6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

Zaburzenia zachowania oraz objawy psychotyczne w chorobach wątroby

 
1
Klinika Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny, Lublin
MONZ 2013;19(2):135–137
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Encefalopatia wątrobowa (HE) jest odwracalnym, neuropsychiatrycznym powikłaniem ostrej lub przewlekłej niewydolności wątroby. Zaawansowanie encefalopatii określa się na podstawie skali West-Haven, która wyróżnia pięć stopni ciężkości (0 do 4). Klinicznie jawna encefalopatia wątrobowa jest poprzedzona minimalnymi zmianami w funkcji mózgu, które mogą być wykryte za pomocą badań neuropsychologicznych lub neurofizjologicznych, niemniej jednak zakłócają codzienne funkcjonowanie chorego. Co ważne, minimalna encefalopatia wątrobowa (MHE) ma negatywny wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i może być istotnym czynnikiem wypadków drogowych. Wykrywanie i leczenie MHE może potencjalnie zmniejszyć koszty związane z wypadkami drogowymi. Do najwcześniejszych prognostycznych objawów encefalopatii wątrobowej należą dysfunkcje dobowego rytmu snu i czuwania, tj. bezsenność w nocy i senność w ciągu dnia. Ostatnio zaburzenia snu okazały się być czynnikiem rokowniczym u chorych z zaawansowaną przewlekłą chorobą wątroby. Mimo iż zmiany psychiczne są częste w chorobie Wilsona, ciężkie zaburzenia psychiatryczne występują rzadziej i zwykle towarzyszą im objawy neurologiczne. Istnieje kilka doniesień w literaturze na temat występowania w chorobie Wilsona typowej choroby afektywnej dwubiegunowej (BPAD).
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543