PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
SZUMY USZNE
 
Więcej
Ukryj
1
Z Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Kierownik Katedry: Prof. dr hab. M. Mielnik - Błaszczak
 
2
Z Oddziału Otolaryngologicznego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
 
3
Z Prywatnej Praktyki Stomatologicznej w Tomaszowie Mazowieckim
 
 
Med Og. 2008;14(4)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Omówiono etiopatogenezę, podział, zasady diagnozowania i metody leczenia szumów usznych..

Ringing in the ears (tinnitus) is an unpleasant disorder, which is described by patients as hissing, buzzing or fluttering, or a sound of varied intensity – from hardly perceptible to loud, heard in the ears or in the head. It may be of a transient or chronic character, occur unilaterally or bilaterally. Tinnitus constitutes a serious problem for patients, being tiresome and hampering normal life, or even making it impossible. It is assumed that tinnitus results from abnormal neural activity in the acousticdust. Tinnitus is not a disease; it is associated with different processes in the hearing organ and coexists with some systemic or organ diseases. Exposure to noise is one of the common and significant causes of tinnitus. Tinnitus may be divided into objective and subjective. Treatment of objective tinnitus is of a causative character and allows the obtaining of the greatest therapeutic success, whereas the treatment of self-reported tinnitus is difficult, of a multi-aspect character, and involves the risk of failure.
 
REFERENCJE (14)
1.
Bladowsk i M., Nischk M .: Stomatologia zachowawcza w znieczuleniu ogólnym. Tryb ambulatoryjny. Powikłania po zabiegach przeprowadzanych w znieczuleniu ogólnym. Nowa Stomatol. 2001: 6 (2), 19-23.
 
2.
Gołębiewska A., Łapuć M. , Rogowski M. , Gołębiewska M .: Zaburzenia czynnościowe narządu żucia u pacjentów z szumami usznymi. Mag. Stomatol. 2006: 16 (4), 21-24.
 
3.
Kaczmarek J. P., Szymiec E., Dąbrowski P., Szyfter W.: Jednostronne szumy uszne – diagnostyka i leczenie. Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3), 361-364.
 
4.
Konopka W., Straszyńsk i P.: Szumy uszne – diagnostyka i leczenie. Lekarz 2004; 4, 30, 32-33.
 
5.
Kowalska S., Sułkowsk i W.: Szumy uszne w uszkodzeniach słuchu spowodowanych hałasem. Med. Prac. 2001; 52 (5), 305-313.
 
6.
Narożny W., Nyka W. M., Siebert J .: Etiopatogeneza i leczenie szumów usznych. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2005: 7 (2), 551-556.
 
7.
Narożny W., Nyka W. M., Stankiewicz C., N y k a W. M .: Współczesne poglądy na etiopatogenezę i leczenie szumów usznych. Stand. Med. Lek. Rodz. 2003: 4 (12), 1365-1371.
 
8.
Nowak K., Banaszewski J., Dąbrowski P., Szymiec E., Szyfter W.: Szumy uszne w chorobach ogólnoustrojowych. Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2), 213- 216.
 
9.
Piasecki L., Stankiewicz J., Wawrzyńczyk M., Głowacki J .: Szum w uchu jako objaw klinicznego ujawnienia anomalii naczyniowej OUN. Neurol. Dziec. 2004: 13 (25), 51-53.
 
10.
Pośpiech L., Sztuka A., Bochnia M., Gawron W.: Epidemiologia szumów usznych w materiale Kliniki Otolaryngologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Adv. Clin. Exp. Med. 2005: 14 (2), 281-286.
 
11.
Przewoźny T.: Zaburzenia słuchu w udarze mózgu. Otorynolaryngol. 2007; 6 (1), 7-15.Rogowski M.: Racjonalne podstawy leczenia szumów usznych. Probl. Lek. 2001: 40 (1), 19-22.
 
12.
Szymiec E., Dąbrowski P., Banaszewski J., Szyfter W.: Problemy szumów usznych a choroby z presbyacusis. Otolaryngol. Pol. 2002; 56 (3), 357-360.
 
13.
Topolska M .M .: Upośledzenie słuchu w osteogenesis imperfecta – demonstracja przypadków. Otolaryngol. Pol.: 2006: 60 (1), 51-53.
 
14.
Wójtowicz J.G., Szymiec E., Szyfter W.: Szumy uszne – interdyscyplinarny problem diagnostyczno-leczniczy. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2005: 7 (3), 741- 746.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top