PL EN
OPIS PRZYPADKU
Ciąża śródścienna-rogowa u pacjentki po operacji rozrodczaka jajnika
 
Więcej
Ukryj
1
Radomski Szpital Specjalistyczny, Oddział Ginekologiczno‑Położniczy
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2012;18(2):167-170
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Ciąża śródścienna-rogowa zaliczana jest do najrzadziej spotykanych i najbardziej niebezpiecznych typów ciąż ektopowych. Drogą laparotomiii – u 30-letniej pacjentki – wykonano resekcję lewego rogu macicy z obecną niepękniętą ciążą ektopową. Przebyte w wieku 26 lat oszczędzające leczenie operacyjne – usunięcie przydatków lewych (z uzupełniającą chemioterapią) – z powodu rozrodczaka (dysgerminoma) jajnika lewego było czynnikiem ryzyka ektopowego zagnieżdżenia ciąży. Po roku od operacji ciąży śródściennej pacjentka zaszła w ciążę i w 36 tygodniu – drogą cięcia cesarskiego – urodziła syna o masie ciała 3300 g (Apgar 10).Celem pracy jest opis postępowania diagnostyczno-leczniczego w przypadku ciąży śródściennej-rogowej.

Graviditas interstitialis-hornalis is one of the most infrequent but dangerous types of ectopic pregnancies. A 30-year-old patient underwent laparotomy, the left horn of the uterus was resected leaving ectopic pregnancy intact. At the age of 26, the patient was operated on for dysgerminoma: she underwent sparing removal of the adnexia on the left side, combined with chemotherapy, which produced the risk of ectopic implantation of future pregnancy. A year after the operation for graviditas interstitialis, the patient became pregnant and a baby boy was delivered by Caesarean section in 36 hbd, body weight 3,300 g (Apgar 10). The article presents the course of diagnosis and treatment applied in a case of graviditas interstitialis-hornalis. Key words: graviditas interstitialis-hornalis/fertitlity sparing surgery/
 
REFERENCJE (24)
1.
Rondeau JA, Hibbert ML, Nelson KM. Combined tubal and corneal pregnancy in a patient without risk factors. A case report. J Reprod. Med. 1997; 42: 675–677.
 
2.
Floridon C, Thomsen S. Methotrexate treatment of bectopic pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand. 1994; 73: 746–752.
 
3.
Saunders BA. Stovall TG. Ciąża ektopowa. W: Ginekologia kliniczna, t. 1. Red. Bieber EJ, Sanfilippo JS, Horowitz IR. Wrocław. Elsevier Urban & Partner, 2009: 215–227.
 
4.
Baggish M. Chirurgiczne leczenie ciąży pozamacicznej. W: Atlas chirurgii ginekologicznej i anatomii miednicy, t. 1. Red. Baggish M, Karram M. Warszawa: MediPage, 2009: 273–286.
 
5.
Gherman RB, Stitely M, Larrimore C. Low dose methotrexate treatment for intestitial. A case report. J Reprod Med. 2000; 45: 142–144.
 
6.
Jin H, Zhou J, Yu Y, [et al.], Dong M: Intramural pregnancy: a report of 2 cases. J Reprod Med. 2004; 41: 186–190.
 
7.
Grzybowski W, Partyka A, Ciach K, Łukaszuk M, Preis K. Ciąża ektopowa w rogu macicy. Ann. Acad. Med. Gedan. 2010; 40: 145–154.
 
8.
Banaszczyk R, Radwan J, Wojcik D, Radwan M. Pęknięcie macicy w II trymestrze ciąży po pozaustrojowym zapłodnieniu – opis przypadku. Adv Clin Exp Med. 2005; 14(5): 1121–1124.
 
9.
Wiśniewska B, Nawrocka-Rutkowska J, Borowiak J, Ciećwież S, Brodowska A, Szydłowska I. i in. Podwojna ciąża pozamaciczna: jajowodowa i rożna w cyklu spontanicznym (naturalnym) – opis przypadku. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia 2010; 3(3): 236–238.
 
10.
Wolcott HD, Stock RJ, Kaunitz AM. Ciąża ektopowa. W: Stany naglące w położnictwie i ginekologii Red. Benrubi GI. Warszawa. Springer PWN, 1997, 51–68.
 
11.
Sanz LE, Verosco J. Hysteroscopic management of cornual ectopic pregnancy. Obstet Gynecol. 2002; 99: 941–944.
 
12.
Tucker SW. Laparoscopic managment of intramural pregnancy. J Am Assoc Gynecol-Laparosc. 1995; 2(4): 467–470.
 
13.
Moon HS, Choi YJ, Park YH, Kim SG. New simple endoscopic operations for intensial pregnancies. Am J Obstet Gynecol. 2000; 182: 114–121.
 
14.
Ayoubi JM, Fanchin R, Olivennes F. Tubal curetage: a new conservative for hemorrhagic interstitial pregnancies. Hum Reprod. 2001; 99: 891–892.
 
15.
Gitsch G. Management of ovarian germ cell tumours 3rd European Conference: Perspectives in Gynaecologic Oncology. Nice, France.
 
16.
2006: 93–98.
 
17.
Skrzypczak J. Ciąża ektopowa. W: Położnictwo i Ginekologia, t. 1. Red. Bręborowicz G.H. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005: 88–99.
 
18.
Farguhar CM. Ectopic pregnmancy. Lancet 2005; 366: 583–591.
 
19.
Sikora-Szczęśniak DL. Ciąża środścienna – opis przypadku. XXVII Kongres PTG. Suplement. Streszczenia. Szczecin 13–16. 09. 2000, 229.
 
20.
Skrzypczak J. Ciąża ektopowa. W: Ciąża wysokiego ryzyka. Red. Bręborowicz GH. Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych 2010: 221–240.
 
21.
Tulandi T, Al-Jaroudi D. Interstitial pregnancy: results generated from the Society of Reproductive Surgeons registry. Obstet Gynecol. 2004; 103: 47–50.
 
22.
Inovay J, Marton T, Urbancsek J, Kadar Z, Altdorfer K, Papp Z. Spontaneus bilateral cornual uterine dehiscence early in the second trimester after bilateral laparoscopic salpingectomy and in vitro fertilization. Hum Repord 1999; 14(10): 2471–2473.
 
23.
Kuś E, Świerczewski A, Estemberg D, Kowalska-Koprek U, Brzozowska M, Berner‑Trąbska M. et al. Przebieg ciąży i porodu u pacjentki po leczeniu oszczędzającym z powodu raka jajnika – opis przypadku. Ginekol Pol. 2010; 81(1): 65–68.
 
24.
Miedzińska-Maciejewska M, Kubik P, Bidziński M. Rola chemioterapii w leczeniu złośliwych nowotworow jajnikow wywodzących się z komorek rozrodczych. Onkol w Prakt. Klin. Warszawa: Via Medica 2006; 2(4): 165–170.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top