PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
CHOROBY PRZENOSZONE PRZEZ KLESZCZE: CZ III ZASADY PROFILAKTYKI
 
Więcej
Ukryj
1
Z Zakładu Biologicznych Szkodliwości Zawodowych Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
 
 
Med Og. 2008;14(4)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W tej części pracy dotyczącej chorób przenoszonych przez kleszcze omówiono szczegółowo zasady działań profilaktycznych, tj. działań związanych z ochroną osobistą oraz działań środowiskowych

In recent years, many methods have been developed in order to prevent morbidity due to transmissive diseases. These actions may be divided into environmental (control of ticks and their reservoir in the natural environment), and those associated with personal protection. Environmental actions, for obvious reasons, may encounter serious difficulties, therefore the basic role in the prophylaxis of transmissive diseases should be ascribed to the activities related with personal protection. Personal protection covers, among other things, the use of proper clothes, application of repellents and means of personal protection, as well as vaccinations, especially for people occupationally exposed to ticks. Health education and making a correct early diagnosis by the first contact physician also play a crucial role.
 
REFERENCJE (22)
1.
Anusz Z.: Zapobieganie i zwalczanie zawodowych chorób odzwierzęcych, Wyd. ART, Olsztyn, 1995.
 
2.
Biologia molekularna patogenów przenoszonych przez kleszcze, Red. B. Skotarczak, Wyd. PZWL, Warszawa, 2006.
 
3.
Buczek A.: Roztocze (Acari) pasożytnicze i alergogenne - biologia, ekologia, szkodliwość, w: Stawonogi pasoźytnicze, alergogenne i jadowite - znaczenie medyczne i sanitarne
 
4.
I seminarium, Kazimierz Dolny, 23-25 kwietnia 1999, Wyd. KGM, Lublin, 1999, 11-23.
 
5.
Choroby zakaźne i pasożytnicze, Red. Z. Dziubek, Wyd. PZWL, Warszawa, 1996.
 
6.
Choroby zawodowe i parazawodowe w rolnictwie, Red. J. Zagórski, Wyd. Instytut Medycyny Wsi, Lublin, 2000.
 
7.
Cisak E .: Drobnoustroje przenoszone przez kleszcze jako przyczyna chorób zawodowych pracowników leśnictwa i rolnictwa, w: Problemy Higieny Pracy, 2003, 11, 145-157.
 
8.
Cisak E., Chmielewska - Badora J., Zwoliński /J. Dutkiewicz J .: Profilaktyka chorób przenoszonych przez kleszcze w środowisku pracy leśników i rolników, Wyd. Instytut Medycyny Wsi, Lublin, 2007.
 
9.
Dutkiewicz J . : Pajęczaki jako czynnik narażenia zawodowego, Wiad. Parazytol. 1995, 41, 253-266.
 
10.
Dutkiewicz J., Śpiewak R., Jabłoński L., Szymańska J Biologiczne czynniki zagrożenia zawodowego. Klasyfikacja, naraŜone grupy zawodowe, pomiary, profilaktyka, Ad punctum, Lublin, 2007.
 
11.
Matysiak J., Niewiadomy A.: Synthetic insect repellents as prophylactic agents,w: Stawonogi - róŜnorodność form i oddziaływań, Red. A Buczek, Cz. Błaszak, Koliber, Lublin, 1995, 341-358.
 
12.
Medycyna pracy w praktyce lekarskiej, Red. Z. Byczkowska, L. Dawydzik, Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi, Łódź, 1999.
 
13.
Meldunki o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach w Polsce w latach 2006 i 2007. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa 2006-2007.
 
14.
Rydzanicz K., Kiewra D .: Metody zapobiegania ukłuciom przez komary i kleszcze stosowane przez mieszkańców Dolnego Śląska, w: Stawonogi - różnorodność form i oddziaływań, Red. A. Buczek, Cz. Błaszak, Koliber, Lublin, 1995, 359-364.
 
15.
Prokopowicz D .: Choroby przenoszone przez kleszcze, Wyd. Fundacji Büchnera, Warszawa, 1995.
 
16.
Skażenie środowiska pracy i bytowania w rolnictwie, Red. L. Solecki, Wyd. Instytut Medycyny Wsi, Lublin, 2005.
 
17.
Stafford K.C.: Tick management handbook (bulletin No 1010), The Connecticut Agricultural Experiment Station, South Windsor, 2007.
 
18.
Tick-borne encephalitis (TBE) and its immunoprophylaxis, Immuno AG, Vienna, 1997.
 
19.
Vanderhoof - Forschner K : Everything you need to know about Lyme disease and other tick-borne disorders, John Wiley and Sons Co., New York, 1997.
 
20.
Wilczyńska U., Szeszenia - Dąbrowska N., Szymczak W.: Choroby zawodowe stwierdzone w Polsce w roku 2006, Medycyna Pracy, 2007, 58, 193-203.
 
21.
Zagrożenia biologiczne w rolnictwie, Red. J. Dutkiewicz, Wyd. Instytut Medycyny Wsi, Lublin, 1998.
 
22.
Zakażenia - obraz kliniczny, rozpoznanie, leczenie, Red. D. Prokopowicz, wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok, 2002.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top