PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Orzecznictwo lekarskie w kontekście poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego
 
Więcej
Ukryj
1
Ze Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
 
2
Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze
 
3
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 
 
Med Og. 2010;16(3):437-443
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono problem ilości i jakości regulacji prawnych w obszarze orzecznictwa lekarskiego i jego wpływ na poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego.

Health safety is one of the most important aspects, both in the life of an individual, a specified community, or the whole population. This primarily concerns the necessity to provide an equal and easy access to medical services on the part of the health care system, including the latest methods of treatment, prophylaxis and health education. Medical certification also plays a key role in this process, the essence of which is, as defined by Prof. Wilmowska, expressing opinions – for various purposes and in various forms – concerning conclusions resulting from deviations from the state of health confirmed by a medical examination.
 
REFERENCJE (13)
1.
Cianciara, D., Wysocki, M.: Koncepcja bezpieczeństwa zdrowotnego-panaceum czy placebo. Probl Hig Epid 2006 87(2); 79-821. Tyrała P.: Zarządzanie bezpieczeństwem. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 
2.
Informator dla lekarzy orzekających o czasowej niezdolności do pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa, 2009.
 
3.
Miller M., Opolski J.: Bezpieczeństwo zdrowotne-zakres i odpowiedzialność. Probl. Hig. Epid. 2006, 87(1), 1-5.
 
4.
Muś G., Zdrzałek J.: Etyka lekarska a problem konfliktu ról w pracy lekarza orzecznika. W: Orzecznictwo lekarskie, 1, 1, 2004.
 
5.
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zwodach lekarza i lekarzy dentysty, Dziennik Ustaw nr 28/1997, poz. 152 z późn. zm.
 
6.
Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 o lekarzu sądowym, Dziennik Ustaw nr 123/2007, poz. 849 z późn. zm.
 
7.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dziennik Ustaw nr 98/1997, poz. 602 z późn. zm. i akty wykonawcze.
 
8.
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dziennik Ustaw nr 99/1998, poz. 612 z późn. zm.
 
9.
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dziennik Ustaw nr 60/1999, poz. 636 z późn. zm.
 
10.
Wilmowska, A.: Idea orzecznictwa lekarskiego. Serwis Polskiego Towarzystwa Lekarskiego 2009.
 
11.
Wilmowska, A.: Orzecznictwo lekarskie w zabezpieczeniu społecznym. Orzecznictwo lekarskie, 1, 1, 2004.
 
12.
Wilmowska A.; Krześniak H.: Badanie satysfakcji ubezpieczonych poddanych badaniom lekarskim przez lekarzy orzeczników ZUS. Orzecznictwo lekarskie, 2, 2, 2005.
 
13.
Zimna T.: Status i znaczenie przysięgi lekarskiej. Lekarz Rodzinny nr 10, 2009.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top