6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

ZDROWIE PUBLICZNE A SAMOLECZENIE

Lucyna Kapka 2,  
 
1
Z Krajowego Obserwatorium Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracowników Rolnictwa
2
Z Krajowego Obserwatorium Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracowników Rolnictwa; Z Katedry Zdrowia Publicznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
3
Z Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
MONZ 2009;15(1):93–104
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
W pracy omówiono zależności pomiędzy zdrowiem publicznym a zjawiskiem samoleczenia.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543