6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
CC BY-NC-ND 3.0
 
 

Zespół niespokojnych nóg a ryzyko sercowo-naczyniowe

 
1
Zakład Epidemiologii i Biostatystyki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
MONZ 2016;22(2):104–107
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie:
Zespół niespokojnych nóg (ang. restless legs syndrome, RLS) to choroba neurologiczna polegająca na obecności nieprzyjemnych wrażeń czuciowych w obrębie kończyn dolnych i w konsekwencji na niepohamowanej potrzebie poruszania nimi, szczególnie podczas spoczynku. Aktywność ruchowa powoduje częściowe złagodzenie dolegliwości lub zupełne ich ustąpienie. Częstość występowania choroby w populacji ogólnej ocenia się na 2,5–15,0%. Objawy RLS wywołują u większości chorych trudności z zaśnięciem i utrzymaniem snu, prowadząc do przewlekłego zmęczenia, a w konsekwencji do obniżenia jakości życia. W roku 2001 pojawiło się pierwsze doniesienie o związku RLS z chorobami sercowo-naczyniowymi. Od tamtego czasu przeprowadzono wiele badań dotyczących korelacji częstości RLS i chorób krążenia, przynosiły one jednak sprzeczne rezultaty.

Cel pracy:
Celem pracy był przegląd wyników badań epidemiologicznych opublikowanych w latach 2010–2015, w których analizowano zależność między RLS a czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego i chorobami układu krążenia. Po przeszukaniu bazy PubMed z użyciem terminów „restless legs syndrome” oraz: „cardiovascular disease”, „hypertension”, „diabetes”, „obesity”, „dyslipidemia”, do przeglądu włączono łącznie dziewiętnaście prac.

Skrócony opis stanu wiedzy:
Nie ma w analizowanych publikacjach jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy RLS jest czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, jak również czy obecność chorób układu krążenia i znanych czynników ryzyka ich rozwoju zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania na RLS.

Podsumowanie:
Konieczne są dalsze badania obserwacyjne, zwłaszcza typu prospektywnego, uwzględniające w szczególności nasilenie objawów RLS i czas ich trwania oraz częstość występowania chorób sercowo-naczyniowych

AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Paulina Agata Paciej   
Zakład Epidemiologii i Biostatystyki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
REFERENCJE:
1. Ekbom K, Ulfberg J. Restless legs syndrome. J Intern Med. 2009; 266: 419–31.
2. Allen RP, Picchietti D, Hening WA i wsp. Restless legs syndrome: diagnostic criteria, special considerations, and epidemiology. Sleep Med. 2003; 4(2): 101–119.
3. Yeh P, Walters AS, Tsuang JW. Restless legs syndrome: a comprehensive overview on its epidemiology, risk factors, and treatment. Sleep Breath. 2012; 16: 987–1007.
4. Ohayon MM, O’Hara R, Vitiello MV. Epidemiology of Restless Legs Syndrome: A Synthesis of the Literature. Sleep Med Rev. 2012; 16(4): 283–295.
5. Earley CJ, Silber MH. Restless legs syndrome: understanding its con¬sequences and the need for better treatment. Sleep Med Oct. 2010; 11(9): 807–815.
6. Celle S, Roche F, Kerleroux J, Thomas-Anterion C i wsp. Prevalence and Clinical Correlates of Restless Legs Syndrome in an Elderly French Population: The Synapse Study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2010; 65A(2): 167–173.
7. Ulfberg J, Nystrom B, Carter N, Edling C. Prevalence of restless legs syndrome among men aged 18 to 64 years: An association with so-matic disease and neuropsychiatric symptoms. Mov Disord. 2001; 16: 1159–1163.
8. Katsi V, Katsimichas T, Kallistratos MS. The Association of Restless Legs Syndrome with Hypertension and Cardiovascular Disease. Int Med J Exp Clin. 2014; 20: 654–659.
9. Ferini-Strambi L, Walters AS, Sica D. The Relationship among Restless Legs Syndrome (Willis–Ekbom Disease), Hypertension, Cardiovascular Disease, and Cerebrovascular Disease. J Neurol. 2014; 261(6): 1051–1068.
10. De Vito K, Li Y, Batool-Anwar S, Ning Y, Han J, Gao X. Prospective Study of Obesity, Hypertension, High Cholesterol and Risk of Restless Legs Syndrome. Mov Disord. 2014; 29(8): 1044–1052.
11. Szentkirályi A, Völzke H, Hoffmann W, Happe S, Berger K. A time se¬quence analysis of the relationship between cardiovascular risk factors, vascular diseases and restless legs syndrome in the general population. J Sleep Res. 2013; 22: 434–442.
12. Szentkirályi A, Völzke H, Hoffmann W, Trenkwalder C, Berger K. Multimorbidity and the risk of restless legs syndrome in 2 prospective cohort studies. Neu. 2014; 82(22): 2026–2033.
13. Van Den Eeden SK, Albers KB, Davidson JE i wsp. Risk of cardiovascular disease associated with a restless legs syndrome diagnosis in a retro¬spective cohort study from Kaiser Permanente Northern California. SLEEP. 2015; 38(7): 1009–1015.
14. Winter AC, Berger K, Glynn RJ i wsp. Vascular Risk Factors, Cardio¬vascular Disease and Restless Legs Syndrome in Men. Am J Med. 2013; 126(3): 228–235.
15. Winter AC, Schürks M, Glynn RJ. Vascular Risk Factors, Cardiovascu¬lar Disease and Restless Legs Syndrome in Women. Am J Med. 2013; 126(3): 220–227.
16. Giannini G, Zanigni S, Melotti R i wsp. Association between restless legs syndrome and hypertension: a preliminary population-based study in South Tyrol, Italy. Eur J Neurol. 2014; 21: 72–78.
17. Shi Y, Yu H, Ding D, Yu P, Wu D, Hong Z. Prevalence and Risk Factors of Restless Legs Syndrome among Chinese Adults in a Rural Community of Shanghai in China. PLoS ONE. 2015; 10(3).
18. Cosentino FII, Arico› D, Lanuzza B i wsp. Absence of cardiovascular disease risk factors in restless legs syndrome. Acta Neurol Scand. 2012; 125: 319–325.
19. Benediktsdottir B, Janson C, Lindberg E i wsp. Prevalence of restless legs syndrome among adults in Iceland and Sweden: Lung function, comorbidity, ferritin, biomarkers and quality of life. Sleep Med. 2010; 11(10): 1043–1048.
20. Taşdemir M, Erdoğan H, Börü UT, Dilaver E, Kumaş A. Epidemiology of restless legs syndrome in Turkish adults on the western Black Sea coast of Turkey: A door-to-door study in a rural area. Sleep Med. 2010; 11: 82–86.
21. Zobeiri M, Shokoohi A. Restless Leg Syndrome in Diabetics Compared with Normal Controls. Sleep Disord. 2014; Article ID: 871751.
22. Wali SO, Abaalkhail B. Prevalence of Restless Legs Syndrome and Associated Risk Factors among Middle-Aged Saudi Population. Ann Thorac Med. 2015; 10(3): 193–198.
23. Juuti AK, Läärä E, Rajala U i wsp. Prevalence and associated factors of restless legs in a 57-year-old urban population in northern Finland. Acta Neurol Scand. 2010; 122: 63–69.
24. Batool-Anwar S, Malhorta A, Forman J i wsp. Restless legs syndrome and hypertension in middle-age women. Hypertension. 2011; 58(5): 791–796.
25. Mirza M, Shen WK, Sofi A i wsp. Frequent Periodic Leg Movement During Sleep Is Associated With Left Ventricular Hypertrophy and Adverse Cardiovascular Outcomes. J Am Soc Echocardiogr. 2013; 26(7): 783–790.
26. Li Y, Walters AS, Chiuve SE. Prospective Study of Restless Legs Syn¬drome and Coronary Heart Disease Among Women. Circulation. 2012; 126(14): 1689–1694.
27. Walters AS, Moussouttas M, Siddiqui F. Prevalence of Stroke in Restless Legs Syndrome: Initial Results Point to the Need for More Sophisticated Studies. Open Neurol J. 2010; 4: 73–77.
28. Alessandria M, Provini F. Periodic Limb Movements during Sleep: A New Sleep-Related Cardiovascular Risk Factor? Front Neurol. 2013; 4: 116.
29. Moller C, Wetter TC, Koster J, Stiasny-Kolster K. Differential diagnosis of unpleasant sensations in the legs: prevalence of restless legs syndrome in a primary care population. Sleep Med. 2010; 11: 161–166.
30. Li Y, Wang W, Winkelman JW i wsp. Prospective Study of Restless Legs Syndrome and Mortality among Men. Neurology. 2013; 81(1): 52–59.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543