PL EN
PRACA ORYGINALNA
Serologiczne badania członków rodzin w kierunku jersiniozy
 
Więcej
Ukryj
1
Z Zakładu Biologicznych Szkodliwości Zawodowych Instytut Medycyny Wsi w Lublinie im. W. Chodźki
 
 
Med Og. 2010;16(3):331-339
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki serologicznych badań członków rodzin w kierunku jersiniozy. W surowicach członków rodzin stwierdzono współwystępowanie przeciwciał anty- Yersinia.

The objective of the study was evaluation of exposure of family members to contact with Yersinia serotypes considered as pathogenic for humans. The material for the study were blood sera collected from 187 people from 69 families, with 2–7 family members. The tests were performed with the use of passive hemagglutination test with Y. enterocolitica and Y. pseudotuberculosis antigens, considered as pathogenic for humans. It was confirmed that in 56.5% of the families in the study there were family members who had contact with Yersinia rods, including 26.1% of families – with one family member, and 35.5% - all family members. In 41.0% of the families in which all the members showed positive reactions, all of them possessed antibodies against the same serotypes of Yersinia. This indicates the possibility of an easy human-to-human infection, the presence of a common source of infection with these rods among family members, or the simultaneous occurrence of both the above- mentioned phenomena. The antibodies most frequently detected as common for family members were anti-Yersinia enterocolitica O:5 and O:8.
 
REFERENCJE (30)
1.
Andersen J.K., Sorensen R., Glensbjerg M.: Aspects of the epidemiology of Yersinia enterocolitica: a review Int J Food Microbiol 1991, 13, 1-7.
 
2.
Ahvonen P., Rossi T.; Familial occurrence of Yersinia enterocolitica infection and acute arthritis. Acta. Peadiatr. Scand Suppl. 1970, 206 ,121-122.
 
3.
Bobel D., Sadkowska–Todys M.: Jersinioza w 2006 roku Przeg. Epidemiol., 2008, 62 , 287-293.
 
4.
Colins F., Baron M.: Medical Microbiology. Houston - Texas 1996.
 
5.
Greenwood M.H., Hooper W.L: Excretion of Yersinia ssp. Associated with consumption of pasteurized milk. Epidemiol Infect 1990, 104, 45-50.
 
6.
Gutman L.T,. Ottesen T.J., Quan J.P, Noce P.S., Katz S.L.: An inter-familial outbreak of Yersinia enterocolitica enteritis. 1973., N. Engl. J. Med. 288, 1372-1377.
 
7.
Hartung M., Gerigk K.: Yersinia in effluents from the food processing industry. Rev Sci Tech 1991, 10, 799-811.
 
8.
Hoogkamp–Korstanje J.,A.: Yersinia infections. Ned Tijdschr Geneeskol 1996, 140, 128-130.
 
9.
Jagielski M., Rastawicki W., Kałużewski S., Gierczyński R.: Jersinioza - niedoceniana choroba zakaźna. Przegl Epidemiol 2002, 56, 57-64.
 
10.
Kałużewski S., Połowniak-Pracka H., Szych J., Zaleska M.: Występowanie i poziom przeciwciał dla O antygenów Y. enterocolitica wykrywanych u wybranych grup ludzi odczynem hemaglutynacji biernej. Med Dośw Mikrobiol. 1985, 37, 147- 164.
 
11.
Kapperund G.: Yersinia enterocolitica in food hygiene. Int J Food Microbiol 1991, 12, 53-65.
 
12.
Kapperund G.: Yersinia enterocolitica infection. Epidemiology, risk factors and preventive measures. Tidsskr Nor Laegeforen 1994, 114, 606-608.
 
13.
Krogulska B., Maleszewska J.: Występowanie bakterii z rodzaju Yersinia w wodach powierzchniowych. Rocz PZH 1992, 3-4, 295-299.
 
14.
Loquec C., Sherridan J. J., Mc Dowen D.A., Blai v J.S.: A survey of the incidence of Yersinia on Irish meat and meat products. w: Yersiniosis Present and Future, Ravagnan G, Chiese C, 77-79, Karger, Roma 1994.
 
15.
Marks MI., Pai C. H., Lafleur L.: 1981 Yersinia enterocolitica gastroenteritisin children and their families. 1981, In E. J. Bottone Yersinia entrocolitica Boca Raton 95-104.
 
16.
Martin T., Stead S., Family outbreak of yersiniosis 1982 J.of Clinic Microbiol. 16, 4 622-626.
 
17.
Merilahti–Palo R., Lahemaa R., Graufors K., GrIpenberg–Lerche C., Toivanen P.: Risk of Yersinia infection among butchers. Scand Y Infect Dis 1991, 23, 55-61.
 
18.
Mielczarek P., Bagłaj M.: Jersinoza –rzadko rozpoznawana choroba układu pokarmowego. Gastroenterologia Polska 2004, 11,(1, 69.74.
 
19.
Napiórkowska A., Bobel D., Sadkowska–Todys M.: jersinioza w Polsce w 2007 roku. Przegl. Epid 2009, 63, 221-224.
 
20.
Seuri M., Granfons K.: Antibodies against Yersinia among farmers and shaughterhouse workers. Scand J Work Environ Health 1992, 2,128-132.
 
21.
Stojanka A., Beckmül J., Hanns-Herbert W.: Epidemiology of Y. pseudotuberculosis in Germany 1983-1993. w: Yersiniosis Present and Future, 55-58, Ravagnan G, Chiese C, Karger, Roma 1994.
 
22.
Stojek N., Sroka J.: Obecność przeciwciał anty-Yersinia w surowicach osób ze zmianami reumatycznymi. Med Ogólna 1998, 4, 431-436.
 
23.
Stojek N., Stroczyńska-Sikorska M., Kłapeć T.: Badania wody studziennej w kierunku bakterii z rodzaju Yersinia. w: Zaopatrzenie w Wodę Miast i Wsi, Sozański M, 217-223, Poznań 1994.
 
24.
Stojek N.: Jersinioza u ludzi i zwierząt. Med Ogólna 1996, 2, 30-33.
 
25.
Stojek N.: Seroepidemiologic study on the occurence of antibodies against Yersinia enterocolitica and Yersinia pseeudotuberculosis in urban and rural population of the Lublin region (Eastern Poland). Ann.Agric.Environ.Med., 1999 6, 57-61.
 
26.
Stypułkowska-MisiurewiczH.: Jersinioza. w: Choroby Zakaźne i Pasożytnicze, Magdzik K, 415-419,. Kraków 1993.
 
27.
Szych J:. Alarmujący wzrost zakażeń ludzi „amerykańskim typem serologicznym pałeczek Yersinia enterocolitica.”Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2006 roku. Biuletyn PZH i GisMeldunek 5/B/06.
 
28.
Windyga B.: Jakość mikrobiologiczna żywności. Roczn PZH 1995, 3, 247-250.
 
29.
Zaremba M., Borowski J.: Podstawy Mikrobiologii lekarskiej. PZWL, Warszawa 1994.
 
30.
Interpelacją pana posła Jarosława Stawiarskiego w sprawie zapobiegania jersiniozie na Lubelszczyźnie, nr SPS-023-4547/08.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top