BMC Public Health 2010; 10: 337.
 
13.
Meldunki epidemiologiczne dotyczące chorób zakaźnych http://www. pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html, (dostęp: 12.11.2011).
 
14.
Ustawa z dnia 6 września 2001 o chorobach zakaźnych i zakażeniach, Dziennik Ustaw z 2001 r. nr 126 poz. 1384.
 
15.
Fredriksson-Ahomaa M, Hallanvuo S, Korte T, Siitonen A, Korkeala H. Correspondence of genotypes of sporadic Yersinia enterocolitica bioserotype 4/O:3 strains from human and porcine sources. H Epidemiol Infect. 2001; 127: 37-47.
 
16.
Fredriksson-Ahomaa M, Stolle A, Siitonen A, Korkeala H. Sporadic human Yersinia enterocolitica infections caused by bioserotype 4/O:3 originate mainly from pigs. J Med Microbiol. 2006; 55: 747-749.
 
17.
Tauxe RV, Wauters G, Goossens V, Van Noyen R, Vandepitte J, Martin SM et al. Yersinia enterocolitica infections and pork: the missing link. Lancet 1987: 1129-1132.
 
18.
Thompson JS, Gravel MJ. Family outbreak of gastroenteritis due to Yersinia enterocolitica serotype O:3 from well water. Can J Microbiol. 1986; 32(8): 700-701.
 
19.
Ostroff SM, Kapperud G, Hutwagner LC, Nesbakken T, Bean NH, Lassen J et al. Sources of sporadic Yersinia enterocolitica infections in Norway: a prospective case-control study. Epidemiol Infect. 1994; 112: 133-141.
 
20.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Notes from the Field: Yersinia enterocolitica Infections Associated with Pasteurized Milk – Southwestern Pennsylvania, March-August, 2011. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2011; 60: 1428.
 
21.
Hanifian S, Khani S. Prevalence of virulent Yersinia enterocolitica in bulk raw milk and retail cheese in northern-west of Iran. Int J Food Microbiol. 2012; 155(1-2): 89-92.
 
22.
MacDonald E, Heier B, Stalheim T, Cudjoe K, Skjerdal T, Wester A et al. Yersinia enterocolitica O:9 infections associated with bagged salad mix in Norway, February to April 2011. Euro Surveill. 2011; 9(16): 1-3.
 
23.
Centers for Disease Control and Prevention: Red blood cells transfusion with Yersinia enterocolitica – United States, 1991-1996, and initiation of a National Study to Detect Bacteria Associated Transfusion Reactions. JAMA 1997;278:196-197.
 
24.
Wagner SJ. Transfusion – transmitted bacterial infection: risks, sources and interventions. Vox Sang. 2004; 86: 157-163.
 
25.
Goldman M. Bacterial contamination of platelet concentrates: where are we today? Vox Sang. 2004; 87: 90-92.
 
26.
Besford AM. Transfusion reaction due to Yersinia enterocolitica and review of three reported cases. Pathology 1995; 27: 133 135.
 
27.
Guinet F, Carniel E, Leclercq A. Transfusion-transmitted Yersinia enterocolitica sepsis. Clin Infect Dis. 2011; 53(6): 583-91.
 
28.
Revell PA, Miller VL. Yesinia virulence: more than a plasmid. FEMS Microbiol Lett. 2001; 205(2): 159-64.
 
29.
Schuchmann M, Gerbes AL, Heesmann J, Sauter G. Multiple liver abscesses caused by Yersinia enterocolitica in a patient receiving long- -term transfusion therapy for osteomyelosclerosis. Dig Dis Sci. 1997; 42: 2501-2504.
 
30.
Bobel D, Sadkowska-Todys M. Jersinioza w Polsce w 2006 roku. Prz Epidemiol. 2008; 62: 287-293.
 
31.
Rowicka G. Bóle brzucha sugerujące zapalenie wyrostka robaczkowego spowodowane zakażeniem bakteria Yersinia u pięciorga dzieci – opis przypadków. Pediatr Współcz Gastroenterol Hepatol Żyw Dziecka 2005; 7(3): 235-237.
 
32.
Rudkowski Z. Choroby zakaźne. W: Kubicka K, Kawalec W. Pediatria t.2. Wyd.6. Warszawa: PZWL; 2010: 622.
 
33.
Sikora A, Sikora JP, Chlebna-Sokół D. Yersiniosis Infection in a 3.5− Year−Old−Girl. Adv Clin Exp Med. 2006; 15(1): 181–185.
 
34.
Talarek E, Rastwicki A, Marczyńska M. Obraz kliniczny i trudności diagnostyczne jersiniozy u dzieci. Pediatr Współcz Gastroenterol Hepatol Żyw Dziecka 2009; 11(1): 9-12.
 
35.
Piaścik M, Pawlik M, Rydzewska G. Infekcyjne zapalenia jelit a choroba Leśniowskiego-Crohna – problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Prz Gastroenterol. 2006; 1(2): 88-91.
 
36.
Thealiston EP, Morris AJ, Morris AJ, Streat ST, et al. Transfusion – transmitted Yersinia enterocolitica infection in New Zeland. Aust NZJ Med. 1997; 127: 62-67.
 
37.
Luo D, Szaba FM, Kummer LW, Plow EF, Mackman N, Gailani D, et al. Protective roles for fibrin, tissue factor, plasminogen activator inhibitor-1, and thrombin activatable fibrinolysis inhibitor, but not factor XI, during defense against the gram-negative bacterium Yersinia enterocolitica. J Immunol. 2011; 187(4): 1866-76.
 
38.
Stasiak J, Klukowska A, Matysiak M. Różne oblicza jersiniozy – opis przypadku. Nowa Pediatr. 2006; 2: 57-59.
 
39.
Zheng H, Wang J, Sun Y, Jiang B. Clinical isolation and characterization of Yersinia enterocolitica in China using real time PCR and culture method. Digesion. 2007; 75(4): 199-204.
 
40.
Biedzka-Sarek M, Metso J, Kateifides A, Meri T, Jokiranta TS, Muszyński A, et al. Apolipoprotein A-I exerts bactericidal activity against Yersinia enterocoliticaserotype O:3. J Biol Chem. 2011; 286(44): 38211-9.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top