Zespół Redakcyjny
 
Redaktor Naczelny
Andrzej Szpak

Zastępca Redaktora Naczelnego
Magdalena Florek-Łuszczki

Działy czasopisma
Biomedyczne aspekty zdrowia i choroby
Zdrowie publiczne
Profilaktyka chorób i promocja zdrowia
Epidemiologia
Zdrowie środowiskowe
Psychologia i socjologia zdrowia
Żywność i żywienie
Filozofia i bioetyka
Technologie medyczne i telemedycyna

Redaktorzy działów
Józef Bergier
Agnieszka Buczaj
Zbigniew Gaś
Mirosław Jarosz
Lucyna Kapka-Skrzypczak
Jerzy Kopania
Anna Koper
Jolanta Kowalczyk-Bołtuć
Hanna Krauss
Michalina Krzyżak
Robert Porzak
Anna Dudkowski-Sadowska
Marian Sygit
Jolanta Szempruch
Anna Włoszczak-Szubzda
Andrzej Wojtczak

Sekretarz redakcji
Małgorzata Goździewska
Katarzyna Szpot

Redaktorzy języka angielskiego
Hanna Horitza, Michael Tregenza – native speaker

Redaktor języka polskiego
Magdalena Rudnik

Redaktor statystyczny
Jacek Jamiołkowski
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543