PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Ethical aspects of physician-patient communication
 
Więcej
Ukryj
1
Z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Zakład Metod Informatycznych i Epidemiologicznych
 
2
Z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Zakład Etyki i Filozofii Człowieka
 
3
Z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Katedra Zdrowia Publicznego
 
 
Med Og. 2010;16(3):427-435
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule zwrócono uwagę na etyczne dylematy związane z przekazywaniem pacjentowi niepomyślnych informacji o stanie zdrowia. Podkreślono szczególne znaczenie efektywnej komunikacji między lekarzem a pacjentem (zwłaszcza nieuleczalnie chorym) na każdym etapie postępowania medycznego.

Dealing with the ill requires from the medical staff special psychical predisposals, proper preparation and knowledge of the professional ethics. Dignity of man as a human being gives an individual full right to be informed concerning the diagnosis and prognoses. Thus, it is the duty of a physician to provide a patient with true, genuine medical information, unless a patient expresses otherwise. The conversation with a patient should leave him/her hope and assure a conviction that he/she may count on assistance and support on the part of medical staff.
 
REFERENCJE (20)
1.
Barański J.: Satysfakcja pacjenta z kontaktu z lekarzem, Pol. Merk. Lek. 1999, VI, 33.
 
2.
Barański J.: Interakcja lekarz-pacjent. [w:] Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny, Red. Barański J., Piątkowski W., Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2002, 158-161.
 
3.
Barański J.: Niektóre aspekty komunikowania się lekarza z pacjentem, Red. Barański J., Piątkowski W., Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2002, 162-163.
 
4.
Bogusz J.: Lekarz i jego chorzy, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa, 1984, 58.
 
5.
Ciałkowska-Rysz A.: Zasady komunikacji lekarz-pacjent aspekty etyczno-prawne. [w:] Onkologia, Red. R. Kordek, Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk 2007, 326-328.
 
6.
Gordon T., Edwards W.S.: Pacjent jako partner, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1999, 37.
 
7.
Herth K., Fostering hope In terminally-ill people, J. Adv. Nurs. 1990, 15, 1258.
 
8.
Jakubowska-Winecka A.: Zasady prowadzenia rozmowy z pacjentem. [w:] Psychologia w praktyce medycznej, Red. Jakubowska-Winecka A., Włodarczyk D., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2007, 189.
 
9.
Jeziorski A.: Onkologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2005.
 
10.
Juczyński Z.: Radzenie sobie ze stresem spowodowanym chorobą nowotworową. [w:] Psychoonkologia, Red. De Walden – Gałuszko K., Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2000, 23-44.
 
11.
Łuczak J., Roszak A.: Co wiedzą o swojej chorobie pacjenci leczeni w szpitalu onkologicznym, Nowotwory, 1990, 40, 1, 66-67.
 
12.
Maciejewski B.: Mówić czy nie mówić prawdy chorym na raka, Pol. Prz. Chir. 2008, 80, 1, 1-9.
 
13.
Szczepaniak L: Moralne problemy związane ze szpitalną opieką służby medycznej, Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON, Kraków, 2002, 169-179.
 
14.
Ślusarska T.: Stosunki społeczne w środowisku pacjentów szpitalnych, Szpit. Pol. 1982, 26, 3, 79.
 
15.
Świrydowicz T.: Psychologiczne aspekty przekazywania niepomyślnych informacji o rozpoznaniu choroby i prognozie. Nowa Med. 2000, 1, VII, 97, 74-78.
 
16.
Tobiasz-Adamczyk B., Bajka J., Marmon G.: Wybrane elementy socjologii zawodów medycznych, Collegium Medicum UJ, Kraków, 1996.
 
17.
Turuk–Nowakowa T.: Postępowanie psychologa w chorobach nowotworowych. [w:] Rola psychologa w diagnostyce i leczeniu chorób somatycznych, Red. I. Heszen – Niejodek, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1990, 159 – 194.
 
18.
Twycross R.G.: Introducing Palliative Care, Radcliff Medical Press, Oxford and New York, 1995, 24.
 
19.
de Walden-Gałuszko K.: U kresu, Wydawnictwo Medyczne Mak-med., Gdańsk, 1996, 90.
 
20.
XXII Zjazd PTHiT – 6-8. 09. 2007, 2, 49-51.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top