6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Występowanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w grupie studentów z Wrocławia

Rafał Ilow 1,  
 
1
Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2
Zakład Dietetyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
MONZ 2012;18(4):442–447
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie: Wczesne wykrywanie i przeciwdziałanie czynnikom ryzyka chorób sercowo-naczyniowych może zmniejszyć prawdopodobieństwo występowania tych chorób w przyszłości. Cel pracy: Ocena częstości występowania czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w wybranej grupie studentów z Wrocławia. Materiał i metoda: Grupę badaną stanowiło 955 studentów (710 kobiet i 245 mężczyzn) Akademii Medycznej we Wrocławiu. Badanie prowadzono w latach 1998-2003. Wyniki: Wartość BMI≥25 kg/m[sup]2[/sup] stwierdzono u 5,9% kobiet i 25,3% mężczyzn, a nadciśnienie tętnicze (NT) u 6,9% studentek i 27,8% studentów. Stężenie cholesterolu całkowitego (TC) ≥190 mg/dl miało 17,8% kobiet i 23% mężczyzn. Odsetek energii z nasyconych kwasów tłuszczowych w diecie ≥8% stwierdzono u 91,8% kobiet i 95,5% mężczyzn. Niską zawartość błonnika w diecie stwierdzono u 51,5% studentek i 23,7% studentów, natomiast wysoką zawartość cholesterolu pokarmowego odpowiednio u 38,9% i 78,8% badanych. Niską aktywność fizyczną deklarowało 55,1% kobiet i 42,9% mężczyzn, a palenie papierosów odpowiednio 13,2% i 24,9% osób. W grupach osób z NT, w porównaniu z grupami bez NT, stwierdzono wyższe średnie wartości BMI. Osoby ze stężeniem TC ≥190 mg/dl miały wyższe średnie rozkurczowe ciśnienie krwi oraz wyższą procentową zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie w porównaniu z osobami z prawidłowym stężeniem TC. W grupie mężczyzn ze stężeniem TC ≥190 mg/dl stwierdzono wyższą średnią wartość BMI w porównaniu z mężczyznami z prawidłowym stężeniem TC. W dietach mężczyzn z nieprawidłowym stężeniem TC zaobserwowano niższą średnią zawartość błonnika niż w dietach mężczyzn z prawidłowym stężeniem TC. Wnioski: Stwierdzone w niniejszej pracy znaczne rozpowszechnienie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w grupie studentów, głównie mężczyzn, może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia u nich schorzeń układu krążenia w przyszłości.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543