6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

ZABURZENIA FUNKCJI POZNAWCZYCH W CUKRZYCY

Marek Derkacz 1,  
 
1
Z Kliniki Endokrynologii UM w Lublinie
2
Z Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej UM w Lublinie
3
Z Oddziału Nefrologii, Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych ze stacją dializ SPSW im Papieża Jana Pawła II w Zamościu
MONZ 2009;15(2):191–201
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Cukrzyca jest chorobą wymagającą od pacjenta ścisłego stosowania się do zaleceń lekarskich, przestrzegania właściwej diety, niekiedy korygowania dawek leków. Niezaburzone funkcje poznawcze umożliwiają prowadzenie właściwego leczenia oraz pozwalają na opóźnienie lub uniknięcie wystąpienia groźnych dla życia powikłań. W przebiegu cukrzycy dochodzi do upośledzenia funkcji kognitywnych, a proces ten wydaje się być ściśle związany z czasem trwania choroby, stopniem kontroli metabolicznej oraz z obecnością przewlekłych powikłań.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543