PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Wzrost zachorowań na odrę w Europie
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Nursing, Social and Medical Sciences, Warsaw, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Beata Dziedzic   

Department of Nursing, Social and Medical Sciences, Warsaw, Poland
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2019;25(4):195-199
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Odra nadal stanowi poważne globalne wyzwanie epidemiologiczne. W artykule omówiono problem zagrożenia epidemicznego w Europie związanego ze wzrostem zachorowań na odrę w ostatnich latach. W charakterystyce tej choroby zwrócono uwagę na jej wysoki wskaźnik zaraźliwości (95%). Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie problematyki zagrożeń dla sytuacji epidemiologicznej kontynentu europejskiego związanych ze wzrostem zachorowań na odrę w ostatnich latach.

Skrócony opis stanu wiedzy:
Zachorowalność na odrę wykazywała w tym czasie tendencję wzrostową. Założono, że jest to związane z pogorszeniem się sytuacji epidemicznej w takich krajach jak: Ukraina, Rumunia, ale także Francja, Niemcy i Włochy, związanej z zakłóceniami w realizacji narodowych programów szczepień.

Podsumowanie:
Widoczna jest pewna korelacja między wzrostem zachorowań na odrę w ostatnich latach a poziomem wyszczepienia. Źródłem zagrożeń w analizowanym obszarze może być migracja z krajów o wysokim odsetku niezaszczepionych i o wysokim wzroście zachorowań, takich jak Ukraina czy Rumunia, do państw o mniejszej zapadalności na odrę. Jedynym rozwiązaniem wydaje się uszczelnienie systemu szczepień i objęcie nimi w kraju docelowym tych migrantów, którzy nie byli szczepieni. Niezwykle istotne jest także uświadamianie rodziców o bezpieczeństwie wykonywanych szczepień, stanowiących najskuteczniejszą ochronę przed chorobami zakaźnymi.


Introduction:
Measles still remains a serious global epidemiological challenge. The article discusses the problem of epidemiological threats associated with the increasing incidence of measles in Europe in recent years. An exceptionally high contagion index (95%) of measles is underlined in the characteristics of this disease.

Objective:
The aim is to illustrate the epidemiological threat and risk for the European continent associated with the increase in the incidence of measles in recent years.

Brief description of the state of knowledge:
The incidence of measles was increasing in the investigated time period. This is thought to be associated with a worsening epidemiological situation in Ukraine, Romania, France, Germany and Italy, which is linked with the failure to implement national immunisation programmes that continue to be the most effective instrument for measles prevention.

Conclusions:
There is a certain correlation between the increase in the incidence of measles in the past years and level.of vaccination coverage. Migration from countries with a high percentage of non-vaccinated people and with a high increase in incidence, to countries where measles prevention is superior, is also a source of threat within the evaluated region. Tightening the immunisation system and administration of vaccines to non-vaccinated migrants in the target country seems to be the only solution. It is also extremely important to make parents aware of the safety of vaccination as the most effective protection against infectious diseases.

 
REFERENCJE (14)
1.
Measels, World Health Organization (WHO) https://www.who.int/news-room/....
 
2.
Marchewka AK, Woźniak A, Majewska AG, et al. Progress and problems in the implementation of the eradication and eradication program of measles, rubella and congenital rubella syndrome in the European region. „Forum of Infections” 2017; (3): 219–225.
 
3.
Shang X, Jang J, Xu X, et al. Molecular epidemiology study of measles viruses in Kunming area of China. “Experimental and Therapeutic Medicine” 2017; 5(14): 4167–4173.
 
4.
Szczeklik A, Gajewski P. Interna Szczelika Publishing house. Practical medicine Cracow 2018; 2370–2372.
 
5.
Végh M, Roth HW, Kovacs AH, Facskó A. Ophthalmological symptoms of measles and their treatment. “Orvosi Hetilap” 2017; 158(39): 1523–1527.
 
6.
Begaydarova RK, Starikov YG, Devdariani KG, et al. The current knowledge of clinical manifestations of measles. “Georgian Medical News” 2015; (239): 63–69.
 
7.
Markel H, Koplik’s Spots: The Harbinger of a Measles Epidemic. “The Milbank Quarterly” 2015; (2): 223–229.
 
8.
Cianciara J, Juszczyk J. Infectious and parasitic diseases. CZELEJ, Lublin 2007; 555–560.
 
9.
Communicable disease threats. Report (week 7, 10–16 February 2019). [online: 23.02.2019].
 
10.
Nowak-Starz G, Salwa A, Siwek M, et al. Odor diseases – current epidemiological problem in Poland and in the world. [in:] Asienkiewicz R, Markocka-Mączka K, Biskup M. (ed.), Public health as a standard of well-being, Lublin 2018; 229.
 
11.
Hilleman MR. The Development of Live Attenuated Mumps Virus Vaccine in Historic Perspective and Its Role in the Evolution of Combined Measles-Mumps Rubella [in.] S. Plotkin (ed.), History of Vaccine Development. London: Springer Science & Business 2011; 207–210.
 
12.
Ściubisz M, Rywczak I. Risk associated with vaccinations and diseases, which they prevent – part of 6: measles, mumps and rubella. [online: 20.02.2019].
 
13.
Vesikari T, Sadzot-Delvaux K, Rentier B, Gershon A. Increasing Coverage and Efficiency of Measles, Mumps, and Rubella Vaccine and Introducing Universal Varicella Vaccination in Europe: A Role for the Combined Vaccine. “The Pediatric Infectious Disease Journal” 2007; (7): 632–638.
 
14.
Ulicka A, Żak D, Żak J. Measles – etiology, clinical picture, diagnostics and the current epidemiological situation. “Laboratory diagnostician” 2018, (4): 20–22.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top