PL EN
PRACA ORYGINALNA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Inkluzywność i uprzejmość wypowiedzi jest wyjątkowo ważną częścią komunikacji, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę coraz większą różnorodność społeczeństwa. Inkluzywność bywa niedocenianym narzędziem językowym w dziedzinach medycznych. W tym badaniu zajęliśmy się postawami polskich pracowników ochrony zdrowia wobec języka inkluzywnego. Sprawdziliśmy, czy chętnie używa się tego języka w różnych sytuacjach oraz jakie czynniki na to wpływają.

Materiał i metody:
Przeanalizowaliśmy odpowiedzi na pytania ankiety, która została przeprowadzona pośród członków polskiej ochrony zdrowia. Zebraliśmy odpowiedzi od studentów, lekarzy, personelu medycznego oraz pracowników uniwersytetów medycznych.

Wyniki:
Wyniki wskazują na kontrowersyjność tematu inkluzywaności w naszej grupie respondentów. Praktyczne zastosowanie języka inkluzywnego jest różne zależnie od grupy wiekowej, do której zalicza się osoba badana, oraz od jej płci, przy czym kobiety oraz młode osoby wykazują większą tendencję do jego używania. Język, którym posługują się respondenci, jest odmienny w poszczególnych sytuacjach zawodowych, a największy wpływ na inkluzywność wypowiedzi mają cele i priorytety komunikacyjne.

Wnioski:
Sposoby i zasięg wykorzystania języka inkluzywnego w komunikacji medycznej są znacząco różne w zależności od sytuacji i celów mówiącego. Interesującym wnioskiem z naszego badania jest to, że różni nadawcy osiągają podobne cele komunikacyjne, używając różnych narzędzi językowych, a zatem nie dla każdego inkluzywność wypowiedzi jest w takim samym stopniu istotna w komunikacji.


Introduction and objective:
The ability to speak inclusively and politely is very important for mutual understanding, especially with the increasing cultural diversity of societies. This inclusiveness is often underestimated as a tool for effective communication in the medical field. This study investigates the attitudes toward inclusive language among Polish medical professionals. It also examines how willingly this language is used in different situations and what factors influence this tendency.

Material and methods:
An analysis of answers to an online survey among members of Polish healthcare was conducted. The answers were collected from students, doctors, medical staff, and medical university employees.

Results:
The results demonstrate that the topic of inclusive language is very controversial, and its practical application is differently understood. They highlight the influence of young age as well as female gender on the tendency to use inclusive terms. The results also showed that the language used strongly varies depending on the professional situation. In this study, the factors that influenced the extent of the use of inclusive language the most were the aims of the communicative situation and communicational priorities.

Conclusions:
The ways and extent of the application of inclusive language strongly depend on the professional situation and on the aims of the speaker. Different speakers tend to reach the same communication goals by using different linguistic approaches.

Jankowska Z, Doroszewska A. Inclusive Language in Medical Communication: Factors Influencing Linguistic Attitudes in Polish Healthcare. Med Og Nauk Zdr. 2024; 30(1): 63–71. doi: 10.26444/monz/186023
 
REFERENCJE (19)
1.
Sczesny S, Moser F, Wood W. Beyond Sexist Beliefs. Pers Soc Psychol Bull. 2015 Jul 26;41(7):943–54.
 
2.
Patev AJ, Dunn CE, Hood KB, Barber JM. College Students’ Perceptions of Gender-Inclusive Language Use Predict Attitudes Toward Transgender and Gender Nonconforming Individuals. J Lang Soc Psychol. 2019 Jun 12;38(3):329–52.
 
3.
Deutscher G. You Are What You Speak. The New York Times Magazine. 2010 Sep;42.
 
4.
Doroszewska A, Dudek D, Jabłoński MJ, et al. Wrażliwi na słowa. Wrażliwi na ludzi [Sensitive about Words. Sensitive about People]. Psychiatria. 2021 Sep;18(2):163–7.
 
5.
Kołodziejek E. Normative aspect of inclusive communication. Studia Językoznawcze. synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. 2022;21:23–34.
 
6.
Mazurek M, Papuć E. Stygmatyzacja osób z demencją. Wiadomości Lekarskie. 2018;71(6):1275–8.
 
7.
Hardee J. An Overview of Empathy. Perm J. 2003;7(4):51–4.
 
8.
Hojat M, Louis DZ, Maxwell K, et al. Patient perceptions of physician empathy, satisfaction with physician, interpersonal trust, and compliance. Int J Med Educ. 2010 Sep;1:83–7.
 
9.
Centrum Badania Opinii Społecznej. Poglądy polityczne młodych Polaków a płeć i miejsce zamieszkania [Young Poles’ political views vs gender and place of living]. 2021 Sep;2–6.
 
10.
Neumann M, Edelhäuser F, Tauschel D, et al. Empathy Decline and Its Reasons. A Systematic Review of Studies With Medical Students and Residents. Academic Medicine Journal of the AAMC. 2011 Sep;86(8):996–1009.
 
11.
Jędrzejczak A, Bodnar A, FleishmanHillard, editors. Poradnik. Jak mówić i pisać o grupach narażonych na dyskryminację [Guide. How to Speak and Write about Groups Prone to Discrimination]. 1st ed. Warsaw: FleishmanHillard; 2021.
 
12.
Cambridge University Press. Cambridge Dictionary [Internet]. 2023 [cytowane 2023 Mar 12]. Dostępne na: https.//dictionary.cambridge.org/dictionary/english/senior-citizen.
 
13.
Bąk-Sosnowska M, Moszak M, Doroszewska A, et al. Patient-centered care and the “people first” principle as a tool to prevent stigmatization of patients with obesity. Pol Arch Intern Med. 2022;132:16351.
 
14.
Górska P. Efekt „tęczowej zarazy”? Postawy Polaków wobec osób LGBT w latach 2018–2019 [“Rainbow plague” Effect? Poles Attitudes towards LGBT Persons in the Years 2018–2019]. 2020.
 
15.
Chen GM, Pather SR, DeLisser HM. Trends in the Use of Common Words and Patient-Centric Language in the Titles of Medical Journals, 1976–2015. JAMA Netw Open. 2019 Mar 22;2(3):e191083.
 
16.
Irving G, Neves AL, Dambha-Miller H, Oishi A, et al. International variations in primary care physician consultation time, a systematic review of 67 countries. BMJ Open. 2017 Sep;7(10).e017902.
 
17.
European Union Agency for Fundamental Rights EUA. A long way to go for LGBTI equality. 2020;38–50.
 
18.
Mahecha-Ovalle A. Linguistic attitudes of Bogotan-teachers towards inclusive Language. Entramado. 2022 Sep;18(2).
 
19.
Remigio MaTR, Talosa AD. Student’s general attitude in gender-inclusive language. International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE). 2021 Sep;10(3):864.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top