PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Wzajemna zależność między zaburzeniami snu a padaczką skroniową – przegląd literatury
 
Więcej
Ukryj
1
Chair and Department of Pathophysiology, Medical University, Lublin, Poland
 
2
Interdisciplinary Biomedicine Group, Medical University, Lublin, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Barbara Miziak   

Katedra i Zakład Patofizjologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2021;27(2):139-150
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Analiza snu i jego faz w kontekście różnych patofizjologii przyciąga coraz większe zainteresowanie środowisk naukowych, dlatego w niniejszym przeglądzie literatury skupiliśmy się na padaczce skroniowej (TLE).

Cel pracy:
Celem tego przeglądu jest usystematyzowanie oraz zaktualizowanie obecnie dostępnej wiedzy i badań na temat wzajemnej zależności deprywacji snu i ataków padaczkowych w TLE, ze szczególnym uwzględnieniem MTLE.

Materiał i metody:
W celu przeszukiwania baz danych Pubmed, Science Direct i Google Scholar użyto następujących kombinacji słów kluczowych: sleep disturbance in mesial temporal lobe epilepsy, sleep in temporal lobe epilepsy, nocturnal temporal lobe epilepsy, temporal epilepsy sleep disturbance. Po zastosowaniu kryteriów wykluczających do przeglądu wybrano 23 artykuły.

Aktualny stan wiedzy:
Zakwalifikowane do przeglądu publikacje zostały podzielone na 7 kategorii na podstawie tematyki publikacji. Wspomniane kategorie dotyczą charakterystycznych fal mózgowych, pamięci i procesów jej konsolidacji, serca i bezdechu sennego, leków przeciwpadaczkowych, zaburzeń motorycznych oraz lateralizacji wyładowań. Artykuły, które nie pasowały tematyką do żadnej z wcześniej wymienionych kategorii, umieszczono w grupie „Inne”.

Podsumowanie:
Sen jest ważnym czynnikiem, który powinien być brany pod uwagę przy doborze odpowiedniego leczenia oraz w badaniach nad nowymi AEDs. Ponadto sen ma istotne znaczenie dla jakości życia pacjenta oraz ma silny wpływ na jego elementy składowe, którymi są np. funkcje fizyczne i społeczne, emocje i wypoczynek, ale także może wpływać na skuteczność terapii.


Introduction:
The analysis of sleep and its phases in the context of various pathophysiologies has attracted increasing attention from the scientific community; therfore, this review of the literature focuses on temporal lobe epilepsy (TLE).

Objective:
The aim of the review is to systematize and update the knowledge and research currently available on the interplay of sleep deprivation and seizures in TLE, with a focus on MTLE.

Material and Methods:
The following keyword combinations were used to search the Pubmed, Science Direct and Google Scholar databases: sleep disturbance in mesial temporal lobe epilepsy, sleep in temporal lobe epilepsy, nocturnal temporal lobe epilepsy, temporal epilepsy sleep disturbance. After applying exclusion criteria, 23 papers were selected for the review.

Brief description of the state of knowledge:
The publications qualified for the review were divided into 7 categories in terms of the subject of the publication. These categories relate to characteristic brain waves, memory and its consolidation processes, heart and sleep apnea, anti-epileptic drugs, motor disorders and lateralization of the discharges. Articles that did not fit into any of the previously mentioned categories were placed in the ‘Other’ group.

Conclusions:
It is agreed that sleep is an important factor that should be taken into account when selecting the appropriate treatment and researching new AEDs. Moreover, sleep is significant to the patient›s quality of life, has a profound impact on its components, for example, physical and social functions, emotions and leisure, but may also influence the effectiveness of therapy.

Drabik M, Sarnacki M, Miziak B. Bilateral dependence of sleep disorders and temporal lobe epilepsy – literature review. Med Og Nauk Zdr. 2021; 27(2): 139–150. doi: 10.26444/monz/135061
 
REFERENCJE (61)
1.
Gibbon FM, Maccormac E, Gringras P. Sleep and epilepsy: unfortunate bedfellows. Arch Dis Child. 2019; 104: 189–92. https://doi.org/10.1136/archdi....
 
2.
Jain SV, Kothare SV. Sleep and Epilepsy. Semin Pediatr Neurol. 2015; 22: 86–92. https://doi.org/10.1016/j.spen....
 
3.
Frauscher B, Gotman J. Sleep, oscillations, interictal discharges, and seizures in human focal epilepsy. Neurobiol Dis. 2019; 127: 545–53. https://doi.org/10.1016/j.nbd.....
 
4.
Kataria L, Vaughn BV. Sleep and Epilepsy. Sleep Med Clin. 2016; 11: 25–38. https://doi.org/10.1016/j.jsmc....
 
5.
Wang Y-Q, Zhang M-Q, Li R, et al. The Mutual Interaction Between Sleep and Epilepsy on the Neurobiological Basis and Therapy. Curr Neuropharmacol. 2017; 16. https://doi.org/10.2174/157015....
 
6.
Radzik I, Miziak B, Dudka J, et al. Prospects of epileptogenesis prevention. Pharmacol Rep. 2015; 67: 663–8. https://doi.org/10.1016/j.phar....
 
7.
Brodie MJ, Besag F, Ettinger AB, et al. Epilepsy, antiepileptic drugs, and aggression: An evidence-based review. Pharmacol Rev. 2016; 68: 563–602. https://doi.org/10.1124/pr.115....
 
8.
Beghi E. The Epidemiology of Epilepsy. Neuroepidemiol. 2020; 54: 185–91. https://doi.org/10.1159/000503....
 
9.
Téllez-Zenteno JF, Hernández-Ronquillo L. A Review of the Epidemiology of Temporal Lobe Epilepsy. Epilepsy Res Treat. 2012: 1–5. https://doi.org/10.1155/2012/6....
 
10.
Blair RDG. Temporal Lobe Epilepsy Semiology. Epilepsy Res Treat. 2012: 1–10. https://doi.org/10.1155/2012/7....
 
11.
Behr C, Lévesque M, Ragsdale D, et al. Lacosamide modulates interictal spiking and high-frequency oscillations in a model of mesial temporal lobe epilepsy. Epilepsy Res. Elsevier BV. 2015; 115: 8–16. https://doi.org/10.1016/j.eple....
 
12.
Yilmazer-Hanke D, O’Loughlin E, Mcdermott K. Contribution of amygdala pathology to comorbid emotional disturbances in temporal lobe epilepsy. J Neurosci Res. 2016; 94: 486–503. https://doi.org/10.1002/jnr.23....
 
13.
Nestler EJ, Hyman SE, Holtzman DM, et al. Molecular Neuropharmacology. A Foundation for Clinical Neuroscience. 3rd edition. McGraw-Hill Education; 2015.
 
14.
Nakahara S, Adachi M, Ito H, et al. Hippocampal Pathophysiology: Commonality Shared by Temporal Lobe Epilepsy and Psychiatric Disorders. Neurosci J. 2018; 1–9. https://doi.org/10.1155/2018/4....
 
15.
Miziak, B. Wpływ karbenoksolonu, antagonisty synaps przeciwpadaczkowych w teście drgawek pentetrazolowych u myszy. Medical University of Lublin, Poland; 2016.
 
16.
Sheng J, Liu S, Qin H, et al. Drug-Resistant Epilepsy and Surgery. Curr Neuropharmacol. 2018; 16: 17–28. https://doi.org/10.2174/157015....
 
17.
Barba C, Cossu M, Guerrini R, et al. Temporal lobe epilepsy surgery in children and adults: A multicenter study. Epilepsia. 2021; 62: 128–42. https://doi.org/10.1111/epi.16....
 
18.
Engel J, McDermott MP, Wiebe S, et al. Early surgical therapy for drug-resistant temporal lobe epilepsy: a randomized trial. JAMA. 2012; 307: 922–30. https://doi.org/10.1001/jama.2....
 
19.
Sandor S, Delil Ş, Yagci S, et al. Improved decision-making and psychophysiological responses in mesial temporal lobe epilepsy after anterior temporal lobectomy. Epileptic Disord Int Epilepsy J Videotape, 2018; 20: 517–24. https://doi.org/10.1684/epd.20....
 
20.
Bremm FJ, Hendriks MPH, Bien CG et al. Pre- and postoperative verbal memory and executive functioning in frontal versus temporal lobe epilepsy. Epilepsy Behav. 2019; 101: 106538. https://doi.org/10.1016/j.yebe....
 
21.
Serafini A, Kuate C, Gelisse P, et al. Sleep before and after temporal lobe epilepsy surgery. Seizure. 2012; 21: 260–5. https://doi.org/10.1016/j.seiz....
 
22.
Yaranagula SD, Asranna A, Nagappa M, et al. Sleep profile and Polysomnography in patients with drug-resistant temporal lobe epilepsy (TLE) due to hippocampal sclerosis (HS) and the effect of epilepsy surgery on sleep-a prospective cohort study. Sleep Med. 2021; 80: 176–83. https://doi.org/10.1016/j.slee....
 
23.
McCarter AR, Timm PC, Shepard PW, et al. Obstructive sleep apnea in refractory epilepsy: A pilot study investigating frequency, clinical features, and association with risk of sudden unexpected death in epilepsy. Epilepsia. 2018; 59: 1973–81. https://doi.org/10.1111/epi.14....
 
24.
Garcia J, Wical B, Wical W, et al. Obstructive sleep apnea in children with cerebral palsy and epilepsy. Dev Med Child Neurol. 2016; 58: 1057–62. https://doi.org/10.1111/dmcn.1....
 
25.
Pentagna A. Sleep and Epilepsy: A Complex Relationship. J Sleep Dis Ther. 2014; 03: 453–7. https://doi.org/10.4172/2167-0....
 
26.
Grigg-Damberger MM, Foldvary-Schaefer N. Primary Sleep Disorders in People with Epilepsy: Clinical Questions and Answers. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am. 2015; 24: 145–76. https://doi.org/10.1016/j.chc.....
 
27.
Bazil CW. Seizure modulation by sleep and sleep state. Brain Res. 2019; 1703: 13–7. https://doi.org/10.1016/j.brai....
 
28.
Mohan L, Singh J, Singh Y, et al. Association of Interictal Epileptiform Discharges with Sleep and Anti-Epileptic Drugs. Ann Neurosci. 2016; 23: 230–4. https://doi.org/10.1159/000449....
 
29.
Legros B, Bazil CW. Effects of antiepileptic drugs on sleep architecture: A pilot study. Sleep Med. 2003; 4: 51–5. https://doi.org/10.1016/s1389-....
 
30.
Del Felice A, Storti SF, Manganotti P. Sleep affects cortical source modularity in temporal lobe epilepsy: A high-density EEG study. Clin Neurophysiol Int Federation Clin Neurophysiol. 2015; 126: 1677–83. https://doi.org/10.1016/j.clin....
 
31.
Nayak CS, Mariyappa N, Majumdar KK, et al. NREM Sleep and Antiepileptic Medications Modulate Epileptiform Activity by Altering Cortical Synchrony. Clin EEG Neurosci. 2018; 49: 417–24. https://doi.org/10.1177/155005....
 
32.
Giorgi FS, Maestri M, Guida M, et al. Cyclic alternating pattern and interictal epileptiform discharges during morning sleep after sleep deprivation in temporal lobe epilepsy. Epilepsy Beh. 2017; 73: 131–6. https://doi.org/10.1016/j.yebe....
 
33.
de Curtis M, Jefferys JGR, Avoli M. Interictal Epileptiform Discharges in Partial Epilepsy. Jasper’s Basic Mechanisms of the Epilepsies. 2013; 213–27. https://doi.org/10.1093/med/97....
 
34.
Selvitelli MF, Walker LM, Schomer DL, et al. The relationship of interictal epileptiform discharges to clinical epilepsy severity: A study of routine electroencephalograms and review of the literature. J Clin Neurophysiol. 2010; 27: 87–92. https://doi.org/10.1097/WNP.0b....
 
35.
Giorgi FS, Guida M, Caciagli L, et al. What is the role for EEG after sleep deprivation in the diagnosis of epilepsy? Issues, controversies, and future directions. Neurosci Biobehav Rev, Elsevier Ltd. 2014; 47: 533–48. https://doi.org/10.1016/j.neub....
 
36.
Nayak CS, Mariyappa N, Majumdar KK, et al. Heightened Background Cortical Synchrony in Patients With Epilepsy: EEG Phase Synchrony Analysis During Awake and Sleep Stages Using Novel Ensemble Measure. Clin EEG Neurosci. 2018; 49: 177–86. https://doi.org/10.1177/155005....
 
37.
Asadollahi M, Noorbakhsh M, Salehifar V, et al. The Significance of Interictal Spike Frequency in Temporal Lobe Epilepsy. Clin EEG Neurosci. 2020; 51: 180–4. https://doi.org/10.1177/155005....
 
38.
Miller LA, Ricci M, van Schalkwijk FJ, et al. Behavioral Neuroscience Determining the Relationship Between Sleep Architecture, Epilepsy Special Issue: Behavioral Neuroscience Of Sleep Determining the Relationship Between Sleep Architecture, Seizure Variables and Memory in Patients With Focal Epile. 2016; 130: 316–24. https://doi.org/10.1037/bne000....
 
39.
van Schalkwijk FJ, Ricci M, Nikpour A, et al. The impact of sleep characteristics and epilepsy variables on memory performance in patients with focal seizures. Epilepsy Behav. 2018; 87: 152–8. https://doi.org/10.1016/j.yebe....
 
40.
Vascouto HD, Thais MER de O, Osório CM, et al. Is self-report sleepiness associated with cognitive performance in temporal lobe epilepsy? TT – A sonolencia auto-relatada está associada ao desempenho cognitivo na epilepsia do lobo temporal? Arq Neuropsiquiatr. 2018; 76: 575–81. https://doi.org/10.1590/0004-2....
 
41.
Chan S, Pressler R, Boyd SG, et al. Does sleep benefit memory consolidation in children with focal epilepsy? Epilepsia. 2017; 58: 456–66. https://doi.org/10.1111/epi.13....
 
42.
Barot N, Nei M. Autonomic aspects of sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP). Clin Autonomic Res. 2019; 29: 151–60. https://doi.org/10.1007/s10286....
 
43.
Peter-Derex L, Catenoix H, Bastuji H, et al. Parasomnia versus epilepsy: An affair of the heart? Neurophysiol Clin. 2018; 48: 277–86. https://doi.org/10.1016/j.neuc....
 
44.
Nayak CS, Sinha S, Nagappa M, et al. Lack of heart rate variability during sleep-related apnea in patients with temporal lobe epilepsy (TLE)—an indirect marker of SUDEP? Sleep Breath. 2017; 21: 163–72. https://doi.org/10.1007/s11325....
 
45.
Shvarts V, Chung S. Epilepsy, Antiseizure Therapy, and Sleep Cycle Parameters. Epilepsy Res Treatment. 2013; 1–8. https://doi.org/10.1155/2013/6....
 
46.
Cho YW, Kim DH, Motamedi GK. The effect of levetiracetam monotherapy on subjective sleep quality and objective sleep parameters in patients with epilepsy: Compared with the effect of carbamazepine-CR monotherapy. Seizure, BEA Trading Ltd. 2011; 20: 336–9. https://doi.org/10.1016/j.seiz....
 
47.
Nayak CS, Sinha S, Nagappa M, et al. Effect of carbamazepine on the sleep microstructure of temporal lobe epilepsy patients: a cyclic alternating pattern-based study. Sleep Med. 2016; 27–28: 80–5. https://doi.org/10.1016/j.slee....
 
48.
Stefanatou M, Gatzonis S, Peskostas A, et al. Drug-responsive versus drug-refractory mesial temporal lobe epilepsy: a single-center prospective outcome study. Postgrad Med. 2019; 131: 479–85. https://doi.org/10.1080/003254....
 
49.
Romigi A, D’Aniello A, Caccamo M, et al. Effects of eslicarbazepine as add-on therapy on sleep architecture in temporal lobe epilepsy: results from “Esleep” study. Sleep Med. 2020; 75: 287–93. https://doi.org/10.1016/j.slee....
 
50.
Giuliano L, Uccello D, Fatuzzo D, et al. Electroclinical findings of minor motor events during sleep in temporal lobe epilepsy. Epilepsia. 2017; 58: 1261–7. https://doi.org/10.1111/epi.13....
 
51.
Geyer JD, Geyer EE, Fetterman Z, et al. Epilepsy and restless legs syndrome. Epilepsy Behav. 2017; 68: 41–4. https://doi.org/10.1016/j.yebe....
 
52.
Nakamura M, Jin K, Kato K, et al. Differences in sleep architecture between left and right temporal lobe epilepsy. Neurol Sci. 2017; 38: 189–92. https://doi.org/10.1007/s10072....
 
53.
Gumusyayla S, Erdal A, Tezer FI, et al. The temporal relation between seizure onset and arousal-awakening in temporal lobe seizures. Seizure. 2016; 39: 24–7. https://doi.org/10.1016/j.seiz....
 
54.
Surges R, Kretschmann A, Abnaof K, et al. Changes in serum miRNAs following generalized convulsive seizures in human mesial temporal lobe epilepsy. Biochem Biophys Res Commun. 2016; 481: 13–8. https://doi.org/10.1016/j.bbrc....
 
55.
Gurkas E, Serdaroglu A, Hirfanoglu T, et al. Sleep-wake distribution and circadian patterns of epileptic seizures in children. Eur J Paediatr Neurol. 2016; 20: 549–54. https://doi.org/10.1016/j.ejpn....
 
56.
Cartella E, De Salvo S, Bonanno L, et al. fMRI and electroencephalographic evaluation of sleep deprivation in epilepsy patients: An observational study. J Clin Neurosci. 2019; 69: 120–3. https://doi.org/10.1016/j.jocn....
 
57.
Yang KI, Grigg-Damberger M, Andrews N, et al. Severity of self-reported insomnia in adults with epilepsy is related to comorbid medical disorders and depressive symptoms. Epilepsy Behav. 2016; 60: 27–32. https://doi.org/10.1016/j.yebe....
 
58.
Scarlatelli-Lima AV, Sukys-Claudino L, Watanabe N, et al. How do people with drug-resistant mesial temporal lobe epilepsy sleep? A clinical and video-EEG with EOG and submental EMG for sleep staging study. Neurological Sci. 2016; 4: 34–41. https://doi.org/10.1016/j.ensc....
 
59.
Yildiz FG, Tezer FI, Saygi S. Temporal lobe epilepsy is a predisposing factor for sleep apnea: A questionnaire study in video-EEG monitoring unit. Epilepsy Behav. 2015; 48: 1–3. https://doi.org/10.1016/j.yebe....
 
60.
Turaga S, Soanpet P, Manikinda J, et al. Observational study of prevalence of sleep disorder in patients with epilepsy. Int J Epilepsy Indian Epilepsy Soc. 2016; 3: 20–3. https://doi.org/10.1016/j.ijep....
 
61.
Reimer MA, Flemons WW. Quality of life in sleep disorders. Sleep Med Rev. 2003; 7: 335–49. https://doi.org/10.1053/smrv.2....
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top