PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
JERSINIOZA -CHOROBA O RÓŻNYCH OBLICZACH
 
Więcej
Ukryj
1
Z Zakładu Biologicznych Szkodliwości Zawodowych Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
 
 
Med Og. 2009;15(3):351-360
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono informacje na temat bakterii z rodzaju Yersinia, źródło i drogi zakażenia nimi człowieka, kliniczne postaci jersiniozy, sposoby jej rozpoznawania, leczenia i zapobiegania.

Yersinia bacteria, as an etiologic factor of yersiniosis, commonly occur in nature in all climatic zones. These bacteria were isolated form soil, drinking water, surface waters, sewage, fodder and food, and penetrate into the environment with the faeces of infected animals, ill or asymptomatic carriers. Animals are the reservoir, and frequently, similar to the environment, they constitute the source of infection in humans, most often by the alimentary route. Yersiniosis is an acute or chronic contagious zoonosis of various clinical image. The infection is most often manifested by the symptoms of alimentary poisoning of various intensity, sometimes false appendicitis, and sometimes there occurs a non-intestinal location of the disease. In severe forms, relapses and complications of the disease are observed. The clinical and laboratory diagnostics of yersiniosis is dificult. A precise determination of the etiologic factor, especially in the disease with a severe course, is of great importance, because Yersinia bacteria may differ by sensitivity to antibiotics according to their species and serotype.
 
REFERENCJE (23)
1.
Aikimbajev A., Meka-Mechenko T., Temiralieva G, Bekenov J., Sagiyev Z., Kalian K., Mukhametova A:. Plaque peculiarities in Kazakhstan the present time. Przegl Epidemiol 2003, 57, 593-598.
 
2.
Czernomysy–Furowicz D., Furowicz A.J.: Zakażenia pokarmowe wywołane przez Yersinia enterocolitica i Yersinia pseudotuberculosis w: Choroby odzwierzęce przenoszone drogą pokarmową. Red. Boroń –KaczmarskaA., Furowicz A.J., PZWL, Warszawa, 1999, 164-178.
 
3.
Grzywna E., Machura E., Wieczorek W.: Trudności diagnostyczne w przebiegu zakażenia Yersinia enterocolitica u 17 –letniej dziewczynki. Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i żywienie Dziecka, 2005, 7, 247 –248.
 
4.
Jagielski M., Rastawicki W., Kałużewski S., Gierczyński R.: Jersinioza niedoceniana choroba zakaźna. Przegl. Epidemiol, 2002, 56, 57-64.
 
5.
Korsak J. Zakażenia przewodu pokarmowego – ryzyko przeniesienia przez krew i jej składniki. Pol. Merk. Lek., 2007, 131, 502 –504.
 
6.
Mielczarek P., Baglaj M.: Jersinioza –rzadko rozpoznawana choroba przewodu pokarmowego. Gastroenterologia Polska, 2004, 11, 69-74.
 
7.
Mollaret H.H.: Ffteen Centuries of Yersiniosis. in Yersiniosis: present and future de. Ravagnan G., Chiesa C. Rome 1994, 1-4.
 
8.
Ohtomo Y., Toyokawa Y., Saito M., Yamoguhi M., Kaneko S., Maruyama T.: Epidemiology of Yersinia enterocolitica serovar 0:8 infection in the Tsugaru area in Japan. in Yersiniosis: present and future de. Ravagnan G., ChiesaC. Rome 1994, 39-50.
 
9.
Ostroff S.: Yersinia as an emergimg infection: Epidemiologic aspects of Yersiniosis. in Yersiniosis: present and future de. Ravagnan G., Chiesa C. Rome 1994, 5-10.
 
10.
Przybylska A.: Zoonozy szerzące się droga pokarmowa w Danii w latach 1980-2000 Meldunek o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatrucia PZH, GIS, 2002.5/A/02.
 
11.
Seroka D.: Dżuma w Choroby zakaźne i pasożytnicze. Red. Magdzik K. 1993 Kraków, 105-112.
 
12.
Seroka D.: Dżuma u ludzi w latach 1998-1999. Meldunek o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatrucia PZH , GIS, 2000. 12/A/00.
 
13.
Stojek N., Stroczyńska-Sikorska M., Kłapeć T.: Badania wody studziennej w kierunku bakterii z rodzaju Yersinia w: Zaopatrzenie w wodę miast i wsi. Red. Sozański M. 1994, Poznań, 217-223.
 
14.
Stojek N.: Jersinioza u ludzi i zwierząt. Medycyna Ogólna 1996, 2, 30-33.
 
15.
Stypułkowska-Misiurewicz H.: Jersinioza w: Choroby zakaźne i pasożytnicze. Red. Magdzik K. 1993 Kraków, 415-419.
 
16.
Szych J.: Alarmujący wzrost zakażeń w Polsce „amerykańskim” typem serologicznym pałeczek Yersina enterocolitica. Meldunek o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatrucia PZH , GIS, 2006, 5/B/06.
 
17.
Windyga B.: Jakość mikrobiologiczna żywności. Roczn. PZH. 1995, 3, 247-250.
 
18.
Zaremba M., Borowski J.: Podstawy mikrobiologii lekarskiej, PZWL Warszawa 1994, 204-210.
 
19.
Zaremba M.: Epidemiologia jersiniozy. Przeg Epidemiol., 1981, 2, 181-194.
 
20.
Meldunek o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatrucia 12/B/08, 2008, PZH, GIS.
 
21.
Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2005 roku,. Biuletyn PZH, GIS, 2006.
 
22.
Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2006 roku Biuletyn PZH, GIS, 2007.
 
23.
Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2007 roku Biuletyn PZH, GIS, 2008.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top