PL EN
REVIEW PAPER
Etyczne aspekty komunikacji lekarz – pacjent
 
More details
Hide details
1
Z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Zakład Metod Informatycznych i Epidemiologicznych
 
2
Z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Zakład Etyki i Filozofii Człowieka
 
3
Z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Katedra Zdrowia Publicznego
 
 
Med Og. 2010;16(3):427-435
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Dealing with the ill requires from the medical staff special psychical predisposals, proper preparation and knowledge of the professional ethics. Dignity of man as a human being gives an individual full right to be informed concerning the diagnosis and prognoses. Thus, it is the duty of a physician to provide a patient with true, genuine medical information, unless a patient expresses otherwise. The conversation with a patient should leave him/her hope and assure a conviction that he/she may count on assistance and support on the part of medical staff.
 
REFERENCES (20)
1.
Barański J.: Satysfakcja pacjenta z kontaktu z lekarzem, Pol. Merk. Lek. 1999, VI, 33.
 
2.
Barański J.: Interakcja lekarz-pacjent. [w:] Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny, Red. Barański J., Piątkowski W., Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2002, 158-161.
 
3.
Barański J.: Niektóre aspekty komunikowania się lekarza z pacjentem, Red. Barański J., Piątkowski W., Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2002, 162-163.
 
4.
Bogusz J.: Lekarz i jego chorzy, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa, 1984, 58.
 
5.
Ciałkowska-Rysz A.: Zasady komunikacji lekarz-pacjent aspekty etyczno-prawne. [w:] Onkologia, Red. R. Kordek, Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk 2007, 326-328.
 
6.
Gordon T., Edwards W.S.: Pacjent jako partner, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1999, 37.
 
7.
Herth K., Fostering hope In terminally-ill people, J. Adv. Nurs. 1990, 15, 1258.
 
8.
Jakubowska-Winecka A.: Zasady prowadzenia rozmowy z pacjentem. [w:] Psychologia w praktyce medycznej, Red. Jakubowska-Winecka A., Włodarczyk D., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2007, 189.
 
9.
Jeziorski A.: Onkologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2005.
 
10.
Juczyński Z.: Radzenie sobie ze stresem spowodowanym chorobą nowotworową. [w:] Psychoonkologia, Red. De Walden – Gałuszko K., Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2000, 23-44.
 
11.
Łuczak J., Roszak A.: Co wiedzą o swojej chorobie pacjenci leczeni w szpitalu onkologicznym, Nowotwory, 1990, 40, 1, 66-67.
 
12.
Maciejewski B.: Mówić czy nie mówić prawdy chorym na raka, Pol. Prz. Chir. 2008, 80, 1, 1-9.
 
13.
Szczepaniak L: Moralne problemy związane ze szpitalną opieką służby medycznej, Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON, Kraków, 2002, 169-179.
 
14.
Ślusarska T.: Stosunki społeczne w środowisku pacjentów szpitalnych, Szpit. Pol. 1982, 26, 3, 79.
 
15.
Świrydowicz T.: Psychologiczne aspekty przekazywania niepomyślnych informacji o rozpoznaniu choroby i prognozie. Nowa Med. 2000, 1, VII, 97, 74-78.
 
16.
Tobiasz-Adamczyk B., Bajka J., Marmon G.: Wybrane elementy socjologii zawodów medycznych, Collegium Medicum UJ, Kraków, 1996.
 
17.
Turuk–Nowakowa T.: Postępowanie psychologa w chorobach nowotworowych. [w:] Rola psychologa w diagnostyce i leczeniu chorób somatycznych, Red. I. Heszen – Niejodek, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1990, 159 – 194.
 
18.
Twycross R.G.: Introducing Palliative Care, Radcliff Medical Press, Oxford and New York, 1995, 24.
 
19.
de Walden-Gałuszko K.: U kresu, Wydawnictwo Medyczne Mak-med., Gdańsk, 1996, 90.
 
20.
XXII Zjazd PTHiT – 6-8. 09. 2007, 2, 49-51.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top