PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel:
Zespół jelita nadwrażliwego (IBS) jest złożonym, funkcjonalnym zaburzeniem układu pokarmowego. Mimo licznych przeprowadzanych badań nie udało się dotąd określić patofizjologicznej przyczyny zespołu. Niemniej jednak podejrzewa się, iż jedną z głównych przyczyn rozwoju choroby są procesy zapalne. Obecnie nie istnieje terapia, która pozwoliłaby na wyleczenie IBS; jednym z głównych zaleceń dla chorego jest zmiana stylu życia (w tym diety). Polifenole to związki występujące np. w herbacie, kurkumie czy też czerwonym winie. Wykazują one aktywność przeciwzapalną, przeciwnowotworową, immunomodulującą oraz są prebiotykami. W wielu chorobach odnotowano znaczne korzyści z ich stosowania.

Metody przeglądu:
Przeszukano bazy danych Pubmed i Scoppus. Odnaleziono 72 artykułów naukowych, przeczytano abstrakty 50 prac, które pozostały po usunięciu duplikatów. Finalnie do przeglądu włączono 7 prac.

Opis stanu wiedzy:
Naukowcy wskazują na wiele możliwych przyczyn IBS, takich jak dysbioza, zaburzenia osi mózg–jelita, dysfunkcja bariery jelitowej etc. Leczenie polega głównie na zmianie stylu życia pacjenta, w tym zmianie diety. Polecane diety w IBS obejmują np. dietę low FODMAP czy też dietę śródziemnomorską. Niektóre badania pokazują, że dieta bogata w polifenole także mogłaby przynieść znaczne korzyści osobom chorującym na IBS.

Podsumowanie:
Biorąc pod uwagę korzyści zdrowotne płynące ze zmiany diety na dietę bogatą w polifenole, takie jak: zmniejszenie ilości szkodliwych bakterii jelitowych, działanie antybakteryjne etc., autorzy pracy doszli do wniosku, iż dieta bogata w polifenole może być rozważona u pacjentów z IBS jako terapia dodatkowa. Ponieważ niewiele jest danych na ten temat, niezbędne jest przeprowadzenie kolejnych badań w celu potwierdzenia tej tezy.


Introduction and objective:
Irritable bowel syndrome (IBS) is a compound, functional disorder of the digestive system. It is characterized by abdominal pain and change of the rhythm of bowel movements. Despite many studies, the pathophisiological cause of IBS has not been found. Nevertheless, it is suspected that inflammatory processes can play a huge part in the develompent of the disease. Currently, there is no effective treatment which could cure IBS. Many methods, including change in diet are recommented to IBS patients to help decrease the symptoms. Polyphenols which can be found, among others, in green tea, turmeric and red wine, show anti-inflammatory and anti-cancer action, prebiotic properties and immunomodulate action. Benefits from their use are seen in many different dieases. The aim of the review was to find articles published in 2004–2022 concerning the influence of a polyphenols rich diet on IBS symptoms.

Review methods:
A systemic review was carried out according to the PRISMA protocol (Preferred Reporting Items for Systemic Reviews and Meta-Anaslysis). Databases such as Pubmed and Scopus were screened systematically. Of the 72 articles fund, 50 articles were left after the removal of duplicates. Finally, 7 studies were included in the review.

Abbreviated description of the state of knowledge:
Currently, there is no single factor which could be defined as the cause of IBS; therefore, IBS is considered a multifactorial disease. Researchers postulate many possible reasons: dysbiosis, gutbrain axis disorders or gastrointestinal barier dysfunction. Possible treatments include low FODMAP diet or the Mediterranean diet. Some studies have shown the benefital influcence of a polyphenols rich diet.

Summary:
On the basis of the screened articles, the conclusion May be drawn that a polyphenols rich diet can be beneficial for IBS patients. However, due to the small amount of data, further studies are needed to clearly recommend a polyphenols rich diet as an additional treatment in IBS.

Wicha KA. Health benefits of polyphenols rich diet in patients with irritable bowel syndrome – a narrative review. Med Og Nauk Zdr. 2023; 29(1): 7–11. doi: 10.26444/monz/159160
 
REFERENCJE (27)
1.
Ng QX, Soh AYS, Loke W, Lim DY, Yeo WS. The role of inflammation in irritable bowel syndrome (IBS). J Inflamm Res. 2018;11:345–349. doi:10.2147/JIR.S174982.
 
2.
Agata Mulak, Adam Smereka, Leszek Paradowsk. Novelties and modifications in the Rome IV criteria. Gastroenterologia Kliniczna. 2016;8(2):52–61.
 
3.
Hadjivasilis A. New insights into irritable bowel syndrome: from pathophysiology to treatment. aog. Published online 2019. doi:10.20524/aog.2019.0428.
 
4.
Manning LP, Yao CK, Biesiekierski JR. Therapy of IBS: Is a Low FODMAP Diet the Answer? Front Psychiatry. 2020;11:865. doi:10.3389/fpsyt.2020.00865.
 
5.
Dao VH, Hoang LB, Trinh TO, Tran TTT, Dao VL. Psychobiotics for Patients with Chronic Gastrointestinal Disorders Having Anxiety or Depression Symptoms. J Multidiscip Healthc. 2021;14:1395–1402. doi:10.2147/JMDH.S312316.
 
6.
Singh AP, Singh R, Verma SS, et al. Health benefits of resveratrol: Evidence from clinical studies. Med Res Rev. 2019;39(5):1851–1891. doi:10.1002/med.21565.
 
7.
Murtaza N, Ó Cuív P, Morrison M. Diet and the Microbiome. Gastroenterology Clinics of North America. 2017;46(1):49–60. doi:10.1016/j.gtc.2016.09.005.
 
8.
Chiu HF, Venkatakrishnan K, Golovinskaia O, Wang CK. Gastroprotective effects of polyphenols against various gastro-intestinal disorders: A mini-review with special focus on clinical evidence. Molecules. 2021;26(7). doi:10.3390/molecules26072090.
 
9.
Zhang LX, Li CX, Kakar MU, et al. Resveratrol (RV): A pharmacological review and call for further research. Biomedicine & Pharmacotherapy. 2021;143:112164. doi:10.1016/j.biopha.2021.112164.
 
10.
Xu Y, Cui SY, Ma Q, et al. Trans-Resveratrol Ameliorates stress-induced irritable bowel syndrome-like behaviors by regulation of brain-gut axis. Frontiers in Pharmacology. 2018;9(JUN). doi:10.3389/fphar.2018.00631.
 
11.
Yu YC, Li J, Zhang M, et al. Resveratrol improves brain-gut axis by regulation of 5-HT-dependent signaling in the rat model of irritable bowel syndrome. Frontiers in Cellular Neuroscience. 2019;13. doi:10.3389/fncel.2019.00030.
 
12.
Curci F, Corbo F, Clodoveo ML, et al. Polyphenols from Olive-Mill Wastewater and Biological Activity: Focus on Irritable Bowel Syndrome. Nutrients. 2022;14(6). doi:10.3390/nu14061264.
 
13.
Roudsari NM, Lashgari NA, Momtaz S, Farzaei MH, Marques AM, Abdolghaffari AH. Natural polyphenols for the prevention of irritable bowel syndrome: molecular mechanisms and targets; a comprehensive review. DARU, Journal of Pharmaceutical Sciences. 2019;27(2):755–780. doi:10.1007/s40199–019–00284–1.
 
14.
Uranga JA, Martínez V, Abalo R. Mast cell regulation and irritable bowel syndrome: Effects of food components with potential nutraceutical use. Molecules. 2020;25(18). doi:10.3390/molecules25184314.
 
15.
Bundy R, Walker AF, Middleton RW, Booth J. Turmeric extract may improve irritable bowel syndrome symptomology in otherwise healthy adults: a pilot study. J Altern Complement Med. 2004;10(6):1015–1018. doi:10.1089/acm.2004.10.1015.
 
16.
Lopresti AL, Smith SJ, Rea A, Michel S. Efficacy of a curcumin extract (CurcugenTM) on gastrointestinal symptoms and intestinal microbiota in adults with self-reported digestive complaints: a randomised, double-blind, placebo-controlled study. BMC Complement Med Ther. 2021;21(1):40. doi:10.1186/s12906–021–03220–6.
 
17.
Dale HF, Rasmussen SH, Asiller ÖÖ, Lied GA. Probiotics in Irritable Bowel Syndrome: An Up-to-Date Systematic Review. Nutrients. 2019;11(9):2048. doi:10.3390/nu11092048.
 
18.
Probiotics for IBS. London Gastroenterology Centre. Accessed December 4, 2022. https://www.gastrolondon.co.uk....
 
19.
Borzì AM, Biondi A, Basile F, Luca S, Vicari ESD, Vacante M. Olive Oil Effects on Colorectal Cancer. Nutrients. 2018;11(1):32. doi:10.3390/nu11010032.
 
20.
Millman JF, Okamoto S, Teruya T, et al. Extra-virgin olive oil and the gut-brain axis: influence on gut microbiota, mucosal immunity, and cardiometabolic and cognitive health. Nutr Rev. 2021;79(12):1362–1374. doi:10.1093/nutrit/nuaa148.
 
21.
Abenavoli L, Milanović M, Milić N, Luzza F, Giuffrè AM. Olive oil antioxidants and non-alcoholic fatty liver disease. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2019;13(8):739–749. doi:10.1080/17474124.2019.1634544.
 
22.
Alarcón de la Lastra C, Barranco MD, Motilva V, Herrerías JM. Mediterranean diet and health: biological importance of olive oil. Curr Pharm Des. 2001;7(10):933–950. doi:10.2174/1381612013397654.
 
23.
Kwiecien S, Magierowski M, Majka J, et al. Curcumin: A Potent Protectant against Esophageal and Gastric Disorders. Int J Mol Sci. 2019;20(6):1477. doi:10.3390/ijms20061477.
 
24.
Suhett LG, de Miranda Monteiro Santos R, Silveira BKS, et al. Effects of curcumin supplementation on sport and physical exercise: a systematic review. Crit Rev Food Sci Nutr. 2021;61(6):946–958. doi:10.1080/10408398.2020.1749025.
 
25.
Scazzocchio B, Minghetti L, D’Archivio M. Interaction between Gut Microbiota and Curcumin: A New Key of Understanding for the Health Effects of Curcumin. Nutrients. 2020;12(9):2499. doi:10.3390/nu12092499.
 
26.
Kumari M, Radha null, Kumar M, et al. Acacia catechu (L.f.) Willd.: A Review on Bioactive Compounds and Their Health Promoting Functionalities. Plants (Basel). 2022;11(22):3091. doi:10.3390/plants11223091.
 
27.
Musial C, Kuban-Jankowska A, Gorska-Ponikowska M. Beneficial Properties of Green Tea Catechins. Int J Mol Sci. 2020;21(5):1744. doi:10.3390/ijms21051744.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top