PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Wraz z rozwojem technologicznym rośnie liczba użytkowników różnego rodzaju aplikacji mobilnych, w tym związanych ze zdrowiem. Korzystają z nich osoby z różnymi problemami zdrowotnymi – również pacjenci z szumami usznymi. Obecnie na rynku aplikacji mobilnych dostępnych jest kilkaset narzędzi dla tej grupy pacjentów, jednak większość z nich jest obsługiwana w języku angielskim. Celem niniejszego przeglądu było zidentyfikowanie aplikacji mobilnych w języku polskim, które mogą być przydatne w terapii dźwiękiem szumów usznych.

Opis stanu wiedzy:
Na podstawie dokonanego przeglądu aplikacji mobilnych dostępnych w sklepie Google Play Store i po zastosowaniu kryteriów wyłączenia zidentyfikowano 16 aplikacji. Były to narzędzia, które mogą być przydatne w terapii dźwiękiem szumów usznych. Aplikacje te posiadały możliwość generowania różnych sygnałów akustycznych, były bezpłatne oraz obsługiwane w języku polskim. W większości były to aplikacje do relaksu, medytacji, snu i tylko jedna (Re-Sound Tinntius Relief) została opracowana specjalnie dla osób z szumami usznymi.

Podsumowanie:
Pomimo dużej liczby aplikacji, które mogą być przydatne w terapii dźwiękiem szumów usznych, niewiele z nich posiada menu w języku polskim. Dodatkowo zidentyfikowano tylko jedną aplikację w języku polskim, która została stworzona specjalnie dla osób z szumami usznymi. Pozyska-ne od pacjenta w trakcie wywiadu informacje w połączeniu z danymi zawartymi w niniejszym przeglądzie mogą ułatwić wybór aplikacji spełniającej oczekiwania pacjenta.


Introduction and objective:
With the development of tech-nology, the number of users of various mobile applications is growing, including those related to health. They are used by people with multiple health problems, including patients with tinnitus. Currently, there are several hundred tools available on the mobile application market for this group of patients, but most are in English. This review aims to identify mobile appli-cations in Polish that can be useful in tinnitus sound therapy.

Brief description of the state of knowledge:
Based on a re-view of mobile apps available in the Google Play Store and after applying exclusion criteria, 16 apps were chosen. These were tools that may be useful in tinnitus sound therapy. These applications have the ability to generate different acoustic signals, are free of charge and are in the Polish language. Most of them are apps for relaxation, meditation, sleep, and only one (ReSound Tinnitus Relief) has been developed specifically for people suffering from tinnitus.

Summary:
Despite the large number of apps that may be useful in tinnitus sound therapy, only a few have Polish menus. Besides, only one Polish language application was identified that has been specifically designed for people with tinnitus. As patients use various solutions, it is crucial to educate them about the apps’ functionality and validate them to make infor-med decisions about the tools they choose. The information obtained from the patient during the interview, combined with the data in this review, can help choose an app that meets the patient’s needs.

Kutyba J, Jędrzejczak WW, Gos E, Raj-Koziak D, Skarzynski PH. Aplikacje mobilne użyteczne w terapii dźwiękiem szumów usznych – przegląd narzędzi dostępnych w języku polskim. Med Og Nauk Zdr. 2021; 27(2): 151–156. doi: 10.26444/monz/136030
 
REFERENCJE (30)
1.
Kolasa J, Krzowski B, Balsam P, Peller M, Grabowski MD. Znaczenie nowoczesnych technologii w edukacji pacjentów kardiologicznych. Medycyna Faktów 2019; 12. https://doi.org/10.24292/01.MF....
 
2.
Bunowska-Fedak MM, Tomczak M, Pokorna-Kałwak D. Zastosowanie nowoczesnych technolologii mobilnych w opiece zdrowotnej wyzwa-niem dla XXI wieku. The use of modorn mobile technologies in health care challlenge for the XXI century 2016.
 
3.
Furmankiewicz M, Sołtysik-Piorunkiewicz A, Ziuziański P. Systemy mobilne w e-zdrowiu. Studia Ekonomiczne 2016; 308: 46–61.
 
4.
Zadarko-Domaradzka M, Zadarko E. Aplikacje zdrowotne na urządze-nia mobilne w edukacji zdrowotnej społeczeństwa. Edukacja-Technika--Informatyka 2016; 7: 291–3. https://doi.org/10.15584/eti.2....
 
5.
mHealth Economics 2017 Report: Status and trends in digital health | R2G. Research2guidance n.d. https://research2guidance.com/... (accessed December 2, 2020).
 
6.
Yang F, Wang Y, Yang C, Hu H, Xiong Z. Mobile health applications in self-management of patients with chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review and meta-analysis of their efficacy. BMC Pulm Med. 2018; 18: 147. https://doi.org/10.1186/s12890....
 
7.
Sánchez-Gutiérrez C, Ortega-Bastidas P, Cano-de-la-Cuerda R. [Mobile applications in alzheimer’s disease. A systematic review of the litera-ture]. Rehabilitacion (Madr) 2019; 53: 247–75. https://doi.org/10.1016/j.rh.2....
 
8.
Skrzypecki J, Stańska K, Grabska-Liberek I. Patient-oriented mobile applications in ophthalmology. Clin Exp Optom. 2019; 102: 180–3. ht t ps://doi.org /10.1111/cxo.12830.
 
9.
Casale M, Costantino A, Rinaldi V, Forte A, Grimaldi M, Sabatino L, et al. Mobile applications in otolaryngology for patients: An update. Laryngoscope Investigative Otolaryngology 2018; 3: 434–8. https://doi.org/10.1002/lio2.2....
 
10.
Baguley D, McFerran D, Hall D. Tinnitus. The Lancet 2013; 382: 1600–7. https://doi.org/10.1016/S0140-....
 
11.
Jastreboff PJ. Phantom auditory perception (tinnitus): mechanisms of generation and perception. Neurosci Res. 1990; 8: 221–54. https://doi.org/10.1016/0168-0....
 
12.
Deshpande Aniruddha K, Shimunova Tova. A Comprehensive Eva-luation of Tinnitus Apps. Am J Audiol. 2019; 28: 605–16. https://doi.org/10.1044/2019_ AJA-18-0135.
 
13.
Sereda M, Smith S, Newton K, Stockdale D. Mobile Apps for Mana-gement of Tinnitus: Users’ Survey, Quality Assessment, and Content Analysis. JMIR MHealth and UHealth 2019; 7: e10353. https://doi.org/10.2196/10353.
 
14.
Cima RFF, Mazurek B, Haider H, et al. A multidisciplinary European guideline for tinnitus: diagnostics, assessment, and treatment. HNO 2019; 67: 10–42. https://doi.org/DOI: 10.1007/s00106-019-0633-7.
 
15.
Hazell JW, Wood SM, Cooper HR, Stephens SD, Corcoran AL, Coles RR, et al. A clinical study of tinnitus maskers. Br J Audiol. 1985; 19: 65–146. https://doi.org/DOI: 10.3109/03005368509078966.
 
16.
Hobson J, Chisholm E, Refaie AE. Sound therapy (masking) in the management of tinnitus in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2012. https://doi.org/10.1002/146518....
 
17.
Bo LD, Baracca G, Forti S, Norena A. Sound stimulation. Textbook of Tinnitus 2011: 597–604. https://doi.org/10.1007/978-1-....
 
18.
American Tinnitus Association. Sound Therapy n.d. https://www.ata.org/services/s... (accessed May 22, 2019).
 
19.
Beukes EW, Manchaiah V, Andersson G, Allen PM, Terlizzi PM, Ba-guley DM. Situationally influenced tinnitus coping strategies: a mixed methods approach. Disabil Rehabil. 2018; 40: 2884–94. https://doi.org/10.1080/096382....
 
20.
Sereda M, Xia J, Refaie AE, Hall DA, Hoare DJ. Sound therapy (using amplification devices and/or sound generators) for tinnitus. Cochrane Database Syst Rev. 2018. https://doi.org/10.1002/146518....
 
21.
Hoare DJ, Searchfield GD, El Refaie A, et al. Sound therapy for tinnitus management: practicable options. J Am Acad Audiol. 2014; 25: 62–75. https://doi.org/DOI: 10.3766/jaaa.25.1.5.
 
22.
Kalle S, Schlee W, Pryss RC, Probst T, Reichert M, Langguth B, et al. Review of Smart Services for Tinnitus Self-Help, Diagnostics and Treatments. Front Neurosci. 2018;12. https://doi.org/10.3389/fnins.....
 
23.
Mehdi M, Stach M, Riha C, Neff P, Dode A, Pryss R, et al. Smartphone and Mobile Health Apps for Tinnitus: Systematic Identification, Ana-lysis, and Assessment. JMIR Mhealth Uhealth 2020; 8. https://doi.org/10.2196/21767.
 
24.
Mehdi M, Dode A, Pryss R, Schlee W, Reichert M, Hauck FJ. Contem-porary Review of Smartphone Apps for Tinnitus Management and Treatment. Brain Sci. 2020; 10. https://doi.org/10.3390/brains....
 
25.
Nagaraj MK, Prabhu P. Internet/smartphone-based applications for the treatment of tinnitus: a systematic review. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2020; 277: 649–57. https://doi.org/10.1007/s00405....
 
26.
Kutyba J, Jedrzejczak WW, Raj-Koziak D, Gos E, Skarzynski PH. Tin-nitus sound therapy with a mobile application: case study. J Hear Sci. 2020; 9: 51–6.
 
27.
Tyler RS, Owen RL, Bridges J, et al. Tinnitus Suppression in Cochlear Implant Patients Using a Sound Therapy App. Am J Audiol. 2018; 27: 316 –23. https://doi.org/DOI: 10.1044/2018 _ AJA-17-0105.
 
28.
Henry JA, Thielman E, Zaugg T, et al. Development and field testing of a smartphone “App” for tinnitus management. Int J Audiol. 2017; 56: 784–92. https://doi.org/DOI: 10.1080/14992027.2017.1338762.
 
29.
Kozak J, Goral A, Danioł M. Mobilne aplikacje medyczne: zastosowania, ograniczenia i uwarunkowania dalszego rozwoju. Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna 2018; Vol. 24.
 
30.
Kutyba J, Gos E, Jędrzejczak WW, Raj-Koziak D, Karpiesz L, Niedziałek I, et al. Effectiveness of tinnitus therapy using a mobile application. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2021. https://doi.org/10.1007/s00405....
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top